Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.5.2020

Kuluttajien luottamus elpyi jonkin verran toukokuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa -9,0, kun se huhtikuussa oli -13,9 ja maaliskuussa -7,1. Viime vuoden toukokuussa luottamusindikaattori sai arvon -1,8. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–18. toukokuuta 1 175 Suomessa asuvaa henkilöä. Vallitsevan koronapandemian talous- ja työllisyysvaikutuksista on julkaistu kuluttajien luottamustutkimukseen pohjautuvaa tietoa myös Tilastokeskuksen Tieto&Trendit -lehdessä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää vahvistuivat toukokuussa huhtikuuhun verrattuna. Tosin odotus Suomen taloudesta parani vain hieman. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden kaikki osatekijät taas heikkenivät.

Toukokuussa kuluttajien kuva Suomen talouskehityksestä oli edelleen synkällä tasolla ja lähellä historiallisia pohjalukemiaan vuosilta 2008-2009. Sen sijaan arviot kuluttajan oman talouden nykytilasta ja varsinkin lähitulevaisuudesta olivat toukokuussa enää vain vähän pitkän ajan keskiarvon alapuolella. Lisäksi rahankäyttöaikeet kestotavaroihin ehtivät jo kuukaudessa palautua keskimääräiselle tasolleen.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotus myös työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa parani toukokuussa, mutta odotus oli yhä ankealla tasolla. Sama päti työllisten kuluttajien eli palkansaajien ja yrittäjien kokemaan omakohtaiseen työttömyyden uhkaan kyselyhetkellä. Kuluttajien arvio kuluttajahintojen tulevasta nousuvauhdista säilyi toukokuussa ennallaan.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat toukokuussa edelleen erinomaiseksi. Ajankohtaa pidettiin jopa hyvin huonona säästämiselle, lainanotolle ja kestotavaroiden ostamiselle. Nämäkin arviot kuitenkin paranivat kuukaudessa. Lisäksi huhtikuun tapaan huomattavan monet harkitsivat toukokuussa lainanottoa ja asunnon ostoa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Toukokuussa luottamus talouteen oli vahvinta Etelä- ja Länsi-Suomessa (luottamusindikaattori -6,7 ja -7,3). Väestöryhmistä opiskelijat (1,2) olivat optimistisimpia. Selvästi pessimistisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-20,0). Yrittäjien kohdalla luottamusindikaattori sai toukokuussa arvon -15,2.

Luottamus talouteen vähenee tavallisesti henkilön iän mukana, ja tulojen mukana usko vastaavasti yleensä lisääntyy. Miehet ovat taipuvaisia luottamaan talouteen enemmän kuin naiset. Tarkempaa tietoa on saatavilla tietokantataulukoista .

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: Lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori (A1) on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Luottamusindikaattorin neljä osatekijää ovat: kuluttajan oma talous nyt (B1), kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua (B2), Suomen talous 12 kuukauden kuluttua (B4) ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen (E1). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2020, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (451,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. toukokuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2020/05/kbar_2020_05_2020-05-27_tie_001_fi.html