Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Koko kaupan myynti kasvoi 3,8 prosenttia tammi-maaliskuussa

Koko kaupan (sis. auto-, tukku- ja vähittäiskauppa) liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan tammi-maaliskuun 2005 välisenä aikana 3,8 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu on hitaampaa kuin vuoden 2004 vuosineljänneksinä.

Tukkukaupan kasvu hidastui tammi-maaliskuussa 4,5 prosenttiin. Vähittäiskauppa ja autokauppa kasvoivat hitaammin kuin koko kauppa, 2,8 prosenttia.

Liikevaihdon vuosimuutos kaupan eri aloilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
04-06/2004 07-09/2004 10-12/2004 01-03/2005
Koko Kauppa 6,3 4,2 6,5 3,8
Autokauppa 8,3 0,4 6,2 2,8
Tukkukauppa 6,8 5,7 7,9 4,5
Vähittäiskauppa 3,6 3,8 3,6 2,8
- päivittäistavarakauppa 0,9 0,0 0,7 1,7
- tavaratalokauppa 4,2 5,8 3,3 1,8
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisiin vastinkuukausien arvoihin.

 

Koko vähittäiskaupan myynnin arvon ja määrän kasvu oli vuoden 2005 ensimmäisellä vuosineljänneksellä likimain sama, noin 3 prosenttia.

Vähittäiskaupan päätoimialojen liikevaihdon ja määrän kolmen kuukauden vuosimuutokset tammi - maaliskuu 2005 välisenä aikana

 

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kehitys joulu-helmikuussa

Vähittäiskaupan tarkimman julkaisutason myynnin kehitystä kuvaavia lukuja on saatavilla kuukautta pidemmällä viiveellä kuin päätoimialojen kehitystä kuvaavia lukuja.

Vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi joulukuun 2004 ja helmikuun 2005 välisenä aikana 3,5 prosenttia. Päivittäistavarakauppa kasvoi kyseisellä aikajaksolla hitaammin kuin koko vähittäiskauppa keskimäärin ja mm. alkoholijuomakaupan myynti laski 13,4 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myös urheilutarvikkeiden,veneiden ja veneilytarvikkeiden myynti supistui 1,9 prosenttia.

Vähittäiskaupan kokonaismyynnin kannalta merkittävistä alatoimialoista rautakauppatavaroiden ja huonekalujen myynnit kasvoivat marras-tammikuun ajanjaksolla eniten, 9,5 ja 9,4 prosenttia. Myös tietokoneiden ja toimistolaitteiden sekä kodintekniikan ja lääkkeiden erikoistuneessa vähittäiskaupassa toimivien yritysten myynti kasvoi tarkasteltavalla ajanjaksolla vähittäiskaupan keskimäärästä kasvua enemmän.

Tilastokeskuksen vähittäiskaupan lukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että tilaston havaintoyksikköinä ovat yritykset ja joissain tapauksissa toimialayksiköt. Esimerkiksi päivittäistavarakaupan myynti koostuu päätoimisesti päivittäistavarakaupan toimialalla toimivien yritysten koko liikevaihdosta.

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutokset joulukuu 2004 - helmikuu 2005 välisenä aikana

Kaupan pitkän aikavälin suhdannekehitys

Koko kaupan myynnin kasvu hidastui alkuvuodesta 2005

Vuonna 2004 koko kaupan liikevaihdon kasvu nopeutui edellisestä vuodesta hieman ja oli 5,9 prosenttia. Vuonna 2003 kaupan liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia, kun se oli supistunut vuoden 2002 alkupuolella. Vuoden 2002 alun jälkeen kaupan liikevaihdon kasvu vähitellen piristyi. Vuonna 2002 kaupan liikevaihdon kasvu ylsi vuositasolla 2,6 prosenttiin. Vuoden 2004 liikevaihdon nopeaan kasvuun ja vuoden 2002 alkupuolen supistumiseen vaikutti erityisesti tukkukauppa.

Koko kaupan liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos ja trendi

Autokaupan kasvu vaimeni vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen aikana

Vuoden 2004 ensimmäisellä vuosikolmanneksella autokaupan myynti kasvoi ripeästi: liikevaihdon kasvun kolmen kuukauden keskiarvo oli 16-19 prosentin välillä. Vuoden 2004 ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen autokaupan myynnin kasvu hiipui aina marraskuulle 2004 saakka. Vuonna 2004 kaikkien ajoneuvojen ensirekisteröinnit kasvoivat 4,3 prosenttia, mutta uusien henkilöautojen rekisteröinti väheni 3,2 prosenttia edellisvuodesta. Marraskuussa 2004 autokauppa kääntyi jälleen kasvuun: tammi-maaliskuun 2005 välisenä aikana autokaupan myynti kasvoi 2,8 prosenttia.

Autokaupan myynti oli heikoimmillaan vuonna 2001, mutta myynti alkoi piristyä vuoden 2002 alun jälkeen nopeasti. Vuoden 2002 loppupuolella autokaupan myynnin kasvun kolmen kuukauden keskiarvo oli noin 6-13 prosentin välillä ja vuosikasvu ylsi 8,2 prosenttiin. Vuonna 2003 autokaupan myynnin kasvu kiihtyi edelleen ja vuositasolla kasvu oli 14,8 prosenttia. Tuolloin myös uusia henkilöautoja rekisteröitiin paljon, 26 prosenttia enemmän kuin vuonna 2002.

Autokaupan liikevaihto rakentuu noin yhdeltä kolmasosaltaan uusien autojen myynnistä ja toiselta kolmasosaltaan käytettyjen autojen myynnistä. Polttoaineiden vähittäiskaupan osuus toimialan kokonaismyynnistä on yksi seitsemäsosa. Loppu viidennes koostuu moottoriajoneuvojen osien, varusteiden ja renkaiden kaupasta ja ajoneuvojen huollosta. Ensirekisteröinnit puolestaan koostuvat puhtaasti uusien ajoneuvojen ensirekisteröinneistä.

 

Autokaupan liikevaihdon ja ajoneuvojen ensirekisteröintien kolmen kuukauden liukuvat vuosimuutokset

Tukkukaupan liikevaihdon kasvu nopeutui huomattavasti vuonna 2004

Vuonna 2004 tukkukaupan liikevaihdon kasvu lisääntyi vuoden alun vajaan parin prosentin tasosta vähitellen vajaan kahdeksan prosentin tasolle. Koko vuoden 2004 liikevaihdon kasvuksi tuli 6,0 prosenttia vuoteen 2003 verrattuna.

Vuonna 2002 tukkukaupan myynnin kasvu oli hidasta: liikevaihto kasvoi vain 0,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuosien 2002 ja 2003 vaihteessa tukkukaupan liikevaihdon kasvu piristyi. Vaikka vuoden 2003 kesällä tukkukaupan liikevaihdon kasvu väliaikaisesti hieman taantui, tuli koko vuoden 2003 liikevaihdon kasvuksi 2,7 prosenttia edellisestä vuodesta.

Tukkukaupan liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos ja trendi

Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu ollut pirteää useita vuosia

Vuoden 2003 puolivälistä lähtien vähittäiskaupan liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos kasvoi vähitellen kahdesta prosentista vuoden 2004 alkupuolen 5-6 prosentin tasolle. Tämän jälkeen vuoden 2004 loppuun saakka liikevaihdon kasvunopeus on ollut 2-4 prosentin luokkaa. Vuoden 2005 ensimmäisten kuukausien aikana liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutokset ovat olleet 3-4 prosenttia.

Vuonna 2001 vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi 6,6 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2002 alkupuolelta lähtien vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu hidastui vähitellen vuoden 2003 puoliväliin saakka ennen uutta kasvun piristymistä. Vähittäiskaupan liikevaihto on kuitenkin kaikkina vuosien 2000 ja 2004 välisinä vuosineljänneksinä pysynyt yli kahden prosentin kasvussa.

Vähittäiskaupan liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos ja trendi


Päivitetty 13.5.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. maaliskuu 2005, Koko kaupan myynti kasvoi 3,8 prosenttia tammi-maaliskuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klv/2005/03/klv_2005_03_2005-05-13_kat_001.html