Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Vastausjakaumien tarkastelu

Oma ja Suomen talous

Maaliskuussa 42 prosenttia kuluttajista arvioi, että Suomen talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten ja vain 8 prosenttia näki sen parempana. Osuudet olivat kuukautta aiemmin 35 ja 11 prosenttia. Kuluttajista 19 prosenttia arvioi maaliskuussa, että oma talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten. Kuitenkin useampi eli 27 prosenttia näki oman talouden aiempaa vahvempana. Nämä osuudet olivat kuukautta aiemmin 19 ja 24 prosenttia.

Maaliskuussa vain 11 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista peräti 52 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat helmikuussa 14 ja 37 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti maaliskuussa 30 prosenttia kuluttajista ja 14 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vastaavat osuudet olivat helmikuussa 25 ja 13 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Maaliskuussa 16 prosenttia kuluttajista odotti, että yleinen työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja jo 47 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat helmikuussa 26 ja 33 prosenttia.

Maaliskuussa 43 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi. Työllisistä 8 prosenttia uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 21 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Kuukausi sitten jälkimmäiset kaksi osuutta olivat 6 ja 16 prosenttia.

Kuluttajat arvioivat maaliskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,3 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli vielä kuukautta aiemmin 2,7 prosenttia ja sen pitkän ajan keskiarvo on 3,0 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Kuluttajista 61 prosenttia piti maaliskuussa säästämistä kannattavana. Rahaa oli jäänyt säästöön 63 prosentilla kuluttajista ja 78 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Maaliskuussa 59 prosenttia kuluttajista arvioi ajankohdan hyväksi lainan ottamiselle. Useampi kuin koskaan eli 21 prosenttia kuluttajista harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 27 prosenttia piti maaliskuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista 14 prosenttia aikoi lisätä ja 36 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana. Helmikuussa nämä kaksi osuutta olivat 15 ja 32 prosenttia.

Maaliskuussa 14 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton vuoden sisällä. Myös asunnon ostoa harkitsi 14 prosenttia kuluttajista eli tavanomaista useampi. Kuluttajista 22 prosenttia suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Tutkimuksen aineisto

Kuluttajien luottamus -tilastossa käytetään rotatoivaa paneeliasetelmaa: vastaajat osallistuvat tutkimukseen kaksi kertaa puolen vuoden sisällä. Vastaaminen tapahtuu verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tutkimuksen otoskoko on kuukausittain noin 2 200 henkilöä, joista puolet on joka kerta ensikertalaisia. Otokseen poimitut ovat 18–74-vuotiaita. Tarkempaa tietoa tutkimusmenetelmistä Laatuselosteessa .

Maaliskuussa 2020 vastaukset saatiin 1 053 henkilöltä. Vastauksista 73 prosenttia tuli verkkolomakkeelta. Tutkimuksen vastauskato oli 51,8 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan, ja tässä myös mahdollisen ylipeiton (pysyvästi ulkomailla tai laitoshoidossa, kuolleet).


Lähde: Kuluttajien luottamus 2020, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.3.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. maaliskuu 2020, 1. Vastausjakaumien tarkastelu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2020/03/kbar_2020_03_2020-03-27_kat_001_fi.html