Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kaupan kasvu hyytyi loppuvuonna

Vuosi 2012 alkoi koko kaupan toimialalla (TOL G) pirteällä kasvulla, kun ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kohosi liki 10 prosenttia vuoden takaisesta. Toisella neljänneksellä kasvuvauhti kuitenkin hiipui, myynnin kasvaessa 2,2 prosenttia edellisvuoden huhti-kesäkuusta. Kolmannella neljänneksellä koko kaupan myynti kääntyi prosentin laskuun, erityisesti autokaupan painamana. Vuoden viimeisellä neljänneksellä lasku jatkui (-1,3 %), mutta hyvän alkuvuoden ansiosta koko vuoden 2012 myynti oli 2,1 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna.

Koko kaupan palkkasumman kehitys on ollut liikevaihdon kehitystä vakaampaa, mutta myös palkkasumman kasvuvauhti on hidastunut loppuvuonna. Alkuvuonna kaupan palkkasumman kohosi reippaammin kuin loppuvuonna, kun kasvua kertyi 4,6 prosenttia. Osaltaan ensimmäisen vuosipuoliskon kasvuun vaikutti raamisopimuksessa sovitun 150 euron kertaerän maksu huhtikuussa kaupan alan palkansaajille. Toisella vuosipuoliskolla kasvuvauhti hidastui 2,9 prosenttiin edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Näin koko kaupan palkkasumman kasvuksi vuonna 2012 muodostui 3,8 prosenttia edellisvuodesta, joka oli hieman nopeampaa kuin koko talouden palkkasumman 3,4 prosentin kasvu.

Kuvio 1. Liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos kaupan toimialoilla vuonna 2012, % (TOL 2008)

Kuvio 1. Liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos kaupan toimialoilla vuonna 2012, % (TOL 2008)

Autokaupan (TOL 45) myynnin kasvu oli erityisen voimakasta ensimmäisellä neljänneksellä, kun myynti kohosi peräti 21,9 prosenttia ennakoiden huhtikuun alusta voimaan astunutta autoveron muutosta. Autoveron muutos nosti autojen hintoja, jos auton hiilidioksidipäästöt ylittävät 110g/km. Veromuutoksen myötä autokauppa kääntyikin toisella vuosineljänneksellä 2,5 prosentin laskuun. Toisella vuosipuoliskolla autokaupan lasku syveni, kun heinä-syyskuussa myynti supistui 18,8 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä liki 25 prosenttia. Näin koko vuonna autokaupan myynti oli 6,4 prosenttia pienempi kuin vuonna 2011.

Myös palkkasumma kasvoi autokaupassa voimakkaasti vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä (+8,2 %). Kasvuvauhti alkoi kuitenkin hiipua toisesta neljänneksestä eteenpäin ja vuoden viimeisellä neljänneksellä palkkasumma kasvoi enää vajaat 2 prosenttia edellisvuodesta. Koko vuoden kasvu oli kuitenkin 4,4 prosenttia edellisvuodesta.

Myös tukkukaupassa (TOL 46) tammi-maaliskuun kasvuvauhti oli neljänneksittäin tarkasteltuna voimakkainta, kun myynti kohosi 7,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Tukkukaupan kasvuvauhti hidastui toisella neljänneksellä vajaaseen 3 prosenttiin ja kolmannella neljänneksellä kasvua kertyi enää 0,7 prosenttia vuodentakaisesta. Neljännellä neljänneksellä myynti lisääntyi prosentilla, jolloin koko vuoden kasvuksi muodostui 3,0 prosenttia.

Tukkukaupan palkkasumman kehitys oli vuonna 2012 tasaista ja palkkasumman vuosimuutokset vaihtelivat 2,6–4,1 prosentin välillä vuosineljänneksittäin. Koko vuonna tukkukaupan palkkasumma kasvoi 3,2 prosenttia edellisvuodesta.

Vähittäiskaupassa (TOL 47) myynti oli selvässä kasvussa ensimmäisellä neljänneksellä, kun kasvua kertyi 7,7 prosenttia vuoden 2011 tammi-maaliskuusta. Toisella neljänneksellä kasvuvauhti hidastui, myynnin kohotessa 3,2 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu pysyi vakaana toisella vuosipuoliskolla, kun myynti kasvoi vuosineljänneksittäin 3,2 ja 3,7 prosenttia edellisvuodesta. Koko vuoden kasvuksi muodostui 4,3 prosenttia edellisvuodesta.

Vaikka vähittäiskaupan myynti kasvoikin koko vuoden, niin myynnin määrä, josta hintojen vaikutus on poistettu, kääntyi lievään laskuun vuoden toisella neljänneksellä (-0,3 %) vahvan ensimmäisen neljänneksen jälkeen (+4,1 %). Kolmannella neljänneksellä määrä supistui edelleen 0,6 prosenttia, mutta viimeisellä neljänneksellä myynnin määrä kääntyi taas maltilliseen 0,2 prosentin nousuun edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Palkkasumman kasvu on ollut myös vähittäiskaupassa melko vakaata. Alkuvuonna kasvuvauhti oli kuitenkin hieman nopeampaa kuin toisella vuosipuoliskolla. Kun alkuvuonna palkkasumma kohosi vielä 4,9 prosenttia, niin toisella vuosipuoliskolla palkkasumman kasvu jäi 3,3 prosenttiin edellisvuoden heinä-joulukuusta. Vuonna 2012 vähittäiskaupan palkkasumma nousi 4,1 prosenttia edellisvuodesta.


Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 13.2.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. joulukuu 2012, Kaupan kasvu hyytyi loppuvuonna . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klv/2012/12/klv_2012_12_2013-02-13_kat_001_fi.html