Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 13.11.2020

Inflaatio lokakuussa 0,2 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli lokakuussa 0,2 prosenttia. Syyskuussa inflaatio oli myös 0,2 prosenttia.

Suomen inflaatiomittarit, lokakuu 2020

  Pisteluku Vuosimuutos (%) Kuukausimuutos (%)
Kuluttajahintaindeksi 2015=100 103,8 0,2 0,1
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1979    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2015=100 104,2 0,2 0,1
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2015=100 103,0 -0,1 0,1

Lokakuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten savukkeiden, vihannesten, rahapelien, tutkimus- ja hoitomaksujen sekä matkaviestintäpalveluiden kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten hotellihuoneiden ja polttonesteiden halpeneminen sekä asuntolainojen keskikoron lasku. Syyskuulta lokakuulle kuluttajahintojen kuukausimuutos oli 0,1 prosenttia, mikä johtui muun muassa ulkomaan lentojen kallistumisesta.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan 21 000 hintatietoa lähes 470 hyödykkeestä noin 2 200 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Hinta-aineistoa täydennetään ns. kassapääteaineistoilla, joista saadaan n. 3 miljoonaa hintatietoa laskentaan. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

Euroalueen inflaatio oli lokakuussa ennakkotietojen mukaan -0,3 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli lokakuussa -0,3 prosenttia. Syyskuussa euroalueen lopullinen inflaatio oli -0,3 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli lokakuussa 0,2 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta, ajoneuvoveroa eikä kalastus- ja metsästysmaksuja. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee lokakuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 18. marraskuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta englanniksi , (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos lokakuussa -0,1 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli lokakuussa 0,2 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin -0,1 prosenttia. Viime vuoden lokakuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten yhteisvaikutus kuluttajahintoihin oli siis 0,3 prosenttiyksikköä. Lokakuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli 0,1 ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin 0,1 prosenttia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (389,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 13.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. lokakuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/2020/10/khi_2020_10_2020-11-13_tie_001_fi.html