Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1)

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 05/2019 04/2020 05/2020 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,7 6,8 -13,9 -1,8 -13,9 -9,0 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,1 8,6 -5,3 7,9 -0,3 1,5 -
- Bättre (%) . . . 29,9 20,2 24,4  
- Sämre (%) . . . 17,5 20,8 20,6  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,0 13,5 1,2 9,4 2,3 7,1 -
- Bättre (%) . . . 28,6 23,6 26,9  
- Sämre (%) . . . 13,0 20,6 16,9  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -5,9 25,9 -66,5 5,7 -59,8 -64,8 --
- Bättre (%) . . . 29,2 4,0 3,2  
- Sämre (%) . . . 18,0 82,5 86,8  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -1,8 20,3 -32,8 -9,4 -30,8 -28,1 --
- Bättre (%) . . . 13,8 27,1 25,6  
- Sämre (%) . . . 30,8 61,0 56,7  
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 2,6 2,1 1,8  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,9 5,3 1,7 2,4 2,4 2,4  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,3 20,3 -59,5 -4,0 -55,1 -40,6 --
- Mindre (%) . . . 23,6 10,2 16,5  
- Mera (%) . . . 30,2 82,0 72,3  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -5,9 4,7 -26,6 -2,6 -26,6 -24,5 --
- Minskat (%) . . . 9,2 2,3 3,8  
- Ökat (%) . . . 14,6 41,3 40,5  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,7 43,5 -14,3 20,1 -14,3 6,5 --
- Bra tid (%) . . . 31,0 20,4 29,6  
- Dålig tid (%) . . . 10,9 34,7 23,1  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,3 29,4 -28,5 22,1 -12,0 -6,2 -
- Bra tid (%) . . . 67,4 39,7 43,2  
- Dålig tid (%) . . . 31,4 59,2 55,4  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,7 31,7 -60,4 17,1 -29,1 -16,6 --
- Bra tid (%) . . . 64,5 28,1 36,8  
- Dålig tid (%) . . . 33,7 69,8 61,7  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 21,5 31,0 6,4 31,0 29,4 27,5 ++
- Sparar (%) . . . 63,1 62,4 61,7  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . 9,1 10,6 11,6  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,7 53,6 9,8 51,5 41,9 45,6 +
- Kan spara (%) . . . 77,8 73,9 75,7  
- Kan inte spara (%) . . . 22,1 25,6 24,1  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,4 21,1 10,5 17,2 16,9 17,1 +
- Ja, säkert (%) . . . 4,7 3,8 4,1  
- Eventuellt (%) . . . 12,5 13,1 13,1  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,3 -9,7 -26,7 -15,0 -26,7 -16,6 =
- Mera (%) . . . 14,5 9,2 14,1  
- Mindre (%) . . . 34,2 45,5 35,2  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,3 19,2 10,1 17,4 11,6 12,9 -
- Mycket sannolikt (%) . . . 6,3 3,1 3,9  
- Ganska sannolikt (%) . . . 11,1 8,5 9,1  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,6 16,5 9,1 12,8 12,4 14,9 ++
- Ja, säkert (%) . . . 4,0 4,0 3,8  
- Eventuellt (%) . . . 8,8 8,4 11,1  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,4 26,0 8,1 22,6 16,9 20,1 +
- Mycket sannolikt (%) . . . 9,0 5,5 6,4  
- Ganska sannolikt (%) . . . 13,6 11,4 13,6  
1) Perioden 10/1995-04/2019: uppgifter om svarsfördelningar kan inte presenteras – enbart (nivåkorrigerade) nettotalen, inflationsvärden och några procentandelar offentliggörs.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2020, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2020, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/05/kbar_2020_05_2020-05-27_tau_001_sv.html