Finlands officiella statistik

Löner inom kommunsektorn

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Medianlönen för månadsavlönade inom kommunsektorn 2 910 euro år 2019
26.5.2020
Statistikuppgifterna har korrigerats och statistiken har publicerats på nytt 26.5.2020. De korrigerade lönerna är högre än de uppgifter som publicerats tidigare: granskat på allmän nivå är skillnaden högst tio euro. Skillnaderna i uppgifterna på en mer detaljerad nivå, t.ex. i de yrkesspecifika uppgifterna, är i regel några tiotals euro jämfört med de uppgifter som publicerats tidigare. Dessutom är antalet hel- och deltidsanställda löntagare i statistiken något mindre efter korrigeringen.

Beskrivning: Löner inom kommunsektorn beskriver lönerna hos löntagare i kommuner och samkommuner samt antalet löntagare.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomstnivå, kommuner, kommunsektorn, löner, löntagare, offentliga sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Löner inom kommunsektorn 2019: uppgifter har korrigerats
26.5.2020
Statistikuppgifterna har korrigerats och statistiken har publicerats på nytt 26.5.2020.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/index_sv.html