Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av Finlands växthusgasutsläpp. Utsläpp angivna i miljoner ton koldioxidekvivalenter

  Statistik-
år
Föregående offentlig-görande,12.12.2019 Senaste offentlig-görande, 13.3.2020 Förändring 1)
Milj. ton CO2-ekv. %
Totalt utsläpp (exkl. sektorn LULUCF) 1990 71,3 71,2 -0,1
2005 69,9 69,9 0,0
2010 75,7 75,7 0,0
2015 55,1 55,1 0,1
2016 58,1 58,1 0,1
2017 55,3 55,4 0,1
2018 56,4 2) 56,4 0,1
Sektorn LULUCF 3) 1990 -14,8 -14,8 0,0
2005 -24,4 -24,4 0,0
2010 -22,5 -22,5 0,0
2015 -18,9 -18,9 0,0
2016 -16,8 -16,8 0,0
2017 -17,1 -17,2 0,2
2018 -9,8 2) -10,3 4,7
Utsläpp utanför utsläppshandeln 4) 2013 31,2 31,2 0,1
2014 29,8 29,8 0,1
2015 29,4 29,5 0,2
2016 30,6 30,7 0,2
2017 30,0 30,1 0,2
2018 29,9 2) 29,9 0,0
1) Förändring mellan senaste och föregående offentliggörande
2) Preliminär uppgift
3) De senaste årens siffror för LULUCF-sektorn har reviderats på basis av nya källuppgifter.
4) Exkl. CO2-utsläpp inom inrikes flygtrafik

Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 029 551 2937, Päivi Lindh 029 551 3778, Sini Niinistö (LULUCF) 029 551 2954, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 13.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2018/khki_2018_2020-03-13_rev_001_sv.html