Kotitaloustuotannon arvo

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kotitaloustuotannon arvo on vuonna 2019 kasvanut samaa tahtia kuin BKT
11.11.2020
Kotitaloustuotannon bruttoarvonlisäys oli Suomessa 99,5 miljardia euroa vuonna 2019. Bruttokansantuote oli vastaavana aikana 240,6 miljardia euroa.

Kuvaus: Palkaton kotityö – eli kotitalouksien itselleen tuottamat palvelut, kuten siivous, ruoanlaitto, pyykinpesu ja lastenhoito – jää kansainvälisten sopimusten perusteella kansantalouden tilinpidon tuotantorajan ulkopuolelle, eli ei sisälly esimerkiksi bruttokansantuotteeseen. Kotitaloustuotannon arvo -tilasto on kansantalouden tilinpidon ydinjärjestelmää täydentävä kokonaisuus, joka kuvaa tämän tilinpitoon kuulumattoman kotitaloustuotannon taloudellista merkitystä. Kotitaloustuotannon arvon lisäksi voidaan puhua kotitaloustuotannon satelliittitilinpidosta (Household Production Satellite) tai kotitaloussatelliitista. Kotitaloustuotannon arvo kuvaa kotitalouksien omaan käyttöön tuottamien tavaroiden ja palveluiden rahallista arvoa. Tiedot on laskettu toiminnoittain ja ne julkaistaan internetissä Kotitaloustuotannon arvo -tilaston tietokantataulukoissa. Kun tilinpitoon kuulumaton kotitaloustuotanto integroidaan kansantalouden tilinpitoon, saadaan näkyviin kotitaloustuotannon laajuus suhteessa kansantalouden tilinpitoon sisällytettyyn tuotantoon (bruttokansantuotteeseen) sekä kotitalouksien tuotannon osuus palvelujen ja tavaroiden kokonaistarjonnasta ja kotitalouksien kokonaiskulutuksesta. Kun kotitaloustuotannosta on käytettävissä aikasarjoja, voidaan analysoida kansantalouden tilinpitoon sisällytetyn tuotannon ja sen ulkopuolelle jäävän kotitaloustuotannon keskinäistä vuorovaikutusta ja muutoksia.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ajankäyttö, kansantalouden tilinpito, kiinteän pääoman bruttomuodostus, kiinteän pääoman kuluminen, kotitalous, kotitaloustuotanto, kulutusmenot, loppukulutus, palkaton kotityö, välituotekäyttö.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Tilasto: Kotitaloustuotannon arvo [verkkojulkaisu].
ISSN=2490-0214. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotsa/index.html