Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Vähittäiskaupan myynti kasvoi marraskuussa 6,4 prosenttia

Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan myynti kasvoi marraskuussa 2004 ja oli 6,4 prosenttia suurempi kuin marraskuussa 2003.Vähittäiskaupan myynnin arvo oli vuoden 2004 tammi-marraskuussa 4,2 prosenttia suurempi kuin tammi-marraskuussa 2003. Tavaratalokaupan myynnin arvo kasvoi marraskuussa 6,6 prosenttia ja päivittäistavarakaupan 4,1 prosenttia vuoden 2003 marraskuusta. Tukkukaupan myynnin arvo kasvoi marraskuussa 13,1 prosenttia ja autokaupan 13,0 prosenttia.

Syys-marraskuussa vähittäiskaupan myynti kasvoi 3,3 prosenttia, mikä oli alkuvuotta hitaampaa. Autokaupan myynti oli syys-marraskuussa 3,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaa aikaa suurempi. Myös tukkukaupan kasvuvauhti lisääntyi edellisestä kolmen kuukauden jaksosta ja oli 6,9 prosenttia.

Liikevaihdon vuosimuutos kaupan eri aloilla, marraskuu 2004 ja kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % ** Uusimman kuukauden
vuosimuutos % *
12/03-02/04 03-05/2004 06-08/2004 09-11/2004 11/2004
Autokauppa 17,9 14,6 -0,4 3,6 13,0
Tukkukauppa 2,7 5,9 5,9 6,9 13,1
Vähittäiskauppa 5,6 4,7 4,1 3,3 6,4
-päivittäistavarakauppa 4,0 1,5 0,3 1,2 4,1
-tavaratalokauppa 6,3 4,2 5,3 3,4 6,6
*) Vuosimuutos vertaa vuoden 2004 marraskuuta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen.
**) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisiin vastinkuukausien arvoihin.

Vähittäiskaupassa myynnin määrä on kasvanut myynnin arvoa nopeammin

Maaliskuusta lähtien vähittäiskaupan myynnin määrä on kasvanut myynnin arvoa nopeammin. Vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi syys-marraskuussa 0,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin myynnin arvo verrattuna vuodentakaiseen. Päivittäistavarakaupan myynnin määrä kasvoi 2,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin myynnin arvo. Myynnin määrät saadaan poistamalla myynnin arvoista hintojen muutosten vaikutukset.

Tarkemmalla toimialajaolla tiedot julkaistaan kahden ja puolen kuukauden kuluttua tarkasteltavan kuukauden päättymisestä Tilastokeskuksen Tukku- ja vähittäiskauppa -julkaisussa. Tilaston havaintoyksikkönä ovat yritykset ja joissain tapauksissa toimialayksiköt. Tilasto kuvaa päätoimialanaan kauppaa harjoittavien yritysten koko liikevaihdon kehitystä. Esimerkiksi päivittäistavarakaupan myynti koostuu päätoimisesti päivittäistavarakaupan toimialalla toimivien yritysten koko liikevaihdosta. Tilaston laskentamenetelmä uudistettiin vuoden 2003 alusta siten, että aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten vaikutus otetaan huomioon.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa 2004,marraskuu Tilastokeskus

Lisätietoja: Vähittäiskauppa: Klaus Bossart (09) 1734 3552 ja Eeva Immonen (09) 1734 3464
Auto- ja Tukkukauppa: Emmi Karjalainen (09) 1734 3201 ja Aila Kovanen (09) 1734 3384

Sähköposti: palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi


Päivitetty 17.1.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. marraskuu 2004, Vähittäiskaupan myynti kasvoi marraskuussa 6,4 prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klv/2004/11/klv_2004_11_2005-01-17_kat_001.html