Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.9.2019

Konkurssien määrä väheni tammi–elokuussa 2019 edellisvuodesta 3,3 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–elokuussa 2019 pantiin vireille 1 719 konkurssia, mikä on 58 konkurssia (3,3 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 8 129, mikä on 457 henkilöä (5,3 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–elokuussa 2017–2019

Vireille pannut konkurssit tammi–elokuussa 2017–2019

Vireille pantujen konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palvelujen päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palvelujen päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 501 konkurssia, mikä on 58 konkurssia (10,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Konkurssien määrä kasvoi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä rakentamisen päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 359 konkurssia, mikä on 24 konkurssia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-elokuussa 2019 ja 2018

Toimiala Konkurssit tammi-elokuussa 2019 Konkurssit tammi-elokuussa 2018 Henkilökunnan määrä tammi-elokuussa 2019 Henkilökunnan määrä tammi-elokuussa 2018
Maa-, metsä- ja kalatalous 52 40 102 112
Teollisuus ja kaivostoiminta 148 157 1 115 1 227
Rakentaminen 359 335 2 303 2 090
Kauppa 334 339 1 251 949
Kuljetus ja varastointi 134 140 535 596
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 177 179 874 909
Muut palvelut 501 559 1 935 2 675
Toimiala tuntematon 14 28 14 28
YHTEENSÄ 1 719 1 777 8 129 8 586

Lähde: Konkurssit 2019, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (225,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.9.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. elokuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2019/08/konk_2019_08_2019-09-18_tie_001_fi.html