Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kaupan myynti väheni 2,2 prosenttia loka-joulukuussa

Kaupan (sis. auto-, tukku- ja vähittäiskauppa) liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2008 loka-joulukuussa 2,2 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Liikevaihto supistui tukkukaupassa myötäillen teollisuuden suhdannekehitystä. Vähittäiskaupassa ja autokaupassa liikevaihto kasvoi maltillisesti viimeisellä neljänneksellä.

Liikevaihdon vuosimuutos kaupan eri aloilla, kolmen kuukauden keskiarvot, % (TOL 2002)

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset %* Koko vuosi
2008**
01-03/2008 04-06/2008 07-09/2008 10-12/2008 2007/2008
Kauppa yhteensä (G) 7,8 10,8 10,1 -2,2 6,5
Autokauppa (50) 3,6 6,6 6,2 1,6 4,6
Tukkukauppa (51) 9,6 13,2 13,2 -5,3 7,3
Vähittäiskauppa (52) 6,7 8,0 5,4 3,2 5,7
- päivittäistavarakauppa 9,0 8,5 8,5 7,5 8,3
- tavaratalokauppa 3,7 8,7 4,6 2,0 4,6
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisiin vastinkuukausien arvoihin.
**) Vuosimuutos vertaa koko vuotta 2008 vuoteen 2007.

Vähittäiskaupassa myynnin arvo kasvoi loka-joulukuussa 3,2 prosenttia. Varsinkin päivittäistavarakaupassa myynnin arvo kohosi yhä nopeasti, 7,5 prosenttia. Myynnin määrä laski kuitenkin sekä vähittäiskaupassa että päivittäistavarakaupassa 1,2 prosenttia viimeisellä vuosineljänneksellä.

Vähittäiskaupan myynnin arvon ja määrän kolmen kuukauden vuosimuutokset loka-joulukuun 2008 välisenä aikana (TOL 2002)

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kehitys loka-joulukuussa

Apteekkialan ja päivittäistavaroiden liikevaihto kasvoivat nopeimmin viimeisellä vuosineljänneksellä . Talouden suhdannekäänne näkyy perinteisesti kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskaupassa, joka vähenikin runsaat 4 prosenttia viimeisellä vuosineljänneksellä. Valokuvausalalla ja kodintekniikan vähittäiskaupassa liikevaihto supistui rajuimmin vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Tilastokeskuksen vähittäiskaupan lukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että tilaston havaintoyksikköinä ovat yritykset ja joissain tapauksissa toimialayksiköt. Esimerkiksi päivittäistavarakaupan myynti koostuu päätoimisesti päivittäistavarakaupan toimialalla toimivien yritysten koko liikevaihdosta.

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutokset loka-joulukuun 2008 välisenä aikana (TOL 2002)

Kaupan pitkän aikavälin suhdannekehitys

Kaupan myynti kasvanut nopeasti vuodesta 2003

Viimeisten viiden vuoden aikana kaupan liikevaihto on kehittynyt suotuisasti. Vuonna 2008 liikevaihto kohosi 6,5 prosenttia, kun edellisenä vuotena kasvua kertyi 7 prosenttia. Vuonna 2006 kaupan liikevaihto kasvoi poikkeuksellisen reippaasti, lähes 9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuosina 2003-2005 kaupan liikevaihto kohosi myös ripeästi: kasvua kertyi vuosittain 5,0-6,6 prosenttia. Vuosi 2002 oli sen sijaan vaisumman kehityksen aikaa kaupan liikevaihdon noustessa 2,6 prosenttia edellisvuodesta, johtuen tukkukaupan poikkeuksellisen heikosta kehityksestä. Myös vuosi 2001 oli hitaamman kasvun aikaa, kun autokaupan liikevaihto supistui ja tukkukaupan myynti kohosi maltillisesti. Tukkukaupan myynnin voimakas nousu vuonna 2000 veti kaupan roimaan 9,5 prosentin kasvuun.

Kaupan liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi (TOL 2002)

Autokaupassa liikevaihdon kasvu jatkunut ripeänä vuodesta 2002

Autokaupan liikevaihto on ollut reippaassa kasvussa viimeiset seitsemän vuotta. Vuonna 2008 autokaupan liikevaihto kohosi 4,6 prosenttia ja 5,4 prosenttia vuonna 2007. Vuonna 2006 kehitys oli samansuuntaista ja kasvua kertyi 9,0 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2003 yllettiin vielä rajumpaan 14,8 prosentin nousuun. Vuosi 2001 oli sen sijaan synkkä autokaupalle, kun toimialan liikevaihto supistui 2,7 prosenttia edellisvuodesta.

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit kehittyivät vaisusti vuonna 2007, jolloin ensirekisteröintien määrä väheni 7,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit kehittyivät suotuisasti vielä vuosina 2002-2006: Vuonna 2006 ensirekisteröinnit kasvoivat 5,5 prosenttia, vaikkakin selvästi hitaammin kuin autokaupan liikevaihto. Toisaalta vuonna 2003 ensirekisteröinnit kasvoivat 20,3 prosenttia. Vuonna 2001 ensirekisteröinnit vähenivät rajusti, 12,7 prosenttia edellisvuodesta.

Autokaupan liikevahdosta kertyi uusimpien yritys- ja toimipaikkarekisterin tietojen mukaan reilu kolmannes moottoriajoneuvojen vähittäiskaupasta ja vajaa kolmannes moottoriajoneuvojen tukkukaupasta. Polttoaineiden vähittäiskaupan osuus toimialan kokonaismyynnistä oli runsaat 10 prosenttia. Loput, yli 20 prosenttia toimialan liikevaihdosta koostuu moottoriajoneuvojen osien, varusteiden ja renkaiden kaupasta ja ajoneuvojen huollosta. Ensirekisteröinnit puolestaan koostuvat puhtaasti uusien ajoneuvojen ensirekisteröinneistä.

Autokaupan liikevaihdon ja ajoneuvojen ensirekisteröintien kolmen kuukauden liukuvat vuosimuutokset (TOL 2002)

Tukkukaupan liikevaihto reippaassa kasvussa vuodesta 2004 alkaen

Tukkukaupan liikevaihto on kasvanut voimakkaasti vuoden 2004 alkupuolelta lähtien. Vuonna 2008 kasvua kertyi 7,3 prosenttia ja 7,4 prosenttia vuonna 2007. Vuonna 2006 liikevaihdon nousu oli vieläkin ripeämpää, 10,0 prosenttia vuodentakaisesta. Vuosina 2004-2005 tukkukaupan liikevaihto lisääntyi myös nopeasti, 6,2-7,4 prosenttia edellisvuodesta. Vuosina 2001-2003 liikevaihto sen sijaan kehittyi vaisummin, 0,5-3,1 prosenttia. Vuonna 2000 tukkukaupan liikevaihto nousi poikkeuksellisen nopeasti, 12,7 prosenttia edellisvuodesta.

Tukkukaupan veturina vuosina 2005-2006 sekä vuonna 2008 toimi puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukauppa, kun taas vuonna 2007 ripeää kasvua vauhdittivat varsinkin yleistukkukauppa sekä koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa. Vuonna 2004 taloustavaroiden tukkukaupan myynti kasvoi poikkeuksellisen paljon. Vuonna 2003 ainoastaan puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukaupan myynti kohosi nopeasti. Vuosina 2001-2002 tukkukaupan kasvua jarruttivat puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukaupan sekä koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukaupan vaisu kehitys. Vuonna 2000 puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukaupan myynti kohosi erittäin voimakkaasti ja vain taloustavaroiden tukkukaupan myynti kasvoi hitaasti.

Tukkukaupan liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi (TOL 2002)

Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu ollut pirteää useita vuosia

Vähittäiskauppa on kasvanut tasaisesti 2000-luvulla. Vuosien 2000-2006 aikana vuosikehitys on ollut 4,0-6,6 prosenttia. Vuonna 2006 liikevaihdolle kertyi kasvua 5,6 prosenttia edellisvuodesta ja vuoden 2007 kasvu kiihtyi 7,0 prosenttiin. Vuonna 2008 liikevaihto kohosi 5,7 prosenttia.

Vuosina 2003-2006 liikevaihdon kehitys oli suotuisampaa tavaratalokaupassa kuin koko vähittäiskaupassa. Vuonna 2002 päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi hieman nopeammin kuin koko vähittäiskaupassa ja huomattavasti reippaammin kuin tavaratalokaupassa, jossa liikevaihto kohosi maltillisesti. Sekä päivittäistavarakauppa että tavaratalokauppa vauhdittivat vähittäiskaupan liikevaihdon kasvua vuonna 2001. Tavaratalokaupassa liikevaihto kasvoi hieman nopeammin ja päivittäistavarakaupassa hieman hitaammin kuin vähittäiskaupassa vuonna 2000.

Vähittäiskaupan liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi (TOL 2002)


Päivitetty 13.3.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. joulukuu 2008, Kaupan myynti väheni 2,2 prosenttia loka-joulukuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klv/2008/12/klv_2008_12_2009-03-13_kat_001.html