Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabell 1. Utsläpp av växthusgaser i Finland (miljoner t CO2-ekv.) efter gas, utsläppsklass och år

Gas Utsläppsklass År
    1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Koldioxid Totalt utan LULUCF-sektor 56,7 58,0 64,0 62,6 59,4 58,9 57,0 62,2 64,7 72,3 68,5 56,7 68,1
Totalt 38,2 40,4 37,2 41,7 41,3 38,7 36,5 38,2 39,3 46,5 41,5 25,2 34,6
Energiindustri 19,1 23,9 29,6 27,2 23,9 23,4 21,9 27,2 29,9 36,8 32,6 21,7 32,5
Tillverkningsindustri och byggande 13,2 12,1 12,0 12,2 11,9 11,9 11,9 11,5 11,2 11,5 11,6 11,3 11,5
Samfärdsel 12,6 11,8 11,8 12,4 12,5 12,7 12,6 12,7 13,0 13,1 13,5 13,5 13,7
Uppvärmning av byggnader samt fiskerinäring, lant- och skogsbruk 7,0 5,7 5,8 5,8 5,9 5,8 5,5 5,7 5,6 5,4 5,4 5,2 5,0
Industriprocesser 3,3 3,0 3,3 3,6 3,5 3,6 3,6 3,6 3,5 3,8 3,9 3,7 3,9
Användning av lösningsmedel oc övriga produkter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Diffusa utsläpp av bränslen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Övrig användning av bränslen 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,2 1,3
LULUCF-sektor -18,5 -17,6 -26,8 -20,9 -18,0 -20,2 -20,5 -24,0 -25,4 -25,9 -27,0 -31,5 -33,5
Metan Totalt 6,3 6,1 6,0 5,9 5,7 5,6 5,4 5,3 5,1 4,9 4,7 4,5 4,5
Energiindustri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tillverkningsindustri och byggande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Samfärdsel 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Uppvärmning av byggnader samt fiskerinäring, lant- och skogsbruk 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Industriprocesser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Husdjurens matsmältning 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Gödselhantering 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Avfall 3,8 3,7 3,7 3,6 3,4 3,3 3,1 3,0 2,8 2,6 2,5 2,3 2,3
Diffusa utsläpp av bränslen 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Övrig användning av bränslen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LULUCF-sektor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dikväveoxid Totalt 7,9 7,2 7,1 7,1 6,9 6,8 6,9 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0 6,9
Energiindustri 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Tillverkningsindustri och byggande 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Samfärdsel 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
Uppvärmning av byggnader samt fiskerinäring, lant- och skogsbruk 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Industriprocesser 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,4
Användning av lösningsmedel oc övriga produkter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gödselhantering 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Odlingsmark 4,3 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2
Avfall 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Diffusa utsläpp av bränslen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrig användning av bränslen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
LULUCF-sektor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFC-föreningar Totalt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Industriprocesser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Svavelhexfluorid Totalt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Industriprocesser 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
HFC-föreningar Totalt 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,7 0,9 0,7
Industriprocesser 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,7 0,9 0,7
Totalt Totalt utan LULUCF-sektor 70,9 71,3 77,3 75,8 72,3 71,7 69,8 75,0 77,1 84,8 80,8 69,0 80,3
Totalt 52,5 53,8 50,5 54,9 54,3 51,6 49,3 51,0 51,7 59,0 53,8 37,6 46,8
Energiindustri 19,2 24,1 29,8 27,4 24,2 23,7 22,1 27,5 30,3 37,2 32,9 22,0 32,9
Tillverkningsindustri och byggande 13,4 12,3 12,2 12,4 12,1 12,1 12,1 11,6 11,3 11,7 11,8 11,5 11,7
Samfärdsel 12,8 12,2 12,2 12,8 13,0 13,2 13,1 13,3 13,5 13,7 14,1 14,1 14,4
Uppvärmning av byggnader samt fiskerinäring, lant- och skogsbruk 7,3 6,0 6,1 6,1 6,2 6,1 5,7 5,9 5,9 5,7 5,6 5,4 5,3
Industriprocesser 5,1 4,6 5,0 5,3 5,2 5,4 5,5 5,7 5,4 5,9 6,2 6,2 6,1
Användning av lösningsmedel oc övriga produkter 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Husdjurens matsmältning 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Gödselhantering 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Odlingsmark 4,3 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2
Avfall 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,3 3,2 2,9 2,8 2,6 2,4 2,5
Diffusa utsläpp av bränslen 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Övrig användning av bränslen 1,6 1,6 1,6 1,5 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,5 1,4 1,5
LULUCF-sektor -18,4 -17,5 -26,8 -20,9 -18,0 -20,1 -20,5 -24,0 -25,4 -25,8 -27,0 -31,5 -33,4
  • Symboliseringen 0,0 betyder att storhetens talvärde är mindre än hälften av den användna måttenheten. Förkortningen LULUCF står för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Teemu Oinonen (09) 1734 2909, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi


Uppdaterad 18.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2006, Tabell 1. Utsläpp av växthusgaser i Finland (miljoner t CO2-ekv.) efter gas, utsläppsklass och år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2006/khki_2006_2008-04-18_tau_001_sv.html