Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Löner inom kommunsektorn beskriver lönerna hos löntagare i kommuner och samkommuner samt antalet löntagare. Uppgifterna har klassificerats bl.a. efter näringsgren, yrke, utbildning, kön och ålder. Uppgifterna baserar på Statistikcentralens enkät om månads- och timlöner, för vilken kommunerna och samkommunerna årligen lämnar uppgifter om anställningsförhållande och löner för de anställningsförhållandens del som gäller den första vardagen i oktober.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/meta_sv.html