Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3a. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialaluokituksen mukaan 2012

Toimialaluokitus Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 424 486 363 606 2 915 2 645
Naiset 345 594 293 472 2 796 2 578
Miehet 78 892 70 134 3 389 3 100
01 Kasvinviljely, kotieläin- ja riistatalous Yhteensä 3 804 1 848 2 565 2 544
Naiset 1 930 875 2 542 2 520
Miehet 1 874 973 2 584 2 571
02 Metsätalous ja puunkorjuu Yhteensä 56 47 3 414 3 343
Naiset 20 19 3 344 3 205
Miehet 36 28 3 459 3 361
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Yhteensä 79 69 2 635 2 294
Naiset 52 45 2 795 2 357
Miehet 27 24 2 347 2 203
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus Yhteensä 16 13 2 644 2 484
Naiset 3 3         ..         ..
Miehet 13 10         ..         ..
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Yhteensä 211 195 3 200 2 968
Naiset 61 56 2 589 2 353
Miehet 150 139 3 450 3 162
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu Yhteensä 1 099 1 029 2 940 2 742
Naiset 294 268 2 684 2 448
Miehet 805 761 3 027 2 906
37 Viemäri- ja jätevesihuolto Yhteensä 260 244 2 956 2 729
Naiset 55 52 2 910 2 622
Miehet 205 192 2 968 2 764
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; kierrätys Yhteensä 197 188 2 875 2 657
Naiset 77 75 2 719 2 568
Miehet 120 113 2 966 2 667
39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus, ympäristönhuoltopalvelut Yhteensä 64 58 3 113 2 902
Naiset 39 35 2 948 2 826
Miehet 25 23 3 359 3 193
41 Talonrakentaminen Yhteensä 222 212 3 736 3 634
Naiset 86 80 3 530 3 510
Miehet 136 132 3 861 3 651
42 Maa- ja vesirakentaminen Yhteensä 304 244 3 135 3 187
Naiset 78 67 2 880 2 765
Miehet 226 177 3 221 3 249
43 Erikoistunut rakennustoiminta Yhteensä 514 427 2 701 2 372
Naiset 204 168 2 490 2 218
Miehet 310 259 2 829 2 577
45 Moottoriajoneuvojen ja -pyörien kauppa sekä korjaus Yhteensä 83 80 2 473 2 281
Naiset 32 30 2 260 2 222
Miehet 51 50 2 605 2 329
47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) Yhteensä 26 6         ..         ..
Naiset 19 6         ..         ..
Miehet 7         ..         ..         ..
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus Yhteensä 923 895 2 876 2 716
Naiset 220 210 2 817 2 712
Miehet 703 685 2 894 2 717
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta Yhteensä 756 707 2 837 2 613
Naiset 265 245 2 552 2 353
Miehet 491 462 2 989 2 739
55 Majoitus Yhteensä 12 9         ..         ..
Naiset 8 7         ..         ..
Miehet 4 2         ..         ..
56 Ravitsemistoiminta Yhteensä 9 921 8 336 2 154 2 082
Naiset 9 277 7 791 2 155 2 083
Miehet 644 545 2 149 2 081
61 Televiestintä Yhteensä 107 98 2 573 2 414
Naiset 86 77 2 575 2 393
Miehet 21 21 2 565 2 550
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta Yhteensä 517 493 2 976 2 810
Naiset 181 168 2 942 2 813
Miehet 336 325 2 994 2 810
63 Tietopalvelutoiminta Yhteensä 106 93 3 646 3 590
Naiset 59 50 3 600 3 598
Miehet 47 43 3 699 3 546
68 Kiinteistöalan toiminta Yhteensä 345 294 2 541 2 258
Naiset 220 179 2 262 2 143
Miehet 125 115 2 916 2 586
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut Yhteensä 76 71 2 852 2 815
Naiset 65 61 2 790 2 781
Miehet 11 10 3 256 3 304
71 Arkkitehti- ja ins.palvelut; tekninen testaus ja analysointi Yhteensä 9 240 8 402 2 937 2 688
Naiset 4 672 4 179 2 647 2 369
Miehet 4 568 4 223 3 213 3 121
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle Yhteensä 38 37 2 374 2 256
Naiset 27 26 2 420 2 281
Miehet 11 11 2 259 2 243
75 Eläinlääkintäpalvelut Yhteensä 267 211 2 986 2 748
Naiset 198 155 3 002 2 746
Miehet 69 56 2 948 2 924
78 Työllistämistoiminta Yhteensä 186 138 2 500 2 416
Naiset 124 98 2 534 2 421
Miehet 62 40 2 422 2 216
79 Matkatoimistojen ja -järjestäjien toiminta; varauspalvelut Yhteensä 4 4         ..         ..
Naiset 4 4         ..         ..
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito Yhteensä 10 506 8 868 2 216 2 011
Naiset 7 268 5 897 2 093 1 960
Miehet 3 238 2 971 2 440 2 191
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle Yhteensä 368 331 2 482 2 224
Naiset 329 295 2 405 2 224
Miehet 39 36 3 132 2 892
84 Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus Yhteensä 43 035 37 851 2 997 2 688
Naiset 28 613 24 676 2 834 2 543
Miehet 14 422 13 175 3 292 2 972
85 Koulutus Yhteensä 89 373 74 335 3 404 3 422
Naiset 64 827 52 604 3 302 3 347
Miehet 24 546 21 731 3 644 3 593
86 Terveyspalvelut Yhteensä 128 088 108 952 3 113 2 737
Naiset 111 823 94 363 2 975 2 695
Miehet 16 265 14 589 3 984 3 217
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut Yhteensä 33 482 28 930 2 647 2 614
Naiset 30 915 26 586 2 642 2 613
Miehet 2 567 2 344 2 702 2 634
88 Sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 80 455 71 466 2 372 2 308
Naiset 77 017 68 550 2 364 2 305
Miehet 3 438 2 916 2 545 2 397
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta Yhteensä 1 745 1 651 2 815 2 702
Naiset 850 796 2 696 2 600
Miehet 895 855 2 923 2 793
91 Kirjastojen ja muiden kulttuurilaitosten toiminta Yhteensä 6 093 5 187 2 458 2 313
Naiset 4 745 3 999 2 460 2 319
Miehet 1 348 1 188 2 450 2 292
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut Yhteensä 1 859 1 543 2 363 2 270
Naiset 806 636 2 262 2 201
Miehet 1 053 907 2 432 2 336
96 Muut henkilökohtaiset palvelut Yhteensä 28 26 2 085 1 939
Naiset 27 25         ..         ..
Miehet 1 1         ..         ..
98 Kotitaloudet; tavaroiden ja palv. tuottaminen omaan käyttöön Yhteensä 6 5         ..         ..
Naiset 6 5         ..         ..
99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta Yhteensä 2 2         ..         ..
Naiset 1 1         ..         ..
Miehet 1 1         ..         ..
Toimiala tuntematon Yhteensä 13 11 3 471 2 769
Naiset 11 10         ..         ..
Miehet 2 1         ..         ..

Lähde: Kuntasektorin palkat 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 09 1734 2322, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 8.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2012, Liitetaulukko 3a. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialaluokituksen mukaan 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_tau_006_fi.html