Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Granskning av svarsfördelningar

Egen och Finlands ekonomi

Av konsumenterna uppskattade rentav 87 procent i maj att Finlands ekonomi just nu är sämre än för ett år sedan och bara 3 procent ansåg att den är bättre. I april var andelarna 82 och 4 procent. Tjugoen procent av konsumenterna bedömde i maj att den egna ekonomin för närvarande är sämre än för ett år sedan. Något fler, dvs. 24 procent, ansåg att den egna ekonomin är bättre än för ett år sedan. För en månad sedan var dessa andelar 21 och 20 procent.

I maj trodde 26 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 57 procent för sin del att landets ekonomi försämras. I april var motsvarande andelar 27 och 61 procent.

I maj litade 27 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 17 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I april var motsvarande andelar mer pessimistiska: 24 och 21 procent.

Arbetslöshet och inflation

I maj litade 16 procent av konsumenterna på att den allmänna arbetslösheten minskar under det följande året och 72 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var ännu mer dystra i april: 10 och 82 procent.

Av de sysselsatta upplevde 35 procent i maj att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa. Av de sysselsatta antog 4 procent att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 40 procent antog att risken ökat. För en månad sedan var dessa tre andelar 33, 2 och 41 procent.

I maj bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,4 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,9 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 43 procent i maj att det är fördelaktigt att spara. I april var andelen 40 procent. Sextiotvå procent av konsumenterna hade sparat i maj och 76 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I maj ansåg 37 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var god. Månaden innan var andelen bara 28 procent. Fortfarande fler än vanligt, dvs. 17 procent av konsumenterna, planerade i maj att ta lån inom ett år.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna ansåg 30 procent i maj att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. I april var andelen bara 20 procent. Fjorton procent av konsumenterna avsåg i maj att öka och 35 procent att minska användningen av pengar på kapitalvarukonsumtion under det följande året. I april var dessa två andelar klart svagare: 9 och 46 procent.

I maj planerade bara 13 procent av konsumenterna att säkert eller eventuellt köpa bil inom ett år. Planer angående bostaden – utöver låntagning – var däremot fortfarande på en god nivå. I maj planerade 15 procent av konsumenterna att köpa bostad. Långtidsmedelvärdet är 13 procent. I maj planerade 20 procent av konsumenterna att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.


Källa: Konsumenternas förtroende 2020, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2020, 1. Granskning av svarsfördelningar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/05/kbar_2020_05_2020-05-27_kat_001_sv.html