Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen tarkentuminen. Päästöt miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä

  Tilasto-
vuosi
Edellinen julkistus, 12.12.2019 Uusin julkistus,13.3.2020 Muutos 1)
Milj. tonnia CO2-ekv. %
Kokonaispäästö (pl. LULUCF-sektori) 1990 71,3 71,2 -0,1
2005 69,9 69,9 0,0
2010 75,7 75,7 0,0
2015 55,1 55,1 0,1
2016 58,1 58,1 0,1
2017 55,3 55,4 0,1
2018 56,4 2) 56,4 0,1
LULUCF-sektori 3) 1990 -14,8 -14,8 0,0
2005 -24,4 -24,4 0,0
2010 -22,5 -22,5 0,0
2015 -18,9 -18,9 0,0
2016 -16,8 -16,8 0,0
2017 -17,1 -17,2 0,2
2018 -9,8 2) -10,3 4,7
Päästökaupan ulkopuoliset päästöt 4) 2013 31,2 31,2 0,1
2014 29,8 29,8 0,1
2015 29,4 29,5 0,2
2016 30,6 30,7 0,2
2017 30,0 30,1 0,2
2018 29,9 2) 29,9 0,0
1) Muutos uusimman ja edellisen julkistuksen välillä
2) Ennakkotieto
3) LULUCF- sektorin viimeisimpien vuosien lukuja on tarkennettu uusien lähtötietojen pohjalta*
4) Ilman kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöjä

* Kasvihuonekaasuinventaario: Pieniä muutoksia maatalouden ja LULUCF-sektorin vuoden 2018 päästöihin ja poistumiin ennakkotuloksiin verrattuna


Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pia Forsell 029 551 2937, Päivi Lindh 029 551 3778, Sini Niinistö (LULUCF) 029 551 2954, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 13.3.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2018, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2018/khki_2018_2020-03-13_rev_001_fi.html