Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kaupan kehitys myönteistä vuonna 2016

Kaupan kehitys kääntyi kasvuun vuonna 2016. Koko kaupan myynti kasvoi vuositasolla ensimmäisen kerran vuoden 2012 jälkeen, kaikkiaan 1,4 prosenttia. Voimakkainta kasvu oli autokaupassa, jossa myynti kasvoi 8,9 prosenttia edellisvuodesta. Autokauppa on kaupan toimialoista ainoa, jonka myynti kasvoi myös kahtena aiempana vuonna, 2014 ja 2015. Vähittäiskaupan myynti kasvoi vuonna 2016 puolestaan 0,7 prosenttia ja tukkukaupan myynti oli vuodentakaisella tasollaan.

Myös myynnin määrä sekä palkkasumma kehittyivät vuonna 2016 positiivisesti kasvaen kaikilla kaupan toimialoilla. Hintojen alenemisesta johtuen myynnin määrä kasvoi kaupan toimialoilla liikevaihtoa enemmän lukuun ottamatta autokauppaa.

Kuvio 1. Myynnin, myynnin määrän ja palkkasumman kehitys kaupan toimialoilla vuonna 2016, %

Kuvio 1. Myynnin, myynnin määrän ja palkkasumman kehitys kaupan toimialoilla vuonna 2016, %

Autokaupan kehitys positiivista kaikilla vuosineljänneksillä

Autokauppa on liikevaihdoltaan kaupan kolmesta päätoimialasta pienin. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan sen osuus koko kaupan liikevaihdosta vuonna 2015 oli 13 prosenttia.

Autokaupan myynti kasvoi vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 7,3 prosenttia verrattuna vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon. Voimakkainta kasvu oli toisella vuosineljänneksellä myynnin lisääntyessä 13,7 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä kasvua kertyi 8,5 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä puolestaan 6,2 prosenttia vuodentakaisesta.

Autokaupan myynnin määrä kehittyi hyvin samalla tavalla kuin liikevaihto. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä myynnin määrä lisääntyi liikevaihdon tavoin 7,3 prosenttia vuodentakaisesta. Kahdella keskimmäisellä neljänneksellä myynnin määrän kasvu jäi molemmilla alle prosenttiyksikön liikevaihdon kasvua hitaammaksi. Toisella neljänneksellä myynnin määrä kasvoi 13,0 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 8,1 prosenttia. Viimeisellä vuosineljänneksellä kasvua kertyi jälleen saman verran kuin liikevaihdossa, yhteensä 6,2 prosenttia vuodentakaisesta vertailukaudesta. Kaikkiaan vuonna 2016 autokaupan myynnin määrä lisääntyi 8,6 prosenttia. Myös moottoriajoneuvojen ensirekisteröintejä oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 kaikkiaan 7,4 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Autokaupan palkkasumma kasvoi vuodentakaiseen verrattuna tasaisesti kaikilla neljänneksillä, vaikkakin vähemmän kuin myynti ja myynnin määrä. Palkkasumman vuosimuutokset eri neljänneksillä vaihtelivat 3–5 prosentin välillä.

Tukkukaupan myynti kasvoi vain vuoden viimeisellä neljänneksellä

Tukkukauppa on liikevaihdoltaan kaupan päätoimialoista suurin ja vaikuttaa näin voimakkaimmin myös koko kaupan suhdannekehitykseen. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan tukkukauppa kattoi koko kaupan liikevaihdosta 54 prosenttia vuonna 2015.

Tukkukaupan myynti laski vuonna 2016 kolmannelle neljännekselle saakka. Tammi-maaliskuussa myynti supistui 3,0 prosenttia, huhti-kesäkuussa hienoiset 0,1 prosenttia ja vielä heinä-syyskuussa 1,2 prosenttia. Viimeisellä neljänneksellä kehitys vuodentakaiseen verrattuna oli positiivista myynnin kasvaessa 4,0 prosenttia.

Tukkukaupan myynnin määrä oli ensimmäisellä neljänneksellä vuodentakaisella tasolla, mutta lisääntyi toisella vuosineljänneksellä 2,9 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä myynnin määrä supistui 0,4 prosenttia, mutta kasvoi taas viimeisellä neljänneksellä 1,8 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.

Tukkukaupan palkkasumman kehitys oli myönteistä vuoden 2016 kaikilla neljänneksillä ja muutokset edellisvuoden vertailukausista jäivät yhden prosentin tuntumaan.

Vähittäiskaupan myynti kasvoi ensimmäistä vuosineljännestä lukuun ottamatta

Vähittäiskaupan osuus koko kaupan liikevaihdosta oli yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan 33 prosenttia vuonna 2015.

Vähittäiskaupan myynti supistui vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 0,6 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Kehitys vuodentakaiseen nähden kääntyi positiiviseksi toisella neljänneksellä, jolloin myynti kasvoi 1,3 prosenttia. Loppuvuoden osalta kasvua kertyi heinä-syyskuussa 1,2 prosenttia ja loka-joulukuussa puolestaan 0,8 prosenttia.

Vähittäiskaupan alatoimialoista myynti kasvoi vuonna 2016 sekä päivittäistavarakaupassa että tavaratalokaupassa. Päivittäistavarakauppa kattaa noin puolet ja tavaratalokauppa noin 11 prosenttia koko vähittäiskaupan liikevaihdosta. Tavaratalokaupan myynti lisääntyi vuoden aikana 1,8 prosenttia edellisvuodesta ja päivittäistavarakaupan myynti puolestaan 0,3 prosenttia. Myös erikoiskaupan kehitys oli positiivista vuotta aiempaan verrattuna.

Kuvio 2. Myynnin ja myynnin määrän kehitys vähittäiskaupan toimialoilla vuonna 2016, %

Kuvio 2. Myynnin ja myynnin määrän kehitys vähittäiskaupan toimialoilla vuonna 2016, %

Vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi kaikilla neljänneksillä ja kehitys vuodentakaisesta oli positiivisempaa kuin liikevaihdossa. Tammi-maaliskuussa myynnin määrä lisääntyi 1,0 prosenttia, huhti-kesäkuussa 2,3 prosenttia, heinä-syyskuussa 2,0 prosenttia ja loka-joulukuussa 1,2 prosenttia edellisvuoden vastaavista ajanjaksoista.

Vähittäiskaupan palkkasumma väheni liikevaihdon tavoin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja kasvoi seuraavilla. Vuosimuutokset olivat myös melko samansuuruisia kuin liikevaihdossa. Palkkasumma laski tammi-maaliskuussa 0,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Huhti-kesäkuussa kertyi kasvua 1,2 prosenttia, heinä-syyskuussa 0,7 prosenttia ja loka-joulukuussa 1,0 prosenttia.

Kaupan alan konkurssien määrä laski

Konkurssiin haettuja kaupan yrityksiä oli vuonna 2016 yhteensä 485, mikä oli noin 7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Konkurssin tehneiden yritysten määrä väheni tukkukaupassa 23 prosenttia ja henkilöstöä konkurssiin haetuissa toimialan yrityksissä oli 27 prosenttia vuodentakaista vähemmän. Autokaupassa konkursseja oli sen sijaan 5 prosenttia edellisvuotta enemmän, mutta henkilöstöä näissä yrityksissä 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vähittäiskaupassa konkurssiin haettuja yrityksiä oli lähes saman verran kuin vuonna 2015. Henkilöstöä konkurssiin haetuissa vähittäiskaupan yrityksissä oli kuitenkin vuonna 2016 yli kaksinkertainen määrä vuodentakaisesta, 1 925, kun vuotta aiemmin henkilöstön määrä oli 851.

Kuvio 3. Konkurssiin haettujen yritysten määrä kaupan toimialoilla vuosina 2015 ja 2016

Kuvio 3. Konkurssiin haettujen yritysten määrä kaupan toimialoilla vuosina 2015 ja 2016

Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 15.02.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. joulukuu 2016, Kaupan kehitys myönteistä vuonna 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klv/2016/12/klv_2016_12_2017-02-15_kat_001_fi.html