Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 14.10.2020

Inflaatio syyskuussa 0,2 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli syyskuussa 0,2 prosenttia. Elokuussa inflaatio oli myös 0,2 prosenttia.

Suomen inflaatiomittarit, syyskuu 2020

  Pisteluku Vuosimuutos (%) Kuukausimuutos (%)
Kuluttajahintaindeksi 2015=100 103,7 0,2 0,0
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1977    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2015=100 104,1 0,3 0,0
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2015=100 102,9 -0,0 0,0

Syyskuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten vihannesten, savukkeiden, korvattavien reseptilääkkeiden, rahapelien ja matkaviestintäpalveluiden kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten polttonesteiden, hotellihuoneiden ja ulkomaan lentojen halpeneminen sekä asuntolainojen keskikoron lasku. Elokuulta syyskuulle kuluttajahintojen kuukausimuutos oli 0,0 prosenttia.

Ydininflaatio, inflaatio ilman ruokaa ja energiaa, oli syyskuussa 0,3 prosenttia. Ruoan (sis. alkoholittomat juomat) inflaatio oli syyskuussa 2,0 prosenttia ja energian (sis. polttoaineet, sähkö, bensiini) inflaatio oli -5,2 prosenttia.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan 21 000 hintatietoa lähes 470 hyödykkeestä noin 2 200 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Hinta-aineistoa täydennetään ns. kassapääteaineistoilla, joista saadaan n. 3 miljoonaa hintatietoa laskentaan. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

Euroalueen inflaatio oli syyskuussa ennakkotietojen mukaan -0,3 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli syyskuussa -0,3 prosenttia. Elokuussa euroalueen lopullinen inflaatio oli -0,2 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli syyskuussa 0,3 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta, ajoneuvoveroa eikä kalastus- ja metsästysmaksuja. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee syyskuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 16. lokakuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta englanniksi , (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos syyskuussa -0,0 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli syyskuussa 0,3 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin -0,0 prosenttia. Viime vuoden syyskuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten yhteisvaikutus kuluttajahintoihin oli siis 0,3 prosenttiyksikköä. Syyskuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli 0,0 ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin 0,0 prosenttia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (389,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. syyskuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2020/09/khi_2020_09_2020-10-14_tie_001_fi.html