Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 21.7.2021

Konkurssien määrä väheni tammi-kesäkuussa 2021 edellisvuodesta 4,2 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–kesäkuussa 2021 pantiin vireille 1 298 konkurssia, mikä on 57 konkurssia (4,2 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 6 583, mikä on 963 henkilötyövuotta (12,8 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi-kesäkuussa 2012–2021

Vireille pannut konkurssit tammi-kesäkuussa 2012–2021
Vireille pantujen konkurssien määrä väheni tammi-kesäkuussa kaupan, muiden palveluiden, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä teollisuuden ja kaivostoiminnan päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät kaupan päätoimialalla. Toimialalla pantiin vireille 211 konkurssia, mikä on 31 konkurssia (12,8 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Suhteellisesti konkurssien määrä väheni eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (20,7 prosenttia).

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi-kesäkuussa maa-, metsä- ja kalatalouden, rakentamisen sekä kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialoilla. Konkurssit kasvoivat eniten maa-, metsä- ja kalatalouden päätoimialalla. Toimialalla pantiin vireille 48 konkurssia, mikä on 14 konkurssia (41,2 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssilakia on muutettu muutaman kerran koronakriisin aikana. Konkurssiin hakemista rajoitettiin määräaikaisella lakimuutoksella 1.5.2020 alkaen, lakimuutos oli voimassa 31.1.2021 saakka. Tänä aikana konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala. Uusin väliaikaislaki, joka on voimassa helmikuun alusta syyskuun loppuun 2021, estää velkojia hakemasta yrityksiä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien vuoksi. Lakimuutokset ovat rajoittaneet velkojan mahdollisuutta hakea velallista konkurssiin. Konkurssitilaston aineistosta em. lakimuutoksen mahdollista vaikutusta konkurssimääriin on mahdotonta erotella muista mahdollisista tekijöistä, kuten Verohallinnon tai muiden velkojien omaehtoisista toimista.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-kesäkuussa 2021 ja 2020

Toimiala Konkurssit tammi-kesäkuussa 2021 Konkurssit tammi-kesäkuussa 2020 Henkilökunnan määrä tammi-kesäkuussa 2021 Henkilökunnan määrä tammi-kesäkuussa 2020
Maa-, metsä- ja kalatalous 48 34 113 57
Teollisuus ja kaivostoiminta 121 131 1 129 650
Rakentaminen 273 264 1 565 1 465
Kauppa 211 242 562 864
Kuljetus ja varastointi 105 99 673 678
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 115 145 612 807
Muut palvelut 420 431 1 924 3 016
Toimiala tuntematon 5 9 5 9
YHTEENSÄ 1 298 1 355 6 583 7 546

Lähde: Konkurssit 2021, kesäkuu Tilastokeskus

Lisätietoja: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (225,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.07.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. kesäkuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2021/06/konk_2021_06_2021-07-21_tie_001_fi.html