Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2011

Ammattiluokitus 2010 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 427 604 366 126 2 848 2 590
Naiset 347 452 294 930 2 727 2 521
Miehet 80 152 71 196 3 319 3 052
11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat Yhteensä 771 760 6 739 6 302
Naiset 211 206 5 875 5 654
Miehet 560 554 7 049 6 534
12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Yhteensä 1 894 1 821 4 653 4 472
Naiset 1 135 1 095 4 394 4 270
Miehet 759 726 5 024 4 827
13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat Yhteensä 7 978 7 772 4 355 4 254
Naiset 5 001 4 858 3 950 3 572
Miehet 2 977 2 914 5 011 4 868
14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat Yhteensä 227 218 3 901 3 599
Naiset 106 101 3 816 3 637
Miehet 121 117 3 971 3 599
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Yhteensä 4 856 4 533 3 736 3 640
Naiset 1 692 1 536 3 659 3 581
Miehet 3 164 2 997 3 774 3 668
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat Yhteensä 21 963 18 248 4 728 4 334
Naiset 16 015 13 242 4 354 3 630
Miehet 5 948 5 006 5 717 5 869
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Yhteensä 78 383 71 439 3 307 3 309
Naiset 58 359 53 287 3 208 3 199
Miehet 20 024 18 152 3 588 3 548
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat Yhteensä 7 746 7 055 3 388 3 278
Naiset 5 262 4 805 3 295 3 200
Miehet 2 484 2 250 3 584 3 514
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat Yhteensä 928 876 3 105 3 033
Naiset 384 349 3 073 3 006
Miehet 544 527 3 125 3 063
26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat Yhteensä 12 721 10 996 3 037 2 995
Naiset 10 646 9 058 3 030 3 002
Miehet 2 075 1 938 3 068 2 940
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Yhteensä 6 785 6 319 2 916 2 891
Naiset 1 567 1 415 2 574 2 402
Miehet 5 218 4 904 3 012 3 000
32 Terveydenhuollon asiantuntijat Yhteensä 60 662 51 466 2 845 2 725
Naiset 55 450 46 578 2 828 2 709
Miehet 5 212 4 888 2 995 2 931
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Yhteensä 13 387 11 934 2 441 2 290
Naiset 12 312 10 947 2 390 2 277
Miehet 1 075 987 2 996 2 783
34 Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat Yhteensä 14 761 12 894 2 492 2 428
Naiset 11 797 10 281 2 503 2 441
Miehet 2 964 2 613 2 453 2 373
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat Yhteensä 1 951 1 813 2 649 2 588
Naiset 619 564 2 713 2 661
Miehet 1 332 1 249 2 619 2 541
41 Toimistotyöntekijät Yhteensä 12 770 11 114 2 244 2 225
Naiset 12 121 10 580 2 247 2 227
Miehet 649 534 2 191 2 157
42 Asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 3 169 2 647 2 257 2 224
Naiset 2 809 2 346 2 252 2 224
Miehet 360 301 2 295 2 239
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Yhteensä 2 769 2 530 2 368 2 325
Naiset 2 299 2 102 2 357 2 330
Miehet 470 428 2 423 2 271
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 5 028 4 150 2 150 2 122
Naiset 3 237 2 620 2 185 2 148
Miehet 1 791 1 530 2 092 2 055
51 Palvelutyöntekijät Yhteensä 13 819 12 340 2 215 2 131
Naiset 8 469 7 542 2 237 2 147
Miehet 5 350 4 798 2 183 2 112
52 Myyjät, kauppiaat ym. Yhteensä 457 345 2 180 2 153
Naiset 428 328 2 178 2 153
Miehet 29 17 2 215 2 100
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät Yhteensä 108 309 88 593 2 336 2 273
Naiset 103 062 84 446 2 327 2 266
Miehet 5 247 4 147 2 527 2 494
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät Yhteensä 3 937 3 763 2 694 2 724
Naiset 395 299 2 177 2 114
Miehet 3 542 3 464 2 737 2 766
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. Yhteensä 4 827 2 547 2 441 2 448
Naiset 2 423 1 187 2 411 2 404
Miehet 2 404 1 360 2 467 2 484
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät Yhteensä 72 59 2 270 2 255
Naiset 3 2         ..         ..
Miehet 69 57 2 273 2 255
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Yhteensä 495 440 2 437 2 302
Naiset 36 35 2 779 2 882
Miehet 459 405 2 410 2 283
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat Yhteensä 1 692 1 491 2 235 2 200
Naiset 111 87 2 017 2 012
Miehet 1 581 1 404 2 248 2 208
73 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät Yhteensä 112 95 2 230 2 168
Naiset 61 48 2 068 2 069
Miehet 51 47 2 381 2 274
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Yhteensä 339 322 2 586 2 500
Naiset 20 20 2 329 2 327
Miehet 319 302 2 602 2 502
75 Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym. Yhteensä 257 191 2 081 2 069
Naiset 136 105 2 045 2 014
Miehet 121 86 2 126 2 136
81 Prosessityöntekijät Yhteensä 248 204 2 207 2 034
Naiset 167 130 1 981 1 894
Miehet 81 74 2 580 2 530
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Yhteensä 3 3         ..         ..
Miehet 3 3         ..         ..
83 Kuljetustyöntekijät Yhteensä 1 172 1 092 2 406 2 368
Naiset 215 194 2 373 2 368
Miehet 957 898 2 412 2 368
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät Yhteensä 23 114 18 576 2 031 1 971
Naiset 22 429 18 036 2 035 1 973
Miehet 685 540 1 918 1 871
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät Yhteensä 33 22 1 678 1 575
Naiset 7 6         ..         ..
Miehet 26 16 1 610 1 551
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Yhteensä 1 127 656 1 985 1 947
Naiset 287 139 1 890 1 908
Miehet 840 517 2 011 1 973
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Yhteensä 8 360 6 478 2 028 1 998
Naiset 7 933 6 157 2 031 1 999
Miehet 427 321 1 978 1 969
95 Katumyyjät, kengänkiillottajat ym. Yhteensä 1 1         ..         ..
Miehet 1 1         ..         ..
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Yhteensä 446 292 1 837 1 770
Naiset 221 174 1 813 1 769
Miehet 225 118 1 868 1 774
Tuntematon Yhteensä 35 31 2 860 2 356
Naiset 27 25 2 908 2 356
Miehet 8 6         ..         ..

Lähde: Kuntasektorin palkat 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Raittinen 09 1734 2909, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 9.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2011, Liitetaulukko 1a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2011/ksp_2011_2012-05-09_tau_001_fi.html