Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 1. Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa (miljoonaa t CO2-ekv.) muuttujina kaasu, päästöluokka ja vuosi

Kaasu Päästöluokka Vuosi
    1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hiilidioksidi Yhteensä ilman 4M-sektoria 56,7 58,0 64,0 62,6 59,4 58,9 57,0 62,2 64,7 72,3 68,5 56,7 68,1
Yhteensä 38,2 40,4 37,2 41,7 41,3 38,7 36,5 38,2 39,3 46,5 41,5 25,2 34,6
Energiateollisuus 19,1 23,9 29,6 27,2 23,9 23,4 21,9 27,2 29,9 36,8 32,6 21,7 32,5
Teollisuus ja rakentaminen 13,2 12,1 12,0 12,2 11,9 11,9 11,9 11,5 11,2 11,5 11,6 11,3 11,5
Liikenne 12,6 11,8 11,8 12,4 12,5 12,7 12,6 12,7 13,0 13,1 13,5 13,5 13,7
Rakennusten lämmitys sekä maa-, metsä- ja kalatalous 7,0 5,7 5,8 5,8 5,9 5,8 5,5 5,7 5,6 5,4 5,4 5,2 5,0
Teollisuusprosessit 3,3 3,0 3,3 3,6 3,5 3,6 3,6 3,6 3,5 3,8 3,9 3,7 3,9
Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Polttoaineiden haihtumapäästöt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Muu polttoainekäyttö 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,2 1,3
4M-sektori -18,5 -17,6 -26,8 -20,9 -18,0 -20,2 -20,5 -24,0 -25,4 -25,9 -27,0 -31,5 -33,5
Metaani Yhteensä 6,3 6,1 6,0 5,9 5,7 5,6 5,4 5,3 5,1 4,9 4,7 4,5 4,5
Energiateollisuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Teollisuus ja rakentaminen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikenne 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Rakennusten lämmitys sekä maa-, metsä- ja kalatalous 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Teollisuusprosessit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kotieläinten ruoansulatus 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Lannankäsittely 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Jätteiden käsittely 3,8 3,7 3,7 3,6 3,4 3,3 3,1 3,0 2,8 2,6 2,5 2,3 2,3
Polttoaineiden haihtumapäästöt 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Muu polttoainekäyttö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4M-sektori 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dityppioksidi Yhteensä 7,9 7,2 7,1 7,1 6,9 6,8 6,9 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0 6,9
Energiateollisuus 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Teollisuus ja rakentaminen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Liikenne 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
Rakennusten lämmitys sekä maa-, metsä- ja kalatalous 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Teollisuusprosessit 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,4
Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lannankäsittely 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Viljelymaat 4,3 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2
Jätteiden käsittely 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Polttoaineiden haihtumapäästöt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muu polttoainekäyttö 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
4M-sektori 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFC-yhdisteet Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Teollisuusprosessit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rikkiheksafluoridi Yhteensä 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Teollisuusprosessit 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
HFC-yhdisteet Yhteensä 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,7 0,9 0,7
Teollisuusprosessit 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,7 0,9 0,7
Yhteensä Yhteensä ilman 4M-sektoria 70,9 71,3 77,3 75,8 72,3 71,7 69,8 75,0 77,1 84,8 80,8 69,0 80,3
Yhteensä 52,5 53,8 50,5 54,9 54,3 51,6 49,3 51,0 51,7 59,0 53,8 37,6 46,8
Energiateollisuus 19,2 24,1 29,8 27,4 24,2 23,7 22,1 27,5 30,3 37,2 32,9 22,0 32,9
Teollisuus ja rakentaminen 13,4 12,3 12,2 12,4 12,1 12,1 12,1 11,6 11,3 11,7 11,8 11,5 11,7
Liikenne 12,8 12,2 12,2 12,8 13,0 13,2 13,1 13,3 13,5 13,7 14,1 14,1 14,4
Rakennusten lämmitys sekä maa-, metsä- ja kalatalous 7,3 6,0 6,1 6,1 6,2 6,1 5,7 5,9 5,9 5,7 5,6 5,4 5,3
Teollisuusprosessit 5,1 4,6 5,0 5,3 5,2 5,4 5,5 5,7 5,4 5,9 6,2 6,2 6,1
Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Kotieläinten ruoansulatus 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Lannankäsittely 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Viljelymaat 4,3 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2
Jätteiden käsittely 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,3 3,2 2,9 2,8 2,6 2,4 2,5
Polttoaineiden haihtumapäästöt 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Muu polttoainekäyttö 1,6 1,6 1,6 1,5 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,5 1,4 1,5
4M-sektori -18,4 -17,5 -26,8 -20,9 -18,0 -20,1 -20,5 -24,0 -25,4 -25,8 -27,0 -31,5 -33,4
  • Merkintä 0,0 tarkoittaa, että suureen lukuarvo on pienempi kuin puolet käytetystä mittayksiköstä. 4M-sektori viittaa maankäyttöön, maankäytön muutokseen ja metsätalouteen.

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Teemu Oinonen (09) 1734 2909, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi


Päivitetty 18.4.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2006, Taulukko 1. Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa (miljoonaa t CO2-ekv.) muuttujina kaasu, päästöluokka ja vuosi . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khki/2006/khki_2006_2008-04-18_tau_001_fi.html