Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 21.4.2021

Konkurssien määrä väheni tammi-maaliskuussa 2021 edellisvuodesta 11 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–maaliskuussa 2021 pantiin vireille 695 konkurssia, mikä on 88 konkurssia (11,2 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 4143, mikä on 713 henkilötyövuotta (20,8 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi-maaliskuussa 2012–2021

Vireille pannut konkurssit tammi-maaliskuussa 2012–2021
Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana vireille pantujen konkurssien määrä väheni kaikilla toimialoilla lukuun ottamatta maa- metsä- ja kalatalouden toimialaa sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialaa. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 218 konkurssia, mikä on 32 konkurssia (12,8 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Konkurssien määrä kasvoi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssien määrä kasvoi maa-, metsä- ja kalatalouden toimialalla. Alalla pantiin vireille 28 konkurssia, mikä on 9 konkurssia (47,4 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pantujen konkurssien määrä on ollut poikkeuksellisen matala kesäkuusta 2020 alkaen. Konkurssilakia on muutettu muutaman kerran koronakriisin aikana. Konkurssiin hakemista rajoitettiin määräaikaisella lakimuutoksella 1.5.2020 alkaen, lakimuutos oli voimassa 31.1.2021 saakka. Uusi väliaikaislaki, joka on voimassa helmikuun alusta syyskuun loppuun 2021, estää velkojia hakemasta yrityksiä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien vuoksi. Lakimuutokset ovat rajoittaneet velkojan mahdollisuutta hakea velallista konkurssiin. Konkurssitilaston aineistosta em. lakimuutoksen mahdollista vaikutusta konkurssimääriin on mahdotonta erotella muista mahdollisista tekijöistä, kuten Verohallinnon tai muiden velkojien omaehtoisista toimista.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilötyövuosien määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-maaliskuussa 2021 ja 2020

Toimiala Konkurssit tammi-maaliskuussa 2021 Konkurssit tammi-maaliskuussa 2020 Henkilötyövuosien määrä tammi-maaliskuussa 2021 Henkilötyövuosien määrä tammi-maaliskuussa 2020
Maa-, metsä- ja kalatalous 28 19 57 29
Teollisuus ja kaivostoiminta 63 80 830 409
Rakentaminen 149 158 955 752
Kauppa 111 140 296 520
Kuljetus ja varastointi 60 53 441 305
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 63 80 377 413
Muut palvelut 218 250 1 184 999
Toimiala tuntematon 3 3 3 3
YHTEENSÄ 695 783 4 143 3 430

Lähde: Konkurssit 2021, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (222,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.04.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. maaliskuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2021/03/konk_2021_03_2021-04-21_tie_001_fi.html