Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kaupan liikevaihtokuvaaja 2021, toukokuu

Kaupan myynti kasvoi 6,7 prosenttia loka-joulukuussa

Kaupan (sis. auto-, tukku- ja vähittäiskauppa) liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 loka-joulukuun välisenä aikana 6,7 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Sekä auto- että tukkukaupassa liikevaihdon kasvu loka-joulukuussa 2005 oli hieman hitaampaa kuin edeltävällä kolmen kuukauden jaksolla. Vähittäiskaupassa liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa suunnilleen samaa vauhtia kuin edeltävän kolmen kuukauden aikana.

Liikevaihdon vuosimuutos kaupan eri aloilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
01-03/2005 04-06/2005 07-09/2005 10-12/2005
Koko Kauppa 4,0 8,1 7,6 6,7
Autokauppa 2,5 9,3 6,6 5,8
Tukkukauppa 5,0 8,4 8,8 7,4
Vähittäiskauppa 2,4 6,1 5,5 5,4
- päivittäistavarakauppa 0,9 2,4 3,7 3,6
- tavaratalokauppa 2,2 7,4 5,7 6,3
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisiin vastinkuukausien arvoihin.

 

Vähittäiskaupassa myynnin arvo ja määrä kasvoivat vuoden 2005 loka-joulukuussa 5,4 ja 5,5 prosenttia.

Vähittäiskaupan myynnin arvon ja määrän kolmen kuukauden vuosimuutokset loka-joulukuu 2005 välisenä aikana

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kehitys syys-marraskuussa

Vähittäiskaupan tarkimman julkaisutason myynnin kehitystä kuvaavia lukuja on saatavilla kuukautta pidemmällä viiveellä kuin päätoimialojen kehitystä kuvaavia lukuja.

Vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi vuoden 2005 syys-marraskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon väheneminen jatkui valokuvausalalla, jossa liikevaihtoa kertyi lähes 6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona.

Suotuisinta liikevaihdon kehitys oli puolestaan kodintekniikan kaupassa, jossa liikevaihto kasvoi 15,3 prosenttia. Myös rautakauppatavaroiden myynti kasvoi ripeästi vuoden 2005 syys-marraskuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Tilastokeskuksen vähittäiskaupan lukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että tilaston havaintoyksikköinä ovat yritykset ja joissain tapauksissa toimialayksiköt. Esimerkiksi päivittäistavarakaupan myynti koostuu päätoimisesti päivittäistavarakaupan toimialalla toimivien yritysten koko liikevaihdosta.

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutokset syys-marraskuu 2005 välisenä aikana

Kaupan pitkän aikavälin suhdannekehitys

Kaupan myynti kasvanut ripeästi myös vuonna 2005

Vuonna 2004 koko kaupan liikevaihdon kasvu nopeutui edellisestä vuodesta hieman ja oli 6,0 prosenttia. Vuonna 2003 kaupan liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia, kun se oli supistunut vuoden 2002 alkupuolella. Vuoden 2002 alun jälkeen kaupan liikevaihdon kasvu vähitellen piristyi. Vuonna 2002 kaupan liikevaihdon kasvu ylsi vuositasolla 2,6 prosenttiin. Vuoden 2004 liikevaihdon nopeaan kasvuun ja vuoden 2002 alkupuolen supistumiseen vaikutti erityisesti tukkukauppa. Vuoden 2005 tammi-joulukuussa kaupan liikevaihtoa kertyi 6,6 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona edellisvuonna.

Kaupan liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos ja trendi

Autokaupan liikevaihto on kasvanut pirteästi vaisun alkuvuoden jälkeen

Vuonna 2005 autokaupan liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa lähes 6 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vuoden 2004 ensimmäisellä vuosikolmanneksella autokaupan myynnin kasvu oli ripeää: liikevaihto kasvoi 18 prosenttia. Vuoden 2004 ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen autokaupan myynnin kasvu hiipui aina marraskuulle 2004 saakka. Vuonna 2004 kaikkien ajoneuvojen ensirekisteröinnit kasvoivat 4,3 prosenttia, mutta uusien henkilöautojen rekisteröinti väheni 3,2 prosenttia edellisvuodesta. Marraskuussa 2004 autokauppa kääntyi jälleen kasvuun, joskin vuoden 2005 ensimmäisenä neljänneksenä liikevaihtoa kertyi maltillisesti 2,5 prosenttia. Vuoden 2005 tammi-joulukuussa autokaupan liikevaihto kasvoi 6,1 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona edellisvuonna.

Autokaupan myynti oli heikoimmillaan vuonna 2001, mutta myynti alkoi piristyä vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen jälkeen nopeasti. Vuoden 2002 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla autokaupan myynti kasvoi 10,3 prosenttia ja vuosikasvu ylsi 8,2 prosenttiin. Vuonna 2003 autokaupan myynnin kasvu kiihtyi edelleen ja vuositasolla kasvu oli 14,8 prosenttia. Tuolloin myös uusia henkilöautoja rekisteröitiin paljon, 26 prosenttia enemmän kuin vuonna 2002.

Autokaupan liikevaihto rakentuu noin yhdeltä kolmasosaltaan uusien autojen myynnistä ja toiselta kolmasosaltaan käytettyjen autojen myynnistä. Polttoaineiden vähittäiskaupan osuus toimialan kokonaismyynnistä on yksi seitsemäsosa. Loppu viidennes koostuu moottoriajoneuvojen osien, varusteiden ja renkaiden kaupasta ja ajoneuvojen huollosta. Ensirekisteröinnit puolestaan koostuvat puhtaasti uusien ajoneuvojen ensirekisteröinneistä.

Autokaupan liikevaihdon ja ajoneuvojen ensirekisteröintien kolmen kuukauden liukuvat vuosimuutokset

Tukkukaupan liikevaihdon kasvu nopeutui huomattavasti vuonna 2004

Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä tukkukaupan liikevaihtoa kertyi 5 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Vuoden viimesellä neljänneksellä liikevaihdon kasvuvauhti oli nopeampaa, kun liikevaihtoa kertyi 7,4 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona edellisvuonna. Vuoden 2005 tammi-joulukuussa tukkukaupan liikevaihto kasvoi 7,5 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona edellisvuonna.

Vuonna 2004 tukkukaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden ensimmäisen neljänneksen 3,3 prosentista vuoden viimeisen neljänneksen 8,5 prosenttiin. Koko vuoden 2004 liikevaihdon kasvuksi tuli 6,2 prosenttia vuoteen 2003 verrattuna.

Vuonna 2002 tukkukaupan myynnin kasvu oli hidasta: liikevaihto kasvoi vain 0,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuosien 2002 ja 2003 vaihteessa tukkukaupan liikevaihdon kasvu piristyi. Vaikka vuoden 2003 toisella vuosineljänneksellä tukkukaupan liikevaihdon kasvu väliaikaisesti hiipui, tuli koko vuoden 2003 liikevaihdon kasvuksi 2,7 prosenttia edellisestä vuodesta.

Tukkukaupan liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos ja trendi

Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu ollut pirteää useita vuosia

Vuoden 2002 viimeisen neljänneksen 2,7 prosentin kasvusta vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi vähitellen vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen 5,9 prosentin kasvuun. Sen jälkeen vuoden 2004 vuosineljännesten liikevaihdon kasvunopeus oli 3-4 prosentin luokkaa. Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvu hidastui 2,4 prosenttiin. Seuraavilla vuoden 2005 kolmella neljänneksillä liikevaihto kasvoi ripeämmin noin 5-6 prosenttia. Vuoden 2005 tammi-joulukuussa vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona edellisvuonna.

Vuonna 2001 vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu oli 6,6 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Vuosina 2002 ja 2003 liikevaihto kasvoi 4,0 ja 4,2 prosenttia. Vähittäiskaupan liikevaihto on kaikkina vuosien 2000 ja 2005 välisinä vuosineljänneksinä pysynyt yli kahden prosentin kasvussa.

Vähittäiskaupan liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos ja trendi


Päivitetty 10.2.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. joulukuu 2005, Kaupan myynti kasvoi 6,7 prosenttia loka-joulukuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klv/2005/12/klv_2005_12_2006-02-10_kat_001.html