Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kaupan myynti kasvoi 7,9 prosenttia tammi-maaliskuussa

Kaupan (sis. auto-, tukku- ja vähittäiskauppa) liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2007 tammi-maaliskuussa 7,9 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kaupan liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hieman nopeammin kuin edeltävällä neljänneksellä. Kaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi auto- ja vähittäiskaupassa, mutta hidastui tukkukaupassa.

Liikevaihdon vuosimuutos kaupan eri aloilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
03-06/2006 07-09/06 10-12/2006 01-03/2007
Kauppa yhteensä 8,1 9,2 7,6 7,9
Autokauppa 6,4 11,1 7,9 9,4
Tukkukauppa 9,7 10,0 8,4 6,9
Vähittäiskauppa 5,5 5,6 5,4 9,3
- päivittäistavarakauppa 5,7 5,5 4,7 7,4
- tavaratalokauppa 6,3 5,5 5,9 12,5
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisiin vastinkuukausien arvoihin.

Vähittäiskaupassa myynnin arvo ja määrä kasvoivat tammi-maaliskuussa 9,3 ja 8,4 prosenttia. Päivittäistavarakaupassa hinnat ovat nousseet vuodessa huomattavasti, minkä vuoksi määrän vuosimuutos on selvästi pienempi kuin arvon vuosimuutos ensimmäisellä neljänneksellä. Muussa vähittäiskaupassa hintakehitys on ollut maltillisempaa.

Vähittäiskaupan myynnin arvon ja määrän kolmen kuukauden vuosimuutokset tammi-maaliskuun 2007 välisenä aikana

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kehitys tammi-maaliskuussa

Vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 9,3 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihto kohosi ripeimmin kodintekniikan vähittäiskaupassa, jossa kasvu oli 17,8 prosenttia. Valokuvausalan lisäksi liikevaihto supistui kirjojen, sanomalehtien ja paperitavaran myyntiin erikoistuneissa yrityksissä.

Tilastokeskuksen vähittäiskaupan lukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että tilaston havaintoyksikköinä ovat yritykset ja joissain tapauksissa toimialayksiköt. Esimerkiksi päivittäistavarakaupan myynti koostuu päätoimisesti päivittäistavarakaupan toimialalla toimivien yritysten koko liikevaihdosta.

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutokset tammi-maaliskuun 2007 välisenä aikana

Kaupan pitkän aikavälin suhdannekehitys

Kaupan myynti kasvanut nopeasti vuodesta 2003

Viimeiset neljä vuotta kaupan liikevaihto on kehittynyt suotuisasti. Vuonna 2006 kaupan liikevaihto kasvoi reippaasti, lähes 9 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Vuosina 2003-2005 kaupan liikevaihto kohosi myös ripeästi, kun kasvua kertyi vuosittain 5,0-6,6 prosenttia. Vuosi 2002 oli sen sijaan vaisumman kehityksen aikaa kaupan liikevaihdon noustessa 2,6 prosenttia edellisvuodesta, johtuen tukkukaupan poikkeuksellisen nihkeästä kehityksestä. Myös vuosi 2001 oli hitaamman kasvun aikaa, kun autokaupan liikevaihto supistui ja tukkukaupan myynti kohosi maltillisesti. Tukkukaupan myynnin voimakas nousu vuonna 2000 veti kaupan roimaan 9,5 prosentin kasvuun.

Kaupan liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi

Autokaupassa liikevaihdon kasvu jatkunut ripeänä vuodesta 2002

Autokaupan liikevaihto on ollut reippaassa kasvussa viimeiset viisi vuotta. Vuonna 2006 autokaupan liikevaihto nousi 9,0 prosenttia edellisvuodesta ja vuonna 2003 yllettiin rajuun 14,8 prosentin kasvuun. Vuosi 2001 oli synkkä autokaupalle, kun toimialan liikevaihto supistui 2,7 prosenttia edellisvuodesta.

Myös moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit kehittyivät suotuisasti vuosina 2002-2006. Vuonna 2006 ensirekisteröinnit kasvoivat 5,5 prosenttia, vaikkakin selvästi hitaammin kuin autokaupan liikevaihto. Toisaalta vuonna 2003 ensirekisteröinnit kasvoivat 20,3 prosenttia. Vuonna 2001 ensirekisteröinnit vähenivät rajusti, 12,7 prosenttia edellisvuodesta.

Autokaupan liikevahdosta kertyi uusimpien yritys- ja toimipaikkarekisterin tietojen mukaan lähes 40 prosenttia moottoriajoneuvojen vähittäiskaupasta ja vajaat 30 prosenttia moottoriajoneuvojen tukkukaupasta. Polttoaineiden vähittäiskaupan osuus toimialan kokonaismyynnistä oli runsaat 10 prosenttia. Loput, yli 20 prosenttia toimialan liikevaihdosta koostuu moottoriajoneuvojen osien, varusteiden ja renkaiden kaupasta ja ajoneuvojen huollosta. Ensirekisteröinnit puolestaan koostuvat puhtaasti uusien ajoneuvojen ensirekisteröinneistä.

Autokaupan liikevaihdon ja ajoneuvojen ensirekisteröintien kolmen kuukauden liukuvat vuosimuutokset

Tukkukaupan liikevaihto reippaassa kasvussa vuodesta 2004 alkaen

Tukkukaupan liikevaihto on kasvanut voimakkasti viimeiset kolme vuotta. Vuonna 2006 tukkukaupan liikevaihto kohosi 10,0 prosenttia vuodentakaisesta. Vuosina 2004-2005 tukkukaupan liikevaihto kasvoi myös nopeasti, 6,2-7,4 prosenttia edellisvuodesta. Vuosina 2001-2003 liikevaihto sen sijaan kehittyi vaisummin, 0,5-3,1 prosenttia. Vuonna 2000 tukkukaupan liikevaihto nousi poikkeuksellisen nopeasti, 12,7 prosenttia edellisvuodesta.

Tukkukaupan veturina vuosina 2005-2006 toimi puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukaukauppa. Vuonna 2004 taloustavaroiden tukkukaupan myynti kasvoi poikkeuksellisen paljon. Vuonna 2003 ainoastaan puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukaupan myynti kohosi nopeasti. Vuosina 2001-2002 tukkukaupan kasvua jarruttivat puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukaukaupan sekä koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukaupan vaisu kehitys. Vuonna 2000 puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukaupan myynti kohosi erittäin voimakkasti ja vain taloustavaroiden tukkukaupan myynti kasvoi hitaasti.

Tukkukaupan liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi

Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu ollut pirteää useita vuosia

Vähittäiskauppa on kasvanut tasaisesti 2000-luvulla. Vuosien 2000-2006 aikana vuosikehitys on ollut 4,0-6,6 prosenttia. Vuonna 2001 vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu oli 6,6 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Myös vuonna 2006 liikevaihto kehittyi suotuisasti, kohoten 5,7 prosenttia edellisvuodesta.

Vuosina 2003-2006 tavaratalokaupassa liikevaihdon kehitys oli suotuisampaa kuin koko vähittäiskaupassa. Vuonna 2002 päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi hieman nopeammin kuin koko vähittäiskaupassa ja huomattavasti reippaammin kuin tavaratalokaupassa, jossa liikevaihto kohosi maltillisesti. Sekä päivittäistavarakauppa että tavaratalokauppa vauhdittivat vähittäiskaupan liikevaihdon kasvua vuonna 2001. Tavaratalokaupassa liikevaihto kasvoi hieman nopeammin ja päivittäistavarakaupassa hieman hitaammin kuin vähittäiskaupassa vuonna 2000.

Vähittäiskaupan liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi


Päivitetty 12.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. maaliskuu 2007, Kaupan myynti kasvoi 7,9 prosenttia tammi-maaliskuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klv/2007/03/klv_2007_03_2007-06-12_kat_001.html