Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kasvihuonekaasuinventaarion laskennan ja raportoinnin ohjeistus

Kasvihuonekaasuinventaarion laadintaa ohjaavat YK:n Ilmastosopimuksen (UNFCCC) raportointiohjeet ja hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) päästöjen arviointia käsittelevät menetelmäohjeet. IPCC-ohjeet kattavat kaikki sektorit ja niiden laatimiseen ovat osallistuneet asiantuntijat eri puolilta maailmaa. IPCC-ohjeet antavat raportoiville maille mahdollisuuden valita kunkin maan resursseille ja tietotasolle parhaiten sopivat menetelmätasot eri päästöluokkien laskentaan.

Kasvihuonekaasuinventaarion vuosittainen raportointi tapahtuu Ilmastosopimuksen ohjeiden mukaisilla määrämuotoisilla raportointitauluilla ja kansallisella inventaarioraportilla.

YK:lle toimitettaviin kasvihuonekaasujen inventaariolähetyksiin tulee liittää Kioton pöytäkirjan toimeenpanoon liittyviä lisätietoja pöytäkirjan artiklan 7.1 mukaisesti. Kyseiset lisätiedot sisältävät mm. pöytäkirjan artiklan 3, kohtien 3 ja 4 mukaisten maankäyttöön, maankäytön muutoksiin ja metsätalouteen liittyvien toimien päästö/poistumatiedot, kansallisen inventaariojärjestelmän ja kansallisen päästörekisterin kuvaukset sekä tietoa päästöyksiköiden siirroista Kioton pöytäkirjan osapuolten päästörekisterien välillä.

EU:n seurantajärjestelmäasetus, sen muutos sekä asetukseen liittyvät toimeenpanosäädös ja delegoitu asetus asettavat omat vaatimuksensa jäsenmaiden kansallisille inventaarioille.

Ilmastosopimuksen raportointiohjeet inventaariolle:

Inventaariolaskentaa ohjaava IPCC-ohjeistus:

Kioton pöytäkirjan ohjeet raportoinnille:

Yllä mainitut raportointi- ja menetelmäohjeet ovat olleet käytössä inventaariovuoden 2013 ennakkotietojen julkistamisesta alkaen.


Päivitetty 6.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2015, Kasvihuonekaasuinventaarion laskennan ja raportoinnin ohjeistus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khki/2015/khki_2015_2017-04-06_men_001.html