Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Koko kaupan myynti kasvoi 5,6 prosenttia helmi-huhtikuussa

Koko kaupan (sis. auto-, tukku- ja vähittäiskauppa) liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 helmi-huhtikuun välisenä aikana 5,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin.

Autokaupan liikevaihdon 4,9 prosentin kasvuvauhti helmi-huhtikuussa 2005 oli reippaampaa kuin edellisvuoden touko-lokakuun kasvu, mutta selvästi maltillisempaa kuin vuoden 2004 marraskuun ja vuoden 2005 tammikuun välisenä aikana. Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu oli helmi-huhtikuussa hieman suurempaa kuin aikaisempina kolmen kuukauden ajanjaksoina. Tukkukaupan liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia helmi-huhtikuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Liikevaihdon vuosimuutos kaupan eri aloilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
05-07/2004 08-10/2004 11/2004-01/2005 02-04/2005
Koko Kauppa 4,6 3,2 7,5 5,6
Autokauppa 1,6 0,1 8,1 4,9
Tukkukauppa 6,2 4,7 8,8 6,0
Vähittäiskauppa 3,2 1,7 4,2 5,2
- päivittäistavarakauppa 0,1 -0,9 0,9 2,5
- tavaratalokauppa 4,5 1,6 4,3 4,8
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisiin vastinkuukausien arvoihin.

 

Koko vähittäiskaupan myynnin arvon ja määrän kasvu oli vuoden 2005 helmi-huhtikuussa likimain sama, noin 5 prosenttia.

Vähittäiskaupan päätoimialojen liikevaihdon ja määrän kolmen kuukauden vuosimuutokset helmi - huhtikuu 2005 välisenä aikana

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kehitys tammi-maaliskuussa

Vähittäiskaupan tarkimman julkaisutason myynnin kehitystä kuvaavia lukuja on saatavilla kuukautta pidemmällä viiveellä kuin päätoimialojen kehitystä kuvaavia lukuja.

Vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuun 2005 välisenä aikana 2,7 prosenttia. Eniten liikevaihto väheni alkoholijuomakaupassa, jossa liikevaihtoa kertyi lähes 10 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Liikevaihdon kehitys oli negatiivista myös urheilutarvikkeiden, veneiden ja veneilytarvikkeiden kaupassa, jossa liikevaihto pieneni 3,7 prosenttia. Myös postimyynnissä sekä jalkineiden ja nahkatavaroiden kaupassa liikevaihto jäi yli 2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon kehitys oli samansuuntaista myös valokuvausalalla, jossa vähennystä oli vajaan prosentin.

Suotuisinta liikevaihdon kehitys oli puolestaan tori- ja markkinakaupassa, jossa liikevaihto kasvoi 10 prosenttia. Myös tietokonelaitteiden, toimistokoneiden ja kodintekniikan kaupassa liikevaihdon kehitys oli suotuisaa, kun liikevaihtoa kertyi noin 8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2004 vastaavana ajanjaksona.

Tilastokeskuksen vähittäiskaupan lukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että tilaston havaintoyksikköinä ovat yritykset ja joissain tapauksissa toimialayksiköt. Esimerkiksi päivittäistavarakaupan myynti koostuu päätoimisesti päivittäistavarakaupan toimialalla toimivien yritysten koko liikevaihdosta.

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutokset tammi-maaliskuu 2005 välisenä aikana

Kaupan pitkän aikavälin suhdannekehitys

Koko kaupan myynnin kasvoi 5,6 prosenttia helmi-huhtikuussa 2005

Vuonna 2004 koko kaupan liikevaihdon kasvu nopeutui edellisestä vuodesta hieman ja oli 5,9 prosenttia. Vuonna 2003 kaupan liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia, kun se oli supistunut vuoden 2002 alkupuolella. Vuoden 2002 alun jälkeen kaupan liikevaihdon kasvu vähitellen piristyi. Vuonna 2002 kaupan liikevaihdon kasvu ylsi vuositasolla 2,6 prosenttiin. Vuoden 2004 liikevaihdon nopeaan kasvuun ja vuoden 2002 alkupuolen supistumiseen vaikutti erityisesti tukkukauppa.

Koko kaupan liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos ja trendi

Autokauppa kasvoi vuoden 2005 helmi-huhtikuussa 4,9 prosenttia

Vuoden 2004 ensimmäisellä vuosikolmanneksella autokaupan myynti kasvoi ripeästi: liikevaihdon kasvun kolmen kuukauden keskiarvo oli 16-19 prosentin välillä. Vuoden 2004 ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen autokaupan myynnin kasvu hiipui aina marraskuulle 2004 saakka. Vuonna 2004 kaikkien ajoneuvojen ensirekisteröinnit kasvoivat 4,3 prosenttia, mutta uusien henkilöautojen rekisteröinti väheni 3,2 prosenttia edellisvuodesta. Marraskuussa 2004 autokauppa kääntyi jälleen kasvuun: helmi-huhtikuun 2005 välisenä aikana autokaupan myynti kasvoi 4,9 prosenttia.

Autokaupan myynti oli heikoimmillaan vuonna 2001, mutta myynti alkoi piristyä vuoden 2002 alun jälkeen nopeasti. Vuoden 2002 loppupuolella autokaupan myynnin kasvun kolmen kuukauden keskiarvo oli noin 6-13 prosentin välillä ja vuosikasvu ylsi 8,2 prosenttiin. Vuonna 2003 autokaupan myynnin kasvu kiihtyi edelleen ja vuositasolla kasvu oli 14,8 prosenttia. Tuolloin myös uusia henkilöautoja rekisteröitiin paljon, 26 prosenttia enemmän kuin vuonna 2002.

Autokaupan liikevaihto rakentuu noin yhdeltä kolmasosaltaan uusien autojen myynnistä ja toiselta kolmasosaltaan käytettyjen autojen myynnistä. Polttoaineiden vähittäiskaupan osuus toimialan kokonaismyynnistä on yksi seitsemäsosa. Loppu viidennes koostuu moottoriajoneuvojen osien, varusteiden ja renkaiden kaupasta ja ajoneuvojen huollosta. Ensirekisteröinnit puolestaan koostuvat puhtaasti uusien ajoneuvojen ensirekisteröinneistä.

 

Autokaupan liikevaihdon ja ajoneuvojen ensirekisteröintien kolmen kuukauden liukuvat vuosimuutokset

Tukkukaupan liikevaihdon kasvu nopeutui huomattavasti vuonna 2004

Vuonna 2004 tukkukaupan liikevaihdon kasvu lisääntyi vuoden alun vajaan parin prosentin tasosta vähitellen vajaan kahdeksan prosentin tasolle. Koko vuoden 2004 liikevaihdon kasvuksi tuli 6,0 prosenttia vuoteen 2003 verrattuna.

Vuonna 2002 tukkukaupan myynnin kasvu oli hidasta: liikevaihto kasvoi vain 0,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuosien 2002 ja 2003 vaihteessa tukkukaupan liikevaihdon kasvu piristyi. Vaikka vuoden 2003 kesällä tukkukaupan liikevaihdon kasvu väliaikaisesti hieman taantui, tuli koko vuoden 2003 liikevaihdon kasvuksi 2,7 prosenttia edellisestä vuodesta.

Tukkukaupan liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos ja trendi

Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu ollut pirteää useita vuosia

Vuoden 2003 puolivälistä lähtien vähittäiskaupan liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos kasvoi vähitellen kahdesta prosentista vuoden 2004 alkupuolen 5-6 prosentin tasolle. Tämän jälkeen vuoden 2004 loppuun saakka liikevaihdon kasvunopeus on ollut 2-4 prosentin luokkaa. Vuoden 2005 ensimmäisten kuukausien aikana liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutokset ovat olleet 3-6 prosenttia.

Vuonna 2001 vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi 6,6 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2002 alkupuolelta lähtien vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu hidastui vähitellen vuoden 2003 puoliväliin saakka ennen uutta kasvun piristymistä. Vähittäiskaupan liikevaihto on kuitenkin kaikkina vuosien 2000 ja 2004 välisinä vuosineljänneksinä pysynyt yli kahden prosentin kasvussa.

Vähittäiskaupan liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos ja trendi


Päivitetty 14.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. huhtikuu 2005, Koko kaupan myynti kasvoi 5,6 prosenttia helmi-huhtikuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klv/2005/04/klv_2005_04_2005-06-14_kat_001.html