Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kasvihuonekaasuinventaarion laskennan ja raportoinnin ohjeistus

Kasvihuonekaasuinventaarion laskentaa ohjaavat hallitusten välisen ilmastopaneelin (IPCC) ohjeet. Ohjeistot kattavat kaikki päästösektorit ja niiden laatimiseen ovat osallistuneet asiantuntijat eri puolilta maailmaa. IPCC:n ohjeet antavat raportoiville maille mahdollisuuden valita kunkin maan resursseille ja tietotasolle parhaiten sopivat menetelmät inventaarion laskentaan.

Kasvihuonekaasuinventaarion vuosittainen raportointi tapahtuu Ilmastosopimuksen ohjeiden mukaisilla määrämuotoisilla raportointitauluilla ja kansallisella inventaarioraportilla.

EU:n seurantajärjestelmää koskevat päätökset ja ohjeistot asettavat omat vaatimuksensa jäsenmaiden kansallisille inventaarioille.

Inventaariolaskentaa ohjaava IPCC-ohjeistus

Ilmastosopimuksen ohjeet inventaarion raportoinnille

Lisäinformaatiota aiheesta löytyy UNFCCC:n sivulta Reporting Reuirements.

 


Päivitetty 15.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2010, Kasvihuonekaasuinventaarion laskennan ja raportoinnin ohjeistus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khki/2010/khki_2010_2012-04-26_men_001.html