Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3b. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan ja koulutusasteen mukaan 2011

Toimiala Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Osuus toimialan palkansaajista (%) Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 427 604 100 2 848 2 590
Perusaste 30 261 7 2 187 2 100
Keskiaste 169 032 40 2 345 2 258
Alin korkea-aste 75 684 18 2 764 2 656
Alempi korkeakouluaste 69 200 16 2 923 2 767
Ylempi korkeakouluaste 78 250 18 3 879 3 595
Tutkijakoulutusaste 5 177 1 5 449 5 300
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous Yhteensä 3 969 100 2 480 2 466
Perusaste 846 21 2 399 2 398
Keskiaste 2 824 71 2 465 2 473
Alin korkea-aste 184 5 2 623 2 588
Alempi korkeakouluaste 85 2 2 501 2 391
Ylempi korkeakouluaste 30 1 3 967 3 858
B Kaivostoiminta ja louhinta Yhteensä 1 100         ..         ..
Alin korkea-aste 1 100         ..         ..
C Teollisuus Yhteensä 164 100 2 406 2 174
Perusaste 34 21 2 284 2 168
Keskiaste 93 57 2 205 2 060
Alin korkea-aste 19 12 2 556 2 329
Alempi korkeakouluaste 13 8 3 106 3 025
Ylempi korkeakouluaste 5 3         ..         ..
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Yhteensä 1 196 100 3 365 3 270
Perusaste 125 10 2 616 2 478
Keskiaste 412 34 2 829 2 781
Alin korkea-aste 247 21 3 425 3 426
Alempi korkeakouluaste 230 19 3 659 3 626
Ylempi korkeakouluaste 177 15 4 515 4 283
Tutkijakoulutusaste 5 0         ..         ..
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito Yhteensä 1 598 100 2 825 2 623
Perusaste 180 11 2 365 2 296
Keskiaste 626 39 2 430 2 337
Alin korkea-aste 377 24 2 950 3 007
Alempi korkeakouluaste 257 16 3 249 3 196
Ylempi korkeakouluaste 151 9 4 027 3 893
Tutkijakoulutusaste 7 0         ..         ..
F Rakentaminen Yhteensä 1 122 100 2 971 2 914
Perusaste 163 15 2 195 2 142
Keskiaste 389 35 2 318 2 236
Alin korkea-aste 253 23 3 169 3 190
Alempi korkeakouluaste 206 18 3 619 3 582
Ylempi korkeakouluaste 109 10 4 139 4 162
Tutkijakoulutusaste 2 0         ..         ..
G Tukku- ja väh. kaup., moott.ajoneuv. ja -pyör. kaup. ja korj Yhteensä 105 100 2 432 2 199
Perusaste 26 25 2 053 1 969
Keskiaste 55 52 2 197 2 122
Alin korkea-aste 14 13 3 092 3 134
Alempi korkeakouluaste 10 10 3 127 3 250
H Kuljetus ja varastointi Yhteensä 1 800 100 2 829 2 646
Perusaste 416 23 2 594 2 539
Keskiaste 892 50 2 621 2 565
Alin korkea-aste 249 14 2 909 2 745
Alempi korkeakouluaste 164 9 3 535 3 365
Ylempi korkeakouluaste 77 4 4 600 4 571
Tutkijakoulutusaste 2 0         ..         ..
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta Yhteensä 10 514 100 2 112 2 046
Perusaste 1 263 12 1 948 1 931
Keskiaste 8 224 78 2 093 2 049
Alin korkea-aste 696 7 2 335 2 247
Alempi korkeakouluaste 288 3 2 502 2 361
Ylempi korkeakouluaste 42 0 3 412 3 368
Tutkijakoulutusaste 1 0         ..         ..
J Informaatio ja viestintä Yhteensä 688 100 2 906 2 711
Perusaste 65 9 2 298 2 208
Keskiaste 231 34 2 485 2 417
Alin korkea-aste 119 17 2 755 2 630
Alempi korkeakouluaste 139 20 3 019 2 943
Ylempi korkeakouluaste 122 18 3 866 3 701
Tutkijakoulutusaste 12 2 4 336 3 959
L Kiinteistöalan toiminta Yhteensä 293 100 2 488 2 242
Perusaste 45 15 2 032 2 050
Keskiaste 169 58 2 164 2 088
Alin korkea-aste 39 13 2 908 3 069
Alempi korkeakouluaste 28 10 3 483 3 237
Ylempi korkeakouluaste 11 4 4 026 3 940
Tutkijakoulutusaste 1 0         ..         ..
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Yhteensä 9 815 100 2 844 2 593
Perusaste 1 018 10 2 213 2 146
Keskiaste 3 445 35 2 231 2 169
Alin korkea-aste 2 158 22 2 853 2 864
Alempi korkeakouluaste 1 813 18 3 370 3 308
Ylempi korkeakouluaste 1 337 14 4 013 3 907
Tutkijakoulutusaste 44 0 4 653 4 832
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Yhteensä 11 979 100 2 155 1 976
Perusaste 2 893 24 1 956 1 908
Keskiaste 7 374 62 2 033 1 958
Alin korkea-aste 1 042 9 2 664 2 602
Alempi korkeakouluaste 466 4 3 083 3 090
Ylempi korkeakouluaste 198 2 3 692 3 654
Tutkijakoulutusaste 6 0         ..         ..
O Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus Yhteensä 46 397 100 2 946 2 641
Perusaste 3 332 7 2 317 2 246
Keskiaste 16 210 35 2 483 2 376
Alin korkea-aste 9 814 21 2 656 2 484
Alempi korkeakouluaste 7 983 17 3 001 2 828
Ylempi korkeakouluaste 8 655 19 4 099 3 767
Tutkijakoulutusaste 403 1 5 322 4 713
P Koulutus Yhteensä 89 415 100 3 326 3 341
Perusaste 2 435 3 2 296 2 095
Keskiaste 17 525 20 2 299 2 125
Alin korkea-aste 7 384 8 2 802 2 665
Alempi korkeakouluaste 14 747 16 3 370 3 393
Ylempi korkeakouluaste 45 926 51 3 612 3 533
Tutkijakoulutusaste 1 398 2 4 551 4 505
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut Yhteensä 238 293 100 2 733 2 504
Perusaste 16 229 7 2 165 2 089
Keskiaste 106 931 45 2 366 2 289
Alin korkea-aste 51 311 22 2 793 2 690
Alempi korkeakouluaste 41 214 17 2 722 2 610
Ylempi korkeakouluaste 19 389 8 4 609 4 153
Tutkijakoulutusaste 3 219 1 6 041 6 066
R Taiteet, viihde ja virkistys Yhteensä 10 105 100 2 465 2 342
Perusaste 1 181 12 2 360 2 246
Keskiaste 3 577 35 2 316 2 226
Alin korkea-aste 1 745 17 2 327 2 226
Alempi korkeakouluaste 1 527 15 2 481 2 433
Ylempi korkeakouluaste 1 998 20 2 839 2 692
Tutkijakoulutusaste 77 1 3 048 2 857
S Muu palvelutoiminta Yhteensä 32 100 2 098 1 937
Perusaste 4 13         ..         ..
Keskiaste 20 63 1 931 1 875
Alin korkea-aste 6 19         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 2 6         ..         ..
T Kotitalouksien toim. kotitaloustyöntekijöiden työnantajina Yhteensä 6 100         ..         ..
Keskiaste 3 50         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 3 50         ..         ..
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta Yhteensä 3 100         ..         ..
Keskiaste 1 33         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 1 33         ..         ..
Ylempi korkeakouluaste 1 33         ..         ..
Toimiala tuntematon Yhteensä 109 100 3 032 2 726
Perusaste 6 6         ..         ..
Keskiaste 31 28 2 369 2 232
Alin korkea-aste 26 24 2 673 2 565
Alempi korkeakouluaste 24 22 3 181 3 319
Ylempi korkeakouluaste 22 20 4 253 3 870

Lähde: Kuntasektorin palkat 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Raittinen 09 1734 2909, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 9.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2011, Liitetaulukko 3b. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan ja koulutusasteen mukaan 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2011/ksp_2011_2012-05-09_tau_007_fi.html