Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3c. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 2011

Toimialaluokitus Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 427 604 366 126 2 848 2 590
Naiset 347 452 294 930 2 727 2 521
Miehet 80 152 71 196 3 319 3 052
0162 Kotieläintaloutta palveleva toiminta Yhteensä 3 777 1 915 2 463 2 463
Naiset 1 919 911 2 433 2 423
Miehet 1 858 1 004 2 491 2 495
5629 Henkilöstö- ja laitosruokalat Yhteensä 10 368 8 729 2 112 2 045
Naiset 9 826 8 268 2 113 2 047
Miehet 542 461 2 098 2 022
7112 Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi Yhteensä 9 016 8 163 2 842 2 565
Naiset 4 431 3 933 2 544 2 295
Miehet 4 585 4 230 3 107 3 031
8110 Kiinteistönhoito Yhteensä 5 462 4 597 2 177 2 026
Naiset 2 849 2 180 2 029 1 926
Miehet 2 613 2 417 2 302 2 129
8121 Kiinteistöjen siivous Yhteensä 3 825 3 092 1 962 1 902
Naiset 3 571 2 858 1 955 1 903
Miehet 254 234 2 039 1 876
8411 Julkinen yleishallinto Yhteensä 17 029 15 281 3 063 2 592
Naiset 12 208 10 896 2 795 2 463
Miehet 4 821 4 385 3 720 3 299
8412 Terv.huollon, opet., kultt., muiden yhteiskuntapalv. hallint Yhteensä 22 024 18 421 2 840 2 545
Naiset 17 524 14 640 2 776 2 522
Miehet 4 500 3 781 3 078 2 654
8425 Palo- ja pelastustoimi Yhteensä 5 709 5 627 2 973 2 923
Naiset 519 489 2 775 2 701
Miehet 5 190 5 138 2 991 2 936
8520 Alemman perusasteen koulutus Yhteensä 38 093 30 618 3 195 3 242
Naiset 30 599 23 874 3 111 3 176
Miehet 7 494 6 744 3 481 3 435
8531 Ylemmän perusasteen koulutus ja lukiokoulutus Yhteensä 22 542 19 543 3 547 3 562
Naiset 16 050 13 702 3 462 3 508
Miehet 6 492 5 841 3 744 3 704
8532 Keskiasteen ammatillinen koulutus Yhteensä 20 106 17 420 3 316 3 375
Naiset 11 793 10 098 3 184 3 248
Miehet 8 313 7 322 3 495 3 480
8542 Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja AMK:issa Yhteensä 3 299 2 820 3 721 3 813
Naiset 1 973 1 694 3 566 3 657
Miehet 1 326 1 126 3 953 4 088
8610 Terveydenhuollon laitospalvelut Yhteensä 80 671 69 280 3 050 2 748
Naiset 68 555 58 342 2 910 2 701
Miehet 12 116 10 938 3 788 3 128
8621 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut Yhteensä 38 401 32 456 2 958 2 560
Naiset 35 577 30 002 2 840 2 545
Miehet 2 824 2 454 4 346 3 423
8690 Muut terveydenhuoltopalvelut Yhteensä 4 783 3 932 2 813 2 591
Naiset 4 336 3 550 2 746 2 584
Miehet 447 382 3 395 2 832
8710 Sosiaalihuollon hoitolaitokset Yhteensä 14 258 12 161 2 610 2 576
Naiset 13 761 11 720 2 612 2 578
Miehet 497 441 2 567 2 484
8720 Kehitysvamm., mielenterveys- ja päihdeongelm. asumispalv. Yhteensä 6 732 5 809 2 657 2 601
Naiset 5 826 4 967 2 644 2 596
Miehet 906 842 2 729 2 642
8730 Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut Yhteensä 8 576 7 422 2 567 2 527
Naiset 8 155 7 039 2 564 2 525
Miehet 421 383 2 633 2 573
8790 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut Yhteensä 2 721 2 436 2 753 2 722
Naiset 2 223 1 973 2 712 2 675
Miehet 498 463 2 919 2 886
8810 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 19 248 16 338 2 456 2 409
Naiset 18 369 15 601 2 456 2 411
Miehet 879 737 2 443 2 300
8891 Lasten päivähoitopalvelut Yhteensä 50 608 46 054 2 215 2 181
Naiset 49 547 45 078 2 211 2 179
Miehet 1 061 976 2 388 2 296
8899 Muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 8 242 6 804 2 677 2 525
Naiset 6 935 5 809 2 684 2 539
Miehet 1 307 995 2 632 2 420
9101 Kirjastojen ja arkistojen toiminta Yhteensä 5 102 4 292 2 410 2 264
Naiset 4 173 3 494 2 421 2 273
Miehet 929 798 2 365 2 238

Lähde: Kuntasektorin palkat 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Raittinen 09 1734 2909, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 9.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2011, Liitetaulukko 3c. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2011/ksp_2011_2012-05-09_tau_008_fi.html