Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Kuntasektorin tuntipalkat toimialaluokituksen mukaan 2011

Toimialaluokitus Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio
Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 12 165 13,44 13,47
Naiset 1 869 12,20 12,24
Miehet 10 296 13,64 13,62
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Yhteensä 327 15,73 15,58
Naiset 4         ..         ..
Miehet 323 15,79 15,60
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu Yhteensä 732 14,64 14,59
Naiset 14 12,62 12,28
Miehet 718 14,67 14,60
37 Viemäri- ja jätevesihuolto Yhteensä 212 14,45 14,48
Naiset 6         ..         ..
Miehet 206 14,47 14,51
39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus, ympäristönhuoltopalvelut Yhteensä 131 12,56 12,90
Naiset 33 12,25 12,82
Miehet 98 12,65 13,06
41 Talonrakentaminen Yhteensä 123 13,54 13,53
Naiset 9         ..         ..
Miehet 114 13,64 13,65
42 Maa- ja vesirakentaminen Yhteensä 790 13,62 13,43
Naiset 96 12,54 12,65
Miehet 694 13,76 13,59
43 Erikoistunut rakennustoiminta Yhteensä 1 190 12,74 12,91
Naiset 152 11,47 11,21
Miehet 1 038 12,91 13,02
45 Moottoriajoneuvojen ja -pyörien kauppa sekä korjaus Yhteensä 361 13,77 13,43
Naiset 7         ..         ..
Miehet 354 13,80 13,45
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus Yhteensä 386 16,06 15,46
Naiset 20 13,38 13,54
Miehet 366 16,19 15,94
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta Yhteensä 114 13,63 13,52
Naiset 13 10,89 10,60
Miehet 101 13,96 13,76
71 Arkkitehti- ja ins.palvelut; tekninen testaus ja analysointi Yhteensä 2 285 13,47 13,51
Naiset 213 12,16 12,41
Miehet 2 072 13,60 13,64
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito Yhteensä 3 582 12,98 13,30
Naiset 877 12,10 12,02
Miehet 2 705 13,25 13,47
84 Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus Yhteensä 547 13,08 13,24
Naiset 63 11,73 11,69
Miehet 484 13,23 13,33
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut Yhteensä 87 13,50 13,07
Naiset 37 18,78 13,85
Miehet 50 12,10 12,94
88 Sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 388 10,86 10,54
Naiset 136 10,61 10,83
Miehet 252 10,99 10,17
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut Yhteensä 713 13,89 13,71
Naiset 147 14,22 14,30
Miehet 566 13,81 13,59

Lähde: Kuntasektorin palkat 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Raittinen 09 1734 2909, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 9.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2011, Liitetaulukko 8. Kuntasektorin tuntipalkat toimialaluokituksen mukaan 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2011/ksp_2011_2012-05-09_tau_014_fi.html