Tiedote 21.7.2005

Suomalaisten ulkomaan lomamatkasuunnitelmat ennätyskorkealla

Suomalaisista kotitalouksista 64 prosenttia suunnitteli tekevänsä kotimaan lomamatkan ja 48 prosenttia ulkomaan lomamatkan kesä-syyskaudella 2005. Kotimaan lomamatka-aikeita oli yhtä paljon ja ulkomaan lomamatka-aikeita 3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maakunnittaisesta kuluttajabarometrista, jota varten haastateltiin huhti-kesäkuussa 4 623 Suomessa asuvaa henkilöä.

Ulkomaan lomamatkaa suunnittelevien talouksien osuus oli 6 prosenttiyksikköä suurempi kuin kymmenenä vuotena samaan aikaan keskimäärin. Ulkomaan matka-aikeet ylsivät samalla uuteen ennätykseen. Aikomusten osuudet vaihtelevat alueittain. Aikeita oli eteläisessä Suomessa enemmän kuin muualla. Kärjessä oli Uusimaa, jossa ulkomaan lomamatkaa suunnitteli lähes kaksi taloutta kolmesta. Seuraavina tulivat Kymenlaakso ja Itä-Uusimaa, joiden talouksista useampi kuin joka toinen aikoi lomailla ulkomailla. Vähiten ulkomaan lomasuunnitelmia tehtiin Kainuussa ja Lapissa sekä Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Vain yksi kolmesta näiden alueiden talouksista aikoi tehdä ulkomaan lomamatkan kesän tai syksyn mittaan.

Kotimaan lomamatka-aikeita oli 2 prosenttiyksikköä enemmän kuin kymmenenä vuotena samaan aikaan keskimäärin. Alueelliset erot olivat kotimaan lomasuunnitelmissa pienemmät kuin suunnitelmissa matkustaa ulkomaille. Innokkaimmin kotimaan lomamatkoja suunnittelivat Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Karjalan kotitaloudet, noin kolme taloutta neljästä. Perää pitivät Etelä-Karjala, Itä-Uusimaa ja Satakunta, joiden talouksista joka toinen suunnitteli kotimaan lomamatkaa.

Kotimaan lomamatkojen kiinnostavuus suhteessa ulkomaan lomamatkoihin oli koko maassa keskimäärin 1,32. Kotitalouksien suunnitelmissa oli siis 132 kotimaan lomamatkaa sataa ulkomaan lomamatkaa kohti. Suhdeluvut vaihtelevat alueittain melkoisesti. Suhteellisesti eniten kotimaa lomakohteena kiinnostaa pohjoisen maakuntien talouksia. Kärjessä ovat Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu. Suhdeluvut pienenevät etelään tultaessa. Pienimmät suhdeluvut saadaan Itä-Uudenmaan, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnille.

Koti- ja ulkomaan lomamatka-aikeiden suhteellinen kiinnostavuus maakunnittain, prosenttia

Koti- ja ulkomaan lomamatka-aikeiden suhdetta kuvaavat jokaisen maakunnan ylimmät pylväät, joissa kotimaanmatkat on suhteutettu ulkomaanmatkoihin. Jos suhde on yli 100 prosenttia niin kotimaanmatkat ovat ulkomaanmatkoja kiinnostavampia.

Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Ahvenenmaan luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.

Väestöryhmistä eniten ulkomaan lomasuunnitelmia oli ylemmillä toimihenkilöillä, 69 prosenttia, alemmilla toimihenkilöillä, 57 prosenttia, ja opiskelijoilla, 55 prosenttia. Vähiten niitä oli työttömillä, 26 prosenttia, maatalousyrittäjillä, 36 prosenttia, ja eläkeläisillä, 39 prosenttia.

Väestöryhmittäiset erot olivat pienempiä kotimaan kuin ulkomaan lomasuunnitelmissa. Ylemmillä toimihenkilöillä oli kotimaan lomamatka-aikeita muita väestöryhmiä enemmän, 74 prosenttia. Aivan tuntumassa seurasivat alemmat toimihenkilöt ja työntekijät, 69 prosenttia. Vähiten kotimaan lomasuunnitelmia oli maatalousyrittäjien ja eläkeläisten talouksilla, mutta näistäkin noin puolet aikoi tehdä lomamatkan kotimaassa kesän tai syksyn aikana.

Koti- ja ulkomaan lomamatkojen suhteellisen kiinnostavuuden väestöryhmittäinen vaihtelu on alueittaista vaihtelua pienempi. Kärjessä, melko kaukana muista väestöryhmistä ovat työttömät, joita kotimaa kiinnosti matkailukohteena 2,2 kertaa enemmän kuin ulkomaat. Seuraavana ovat työntekijät ja omaa kotitaloutta hoitavat, suhde yli 1,6. Pienimmät suhdeluvut saadaan ylemmille toimihenkilöille ja opiskelijoille, noin 1,1.

Koti- ja ulkomaan lomamatka-aikeiden suhteellinen kiinnostavuus väestöryhmittäin, prosenttia

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2005, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus.