Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kaupan myynti kasvoi 11,6 prosenttia tammi-maaliskuussa

Kaupan (sis. auto-, tukku- ja vähittäiskauppa) liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan tammi-maaliskuussa vuonna 2006 11,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kaupan liikevaihdon kasvu oli tammi-maaliskuussa huomattavasti nopeampaa kuin edeltävällä kolmen kuukauden jaksolla. Tukku- ja autokaupassa liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa merkittävästi nopeammin kuin edeltävän kolmen kuukauden aikana.

Liikevaihdon vuosimuutos kaupan eri aloilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
04-06/2005 07-09/05 10-12/2005 01-03/2006
Kauppa yhteensä 8,1 7,6 6,7 11,6
Autokauppa 9,3 6,7 6,2 12,5
Tukkukauppa 8,4 8,8 7,3 13,2
Vähittäiskauppa 6,1 5,5 5,4 6,5
- päivittäistavarakauppa 2,4 3,6 3,5 5,0
- tavaratalokauppa 7,4 5,9 6,3 7,2
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisiin vastinkuukausien arvoihin.

Vähittäiskaupassa myynnin arvo ja määrä kasvoivat tammi-maaliskuussa 6,5 ja 6,4 prosenttia.

Vähittäiskaupan myynnin arvon ja määrän kolmen kuukauden vuosimuutokset tammi-maaliskuun 2006 välisenä aikana

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kehitys joulu-helmikuussa

Vähittäiskaupan tarkimman julkaisutason myynnin kehitystä kuvaavia lukuja on saatavilla kuukautta pidemmällä viiveellä kuin päätoimialojen kehitystä kuvaavia lukuja.

Vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi helmikuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 5,8 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon väheneminen jatkui valokuvausalalla, jossa liikevaihtoa kertyi 11,7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona.

Liikevaihdon kasvu jatkui puolestaan ripeänä kodintekniikan kaupassa, jossa liikevaihto kasvoi 14,3 prosenttia. Myös urheilutarvikkeiden, veneiden ja veneilytarvikkeiden myynti kasvoi reippaasti joulu-helmikuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Tilastokeskuksen vähittäiskaupan lukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että tilaston havaintoyksikköinä ovat yritykset ja joissain tapauksissa toimialayksiköt. Esimerkiksi päivittäistavarakaupan myynti koostuu päätoimisesti päivittäistavarakaupan toimialalla toimivien yritysten koko liikevaihdosta.

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutokset joulukuu 2005-helmikuu 2006 välisenä aikana

Kaupan pitkän aikavälin suhdannekehitys

Kaupan myynnin kasvu kiihtyi alkuvuonna 2006

Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä kaupan kasvu nopeutui 11,6 prosenttiin. Vuonna 2005 kaupan liikevaihtoa kertyi 6,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2004 koko kaupan liikevaihdon kasvu nopeutui edellisestä vuodesta hieman ja oli 6,0 prosenttia. Vuonna 2003 kaupan liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia, kun se oli supistunut vuoden 2002 alkupuolella. Vuoden 2002 alun jälkeen kaupan liikevaihdon kasvu vähitellen piristyi. Vuonna 2002 kaupan liikevaihdon kasvu ylsi vuositasolla 2,6 prosenttiin. Vuoden 2004 liikevaihdon nopeaan kasvuun ja vuoden 2002 alkupuolen supistumiseen vaikutti erityisesti tukkukauppa.

Kaupan liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos ja trendi

Autokaupan liikevaihto kasvoi voimakkaasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä autokaupan liikevaihto kasvu kiihtyi 12,5 prosenttiin verrattuna edellisvuoden vastaavaan neljännekseen. Vuonna 2005 autokaupan liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2004 ensimmäisellä vuosikolmanneksella autokaupan myynnin kasvu oli ripeää: liikevaihto kasvoi 18 prosenttia. Vuoden 2004 ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen autokaupan myynnin kasvu hiipui aina marraskuulle 2004 saakka. Vuonna 2004 kaikkien ajoneuvojen ensirekisteröinnit kasvoivat 4,3 prosenttia, mutta uusien henkilöautojen rekisteröinti väheni 3,2 prosenttia edellisvuodesta. Marraskuussa 2004 autokauppa kääntyi jälleen kasvuun, joskin vuoden 2005 ensimmäisenä neljänneksenä liikevaihtoa kertyi maltillisesti 2,5 prosenttia.

Autokaupan myynti oli heikoimmillaan vuonna 2001, mutta myynti alkoi piristyä vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen jälkeen nopeasti. Vuoden 2002 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla autokaupan myynti kasvoi 10,3 prosenttia ja vuosikasvu ylsi 8,2 prosenttiin. Vuonna 2003 autokaupan myynnin kasvu kiihtyi edelleen ja vuositasolla kasvu oli 14,8 prosenttia. Tuolloin myös uusia henkilöautoja rekisteröitiin paljon, 26 prosenttia enemmän kuin vuonna 2002.

Autokaupan liikevaihto rakentuu noin yhdeltä kolmasosaltaan uusien autojen myynnistä ja toiselta kolmasosaltaan käytettyjen autojen myynnistä. Polttoaineiden vähittäiskaupan osuus toimialan kokonaismyynnistä on yksi seitsemäsosa. Loppu viidennes koostuu moottoriajoneuvojen osien, varusteiden ja renkaiden kaupasta ja ajoneuvojen huollosta. Ensirekisteröinnit puolestaan koostuvat puhtaasti uusien ajoneuvojen ensirekisteröinneistä.

Autokaupan liikevaihdon ja ajoneuvojen ensirekisteröintien kolmen kuukauden liukuvat vuosimuutokset

Tukkukaupan liikevaihdon kasvu voimistui edelleen

Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä tukkukaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi 13,2 prosenttiin edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Kasvu nopeutui selvästi vuodesta 2005, jolloin tukkukaupan liikevaihto kohosi 7,4 prosenttia.

Vuonna 2004 tukkukaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden ensimmäisen neljänneksen 3,3 prosentista vuoden viimeisen neljänneksen 8,5 prosenttiin. Koko vuoden 2004 liikevaihdon kasvuksi tuli 6,2 prosenttia vuoteen 2003 verrattuna.

Vuonna 2002 tukkukaupan myynnin kasvu oli hidasta: liikevaihto kasvoi vain 0,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuosien 2002 ja 2003 vaihteessa tukkukaupan liikevaihdon kasvu piristyi. Vaikka vuoden 2003 toisella vuosineljänneksellä tukkukaupan liikevaihdon kasvu väliaikaisesti hiipui, tuli koko vuoden 2003 liikevaihdon kasvuksi 2,7 prosenttia edellisestä vuodesta.

Tukkukaupan liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos ja trendi

Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu ollut pirteää useita vuosia

Vuoden 2002 viimeisen neljänneksen 2,7 prosentin kasvusta vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi vähitellen vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen 5,9 prosentin kasvuun. Sen jälkeen vuoden 2004 vuosineljännesten liikevaihdon kasvunopeus oli 3-4 prosentin luokkaa. Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvu hidastui 2,4 prosenttiin. Seuraavilla vuoden 2005 kolmella neljänneksellä liikevaihto kasvoi ripeämmin noin 5-6 prosenttia. Vuonna 2005 vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona edellisvuonna. Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä kasvu jatkui tasaisena; liikevaihtoa kertyi 6,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.

Vuonna 2001 vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu oli 6,6 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Vuosina 2002 ja 2003 liikevaihto kasvoi 4,0 ja 4,2 prosenttia. Vähittäiskaupan liikevaihto on kaikkina vuosien 2000 ja 2005 välisinä vuosineljänneksinä pysynyt yli kahden prosentin kasvussa.

Vähittäiskaupan liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos ja trendi


Päivitetty 12.5.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. maaliskuu 2006, Kaupan myynti kasvoi 11,6 prosenttia tammi-maaliskuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klv/2006/03/klv_2006_03_2006-05-12_kat_001.html