Suomen virallinen tilasto

Kuntasektorin palkat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 2 910 euroa vuonna 2019
26.5.2020
Tilaston tietoja on korjattu ja tilasto on julkistettu uudelleen 26.5.2020. Korjatut ansiot ovat korkeammat kuin aiemmin julkaistut tiedot: yleisellä tasolla tarkasteltuna ero on enintään kymmenen euroa. Tarkemman tason tiedoissa, esimerkiksi ammattikohtaisissa tiedoissa, erot ovat pääsääntöisesti muutamia kymmeniä euroa aiemmin julkaistuihin tietoihin nähden. Lisäksi tilastossa olevien koko- ja osa-aikaisten palkansaajien lukumäärät ovat korjauksen jälkeen hieman pienemmät.

Kuvaus: Kuntasektorin palkat kuvaa kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevien palkansaajien lukumääriä ja palkkoja.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ansiotaso, julkinen sektori, kunnat, kuntasektori, palkansaajat, palkat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Kuntasektorin palkat 2019 -tilastoa korjattu
26.5.2020
Tilaston tietoja on korjattu ja tilasto on julkistettu uudelleen 26.5.2020.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/index.html