Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.5.2020

Konsumenternas förtroende återhämtade sig något i maj

Konsumenternas förtroendeindikator var i maj -9,0 medan den i april var -13,9 och i mars -7,1. I maj i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -1,8. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–18 maj av 1 175 personer bosatta i Finland. I Statistikcentralens tidskrift Tieto&Trendit har man också publicerat uppgifter om coronapandemins inverkan på ekonomin och sysselsättningen. Uppgifterna baserar sig på undersökningen om konsumenternas förtroende.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förstärktes i maj jämfört med april. Visserligen förbättrades förväntningarna på Finlands ekonomi bara något. Jämfört med motsvarande period i fjol försvagades däremot alla delfaktorer.

I maj var konsumenternas bild av den ekonomiska utvecklingen i Finland fortfarande dyster och nära de historiska bottensiffrorna för åren 2008–2009. Däremot var konsumenternas syn på den egna ekonomin i nuläget och särskilt inom den närmaste framtiden i maj bara något under långtidsmedelvärdet. Dessutom hann planerna på att använda pengar på kapitalvaror redan på en månad återgå till sin genomsnittliga nivå.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Också konsumenternas förväntningar på utvecklingen av arbetslöshetssituationen i Finland förbättrades i maj, men förväntningarna var fortfarande på en dyster nivå. Samma gällde sysselsatta konsumenters, dvs. löntagarnas och företagarnas upplevda risk för att själva råka ut för arbetslöshet vid intervjutidpunkten. Konsumenternas syn på hur konsumentpriserna kommer att stiga var oförändrad i maj.

I maj uppskattade konsumenterna att den egna ekonomin fortsättningsvis är utmärkt. Konsumenterna ansåg att tidpunkten rentav var mycket dålig för att spara, ta lån och köpa kapitalvaror. Också dessa uppskattningar förbättrades dock från månaden innan. Liksom i april funderade ett betydande antal i maj på att ta lån och köpa bostad under de följande 12 månaderna.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I maj var förtroendet för ekonomin starkast i Södra och Västra Finland (förtroendeindikatorn -6,7 och -7,3). Bland befolkningsgrupperna var studerande (1,2) de mest optimistiska. Klart mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärerna (-20,0). När det gäller företagare fick förtroendeindikatorn värdet -15,2 i maj.

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin är kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2020, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (402,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/05/kbar_2020_05_2020-05-27_tie_001_sv.html