Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 21.7.2005

Kuluttajien luottamus laski lähes kaikissa maakunnissa vuoden 2005 toisella neljänneksellä

Kuluttajien taloudellisia odotuksia mittaavan luottamusindikaattorin arvo oli tämän vuoden 2. neljänneksellä koko maassa keskimäärin +12,1. Laskua edellisestä neljänneksestä oli 3,1 pistettä. Korkeimmat luottamusluvut saatiin Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla ja matalimmat Etelä-Karjalassa ja Keski-Suomessa.

Luottamusindikaattorin arvo nousi pisteen verran Kanta-Hämeessä ja Kymenlaaksossa ja oli Lapissa edellisen neljänneksen tasolla. Muissa maakunnissa talousluottamus laski edellisestä neljänneksestä. Eniten se laski Etelä-Karjalassa, Kainuussa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin huhti-, touko- ja kesäkuussa 4 623 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori ja sen osatekijät saldolukuina maakunnittain

          Maakunta 2. nelj. 2005 2. nelj. 2005 2. nelj. 2005 2. nelj. 2005 2. nelj. 2005 1. nelj. 2005
Oma talous,
tuleva 12 kk
Säästö-
mahdol-
lisuudet,
tuleva 12 kk
Suomen talous,
tuleva 12 kk
Työttömyys,
tuleva 12 kk
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Uusimaa 13,7 52,7 0,9 -6,4 15,2 17,3
Varsinais-Suomi 11,2 45,6 1,6 -7,5 12,7 14,4
Satakunta 4,2 43,2 -4,3 -6,0 9,3 12,6
Kanta-Häme 11,8 47,6 -0,3 -8,4 12,7 11,2
Pirkanmaa 12,4 40,4 -1,1 -12,4 9,8 16,1
Päijät-Häme 9,4 36,8 4,7 -3,8 11,8 13,5
Kymenlaakso 12,5 58,7 -3,0 -12,3 14,0 13,2
Etelä-Karjala 6,5 38,7 -4,2 -13,3 6,9 17,2
Etelä-Savo 10,8 40,7 -2,1 -13,1 9,1 14,9
Pohjois-Savo 10,8 43,2 0,5 -8,9 11,4 14,0
Pohjois-Karjala 9,2 32,4 0,2 -7,5 8,6 9,9
Keski-Suomi 7,0 38,2 -3,1 -10,3 7,9 13,7
Etelä-Pohjanmaa 8,5 38,2 -1,2 -6,6 9,7 17,1
Pohjanmaa 6,8 48,4 -3,5 -5,2 11,6 13,5
Keski-Pohjanmaa 12,8 42,1 1,6 -3,6 13,2 17,0
Pohjois-Pohjanmaa 14,7 51,1 -0,3 -7,3 14,6 16,5
Kainuu 8,5 35,7 -2,0 -0,7 10,4 18,7
Lappi 8,9 42,1 1,8 -9,9 10,8 10,8
Itä-Uusimaa 11,5 48,8 -9,0 -8,7 10,6 12,9
Koko maa 11,1 45,8 -0,4 -8,0 12,1 15,2
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästömahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja + 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Ahvenenmaan luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.

 

Linkit: Julkistukseen liittyvä tiedote

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2005, 2. neljännes

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi:

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 21.7.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajabarometri maakunnittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-8666. 2. vuosineljännes 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbarm/2005/02/kbarm_2005_02_2005-07-21_tie_001.html