Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Vastausjakaumien tarkastelu

Oma ja Suomen talous

Elokuussa 45 prosenttia kuluttajista oli sitä mieltä, että Suomen talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten ja 24 prosenttia näki sen parempana. Kuluttajista 15 prosenttia arvioi, että oma talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten. Selvästi useampi eli 31 prosenttia kuluttajista näki oman talouden elokuussa vuoden takaista vahvempana. Omaa taloutta koskevat osuudet olivat heinäkuussa 14 ja 29 prosenttia ja vuosi sitten 22 ja 24 prosenttia.

Elokuussa 38 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 27 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 41 ja 24 prosenttia ja viime vuoden elokuussa synkät 23 ja 46 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti elokuussa 30 prosenttia kuluttajista ja 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Heinäkuussa vastaavat osuudet olivat 28 ja 11 prosenttia ja vuosi sitten 29 ja 14 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Elokuussa 35 prosenttia kuluttajista odotti, että yleinen työttömyys Suomessa vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 30 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat heinäkuussa 38 ja 28 prosenttia ja vuosi sitten ankeat 17 ja 60 prosenttia.

Elokuussa 11 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden tai lomautuksen uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 18 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Toisaalta 40 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi. Kuukautta aiemmin nämä kolme osuutta olivat 11, 16 ja 47 prosenttia ja viime vuoden elokuussa apeat 4, 33 ja 35 prosenttia.

Kuluttajat arvioivat elokuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,0 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli vuosi sitten 2,5 prosenttia ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,9 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Kuluttajista 67 prosenttia piti elokuussa säästämistä kannattavana. Osuus oli vuosi sitten vain 50 prosenttia. Elokuussa rahaa oli jäänyt säästöön 65 prosentilla kuluttajista ja 78 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Elokuussa 60 prosenttia kuluttajista arvioi ajankohdan hyväksi lainan ottamiselle. Vuotta aiemmin tämä osuus oli 48 prosenttia. Elokuussa 19 prosenttia kuluttajista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Keskimääräinen osuus pitkällä ajalla on 16 prosenttia.

Rahankäyttö

Elokuussa 31 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista 18 prosenttia aikoi lisätä ja 28 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Elokuussa 16 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton seuraavan 12 kuukauden aikana. Asunnon ostoa vuoden sisällä harkitsi huomattavan moni: 17 prosenttia kuluttajista. Lisäksi jopa 22 prosenttia kuluttajista suunnitteli elokuussa käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen. Auton ostoaikeiden pitkän ajan keskiarvo on 14 prosenttia, asunnon 13 prosenttia ja peruskorjausaikeiden 18 prosenttia.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2021, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, kuluttajien.luottamus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 27.8.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. elokuu 2021, 1. Vastausjakaumien tarkastelu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2021/08/kbar_2021_08_2021-08-27_kat_001_fi.html