Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.11.2021

Konkurssien määrä kasvoi tammi-lokakuussa 2021 edellisvuodesta kuusi prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–lokakuussa 2021 pantiin vireille 2 010 konkurssia, mikä on 116 konkurssia (6,1 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 9 835, mikä on 14 henkilötyövuotta (0,1 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna konkurssien määrä väheni 9,8 prosenttia.

Vireille pannut konkurssit tammi-lokakuussa 2019–2021

Vireille pannut konkurssit tammi-lokakuussa 2019–2021
Vireille pantujen konkurssien määrä väheni 16,4 prosenttia tammi-lokakuussa majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla vuoteen 2020 verrattuna. Kaupan toimialalla oli 336 konkurssia, yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Muilla toimialoilla vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi. Konkurssit kasvoivat lukumäärällisesti eniten rakentamisen päätoimialalla. Toimialalla pantiin vireille 456 konkurssia, mikä on 89 konkurssia (24,3 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Suhteellisesti konkurssien määrä kasvoi eniten maa-, metsä- ja kalatalouden toimialalla (43,4 prosenttia).

Vuoteen 2019 verrattuna konkurssien määrä kasvoi ainoastaan maa-, metsä- ja kalatalouden toimialalla (10,1 prosenttia) sekä rakentamisessa (1,1 prosenttia). Muilla toimialoilla konkurssien määrä laski. Konkurssit vähenivät eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (26,3 prosenttia) sekä kaupan alalla (17,4 prosenttia).

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssilaissa on ollut viime aikoina muutoksia. Konkurssiin hakemista rajoitettiin lakimuutoksella 1.5.2020–31.1.2021 välisenä aikana. Sen jälkeen syyskuun 2021 loppuun oli voimassa lakimuutos, joka esti velkojia hakemasta yritystä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien vuoksi. Konkurssitilastosta ei voida suoraan arvioida lakimuutosten vaikutusta konkurssien lukumääriin.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-lokakuussa 2021 ja 2020

Toimiala Konkurssit tammi-lokakuussa 2021 Konkurssit tammi-lokakuussa 2020 Henkilökunnan määrä tammi-lokakuussa 2021 Henkilökunnan määrä tammi-lokakuussa 2020
Maa-, metsä- ja kalatalous 76 53 285 99
Teollisuus ja kaivostoiminta 182 176 1 431 882
Rakentaminen 456 367 2 480 2 019
Kauppa 336 336 904 1 058
Kuljetus ja varastointi 153 126 1 171 876
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 174 200 825 1 166
Muut palvelut 624 622 2 730 3 707
Toimiala tuntematon 9 14 9 14
YHTEENSÄ 2 010 1 894 9 835 9 821

Lähde: Konkurssit 2021, lokakuu Tilastokeskus

Lisätietoja: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (228,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.11.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. lokakuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2021/10/konk_2021_10_2021-11-17_tie_001_fi.html