Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 22.9.2021

Konkurssien määrä kasvoi tammi-elokuussa 2021 edellisvuodesta prosentin

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–elokuussa 2021 pantiin vireille 1 615 konkurssia, mikä on 15 konkurssia (0,9 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 8 004, mikä on 623 henkilötyövuotta (7,2 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi-elokuussa 2019–2021

Vireille pannut konkurssit tammi-elokuussa 2019–2021
Vireille pantujen konkurssien määrä väheni tammi-elokuussa kaupan, muiden palveluiden, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä teollisuuden ja kaivostoiminnan päätoimialoilla. Konkurssit vähenivät eniten kaupan päätoimialalla (9,7 prosenttia) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (16,1 prosenttia), joissa molemmissa konkurssien määrä väheni 28 konkurssilla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi-elokuussa maa-, metsä- ja kalatalouden, rakentamisen sekä kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialoilla vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Konkurssit kasvoivat lukumäärällisesti eniten rakentamisen päätoimialalla. Toimialalla pantiin vireille 351 konkurssia, mikä on 44 konkurssia (14,3 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Suhteellisesti konkurssien määrä kasvoi eniten maa-, metsä— ja kalatalouden toimialalla (45,2 prosenttia).

Vuoteen 2019 verrattuna konkurssien määrä on vähentynyt 7,2 prosenttia. Konkurssien määrä kasvoi teollisuus- ja kaivostoiminnassa sekä maa-, metsä— ja kalatalouden toimialalla. Muilla toimialoilla konkurssien määrä laski tai pysyi ennallaan. Konkurssit vähenivät eniten kaupan alalla (22,1 prosenttia) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (17,5 prosenttia).

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssilakia on muutettu muutaman kerran koronakriisin aikana. Konkurssiin hakemista rajoitettiin määräaikaisella lakimuutoksella 1.5.2020 alkaen, lakimuutos oli voimassa 31.1.2021 saakka. Tänä aikana konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala. Uusin väliaikaislaki, joka on voimassa helmikuun alusta syyskuun loppuun 2021, estää velkojia hakemasta yrityksiä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien vuoksi. Lakimuutokset ovat rajoittaneet velkojan mahdollisuutta hakea velallista konkurssiin. Konkurssitilaston aineistosta em. lakimuutoksen mahdollista vaikutusta konkurssimääriin on mahdotonta erotella muista mahdollisista tekijöistä, kuten Verohallinnon tai muiden velkojien omaehtoisista toimista.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-elokuussa 2021 ja 2020

Toimiala Konkurssit tammi-elokuussa 2021 Konkurssit tammi-elokuussa 2020 Henkilökunnan määrä tammi-elokuussa 2021 Henkilökunnan määrä tammi-elokuussa 2020
Maa-, metsä- ja kalatalous 61 42 134 68
Teollisuus ja kaivostoiminta 150 154 1 238 734
Rakentaminen 351 307 1 979 1 726
Kauppa 261 289 699 976
Kuljetus ja varastointi 127 111 933 812
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 146 174 721 919
Muut palvelut 511 512 2 292 3 381
Toimiala tuntematon 8 11 8 11
YHTEENSÄ 1 615 1 600 8 004 8 627

Lähde: Konkurssit 2021, elokuu Tilastokeskus

Lisätietoja: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (228,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 22.09.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. elokuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2021/08/konk_2021_08_2021-09-22_tie_001_fi.html