Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Löner inom kommunsektorn

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Medianlönen för månadsavlönade inom kommunsektorn 2 981 euro år 2020
29.4.2021
Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade som fick full lön 2 981 euro i månaden inom kommunsektorn år 2020. Kvinnornas medianlöner var 2 916 euro och männens 3 379 euro i månaden. Av löntagarna inom kommunsektorn var 81 procent kvinnor. Uppgifterna om löner inom kommunsektorn är från oktober. Coronapandemins inverkan på de statistiska uppgifterna för denna tidpunkt är överraskande liten och syns närmast i ökad övertid. I oktober 2020 fick 22 procent av löntagarna inom kommunsektorn övertidstillägg och deras övertidsersättning var i genomsnitt 215 euro.

Beskrivning: Löner inom kommunsektorn beskriver lönerna hos löntagare i kommuner och samkommuner samt antalet löntagare.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomstnivå, kommuner, kommunsektorn, löner, löntagare, offentliga sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Löner inom kommunsektorn 2019: uppgifter har korrigerats
26.5.2020
Statistikuppgifterna har korrigerats och statistiken har publicerats på nytt 26.5.2020.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/index_sv.html