Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.3.2022

Konsumenternas förtroende rasade i mars

Nettotalet för konsumenternas förtroendeindikator var i mars -10,5, då det i februari var 0,5 och i januari -1,7. I mars i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -3,0. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,7. Konsumenternas förtroende har i sin mäthistoria sedan år 1995 varit svagare än i mars bara i april 2020 och i slutet av år 2008. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–20 mars av 1 014 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades markant i mars jämfört med februari. Allra mest rasade förväntningarna på Finlands ekonomi om ett år. Också jämfört med mars i fjol sjönk indikatorns delfaktorer tydligt med undantag av synen på den egna ekonomin i nuläget – den var ungefär oförändrad.

I mars var förväntningarna på konsumentens egen och i synnerhet Finlands ekonomi mycket pessimistiska. Sedan år 1995 har förväntningarna på Finlands ekonomi tidigare varit dystrare bara i december 2008. I mars var synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget på samma nivå som långtidsmedelvärdet. Konsumenternas planer på att köpa varaktiga konsumtionsvaror under det följande året var relativt återhållsamma i mars.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Även konsumenternas förväntningar på den allmänna arbetslöshetssituationens utveckling i Finland försvagades häftigt i mars, men förblev trots allt på genomsnittlig nivå. Samtidigt skedde däremot en liten minskning i den risk som sysselsatta, dvs. löntagare och företagare, upplevde för att själv råka ut för arbetslöshet eller permittering.

I mars steg konsumenternas uppskattningar av och i synnerhet förväntningar på inflationen och blev allt mer högre än långtidsmedelvärdet. Den förväntade inflationen om ett år var i mars den högsta någonsin i sin mäthistoria 1995–2022.

Den egna penningsituationen beräknade konsumenterna vara allt bättre i mars. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var förhållandevis gynnsam för att spara, men mycket dålig för att köpa kapitalvaror och särskilt för att ta lån. I mars var dock planer på att ta lån mycket allmänna, liksom under tidigare månader. Konsumenterna förutspådde också att möjligheterna att spara fortfarande är rätt rikliga under det följande året.

I mars hade konsumenterna fortfarande påfallande många planer på att köpa eller bygga bostad under det följande året. Planerna på att renovera hemmet och köpa bil var på genomsnittlig nivå i mars.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I mars var förtroendet för ekonomin, som vanligt, klart starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn -3,3). Svagast var förtroendet i Östra Finland (-13,5). Av befolkningsgrupperna var studerande den här gången de mest optimistiska (-0,2). Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var i mars pensionärerna (-19,5).

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin än kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2022, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (417,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2022. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2022/03/kbar_2022_03_2022-03-28_tie_001_sv.html