Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.3.2022

Kuluttajien luottamus romahti maaliskuussa

Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli maaliskuussa -10,5, kun se helmikuussa oli 0,5 ja tammikuussa -1,7. Viime vuoden maaliskuussa luottamusindikaattori sai arvon -3,0. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7. Kuluttajien luottamus on mittaushistoriassaan vuodesta 1995 alkaen ollut maaliskuuta heikommalla tasolla vain huhtikuussa 2020 ja vuoden 2008 lopulla. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–20. maaliskuuta 1 014 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät maaliskuussa merkittävästi helmikuuhun verrattuna. Jyrkimmin romahti odotus Suomen taloudesta vuoden kuluttua. Myös viime vuoden maaliskuuhun nähden indikaattorin osatekijät laskivat selvästi lukuun ottamatta arviota oman talouden nykytilasta – tämä pysyi vuodessa suunnilleen ennallaan.

Maaliskuussa odotukset kuluttajan omasta ja varsinkin Suomen taloudesta olivat hyvin pessimistiset. Vuodesta 1995 lähtien odotus Suomen taloudesta on aiemmin ollut synkempi vain joulukuussa 2008. Maaliskuussa näkemys oman talouden nykytilasta oli pitkän ajan keskimääräisellä tasolla. Kuluttajien aikomukset ostaa kestokulutustavaroita seuraavan vuoden aikana olivat maaliskuussa suhteellisen vaisut.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotus myös yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa heikkeni maaliskuussa rajusti mutta säilyi kuitenkin keskimääräisellä tasolla. Samaan aikaan työllisten eli palkansaajien ja yrittäjien omalle kohdalleen kokema työttömyyden tai lomautuksen uhka sen sijaan väheni aavistuksen.

Maaliskuussa kuluttajien arvio ja etenkin odotus inflaatiosta nousivat yhä enemmän pitkän ajan keskiarvojensa yläpuolelle. Odotus inflaatiosta vuoden kuluttua oli maaliskuussa korkein koskaan mittaushistoriassaan 1995–2022.

Oman rahatilanteensa kuluttajat laskivat olevan entistäkin parempi maaliskuussa. Ajankohtaa pidettiin verrattain otollisena säästämiselle, mutta erittäin huonona kestotavaroiden ostamiselle ja varsinkin lainanotolle. Maaliskuussa aikomuksia lainanottoon ilmeni silti aiempien kuukausien tapaan hyvin yleisesti. Kuluttajat ennakoivat myös, että mahdollisuuksia säästämiseen on edelleen melko runsaasti seuraavan vuoden aikana.

Maaliskuussa kuluttajilla oli asunnon osto- tai rakentamisaikeita seuraavan vuoden ajalle yhä huomattavan paljon. Kodin peruskorjaamista ja auton ostoa koskevat suunnitelmat olivat maaliskuussa keskimääräisellä tasolla.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Maaliskuussa luottamus talouteen oli, kuten tavallista, selvästi vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori -3,3). Heikointa luottamus oli Itä-Suomessa (-13,5). Väestöryhmistä opiskelijat olivat tällä kertaa optimistisimpia (-0,2). Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat maaliskuussa eläkeläiset (-19,5).

Luottamus talouteen vähenee tavallisesti henkilön iän mukana, ja tulojen mukana usko vastaavasti yleensä lisääntyy. Miehet ovat taipuvaisia luottamaan talouteen enemmän kuin naiset. Tarkempaa tietoa on saatavilla tietokantataulukoista .

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: Lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori (A1) on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Luottamusindikaattorin neljä osatekijää ovat: kuluttajan oma talous nyt (B1), kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua (B2), Suomen talous 12 kuukauden kuluttua (B4) ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen (E1). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2022, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, kuluttajien.luottamus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (465,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. maaliskuu 2022. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2022/03/kbar_2022_03_2022-03-28_tie_001_fi.html