Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 14.1.2016

Inflaatio pysyi joulukuussa -0,2 prosentissa

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos pysyi joulukuussa -0,2 prosentissa. Marraskuussa inflaatio oli -0,2 prosenttia. Inflaation pysymiseen negatiivisena vaikutti muun muassa asuntolainojen keskikorkojen ja polttonesteiden kuluttajahintojen halpeneminen vuoden takaiseen verrattuna.

Suomen inflaatiomittarit, joulukuu 2015

  Pisteluku Vuosimuutos (%) Kuukausimuutos (%)
Kuluttajahintaindeksi 2010=100 108,8 -0,2 -0,1
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 906    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 121,6 -0,3 -0,2
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 118,1 -0,5 -0,2

Joulukuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten ajoneuvoveron, vuokrien ja hoitovastikkeiden kallistuminen. Laskua edellisvuoteen verrattuna eniten oli asuntolainojen keskikorkojen ja polttonesteiden kuluttajahinnoissa. Kuukauden aikana eniten laskua oli ulkomaan lentoliikenteen ja EU:n ulkopuolelle tapahtuvien valmismatkojen kuluttajahinnoissa. Marraskuusta joulukuuhun kuluttajahintojen muutos oli - 0,1 prosenttia.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa lähes 500 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti. Kuluttajahintaindeksin 2010=100 käyttäjän käsikirja löytyy kuluttajahintaindeksin kotisivulta tilastokeskus.fi -palvelusta.

Euroalueen inflaatio oli joulukuussa ennakkotietojen mukaan 0,2 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli joulukuussa 0,2 prosenttia. Marraskuussa se oli 0,2 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli joulukuussa -0,3 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee joulukuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 19. tammikuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos joulukuussa -0,5 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli joulukuussa -0,3 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin -0,5 prosenttia. Joulukuun 2014 jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten yhteisvaikutus kuluttajahintoihin oli siis 0,2 prosenttiyksikköä. Joulukuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli -0,2 ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin -0,2 prosenttia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (390,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.1.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. joulukuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2015/12/khi_2015_12_2016-01-14_tie_001_fi.html