Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2016

Ammattiluokitus 2010 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 412 041 359 790 3 036 2 772
Naiset 334 808 289 719 2 928 2 708
Miehet 77 233 70 071 3 461 3 205
11 Johtajat, ylimm. virkamiehet ja järj. johtajat Yhteensä 618 607 7 381 6 944
Naiset 221 214 6 667 6 293
Miehet 397 393 7 769 7 354
12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Yhteensä 775 762 5 988 5 841
Naiset 412 405 5 821 5 731
Miehet 363 357 6 178 5 985
13 Tuotantotoiminnan ja yht.kunnan peruspalv. johtajat Yhteensä 6 390 6 263 4 654 4 552
Naiset 4 233 4 126 4 257 3 766
Miehet 2 157 2 137 5 435 5 322
14 Hotelli- ja rav.alan, väh.kaupan ym. palv.alojen joht. Yhteensä 157 144 4 522 4 321
Naiset 93 83 4 382 4 036
Miehet 64 61 4 714 4 452
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Yhteensä 5 557 5 207 3 992 3 863
Naiset 2 153 1 958 3 887 3 777
Miehet 3 404 3 249 4 053 3 915
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat Yhteensä 22 853 18 802 5 162 4 930
Naiset 16 410 13 434 4 874 4 335
Miehet 6 443 5 368 5 889 5 931
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Yhteensä 75 884 70 383 3 460 3 485
Naiset 58 472 54 164 3 371 3 377
Miehet 17 412 16 219 3 749 3 738
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat Yhteensä 6 698 6 228 3 716 3 603
Naiset 4 913 4 556 3 644 3 537
Miehet 1 785 1 672 3 909 3 837
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat Yhteensä 1 689 1 622 3 444 3 332
Naiset 628 594 3 383 3 256
Miehet 1 061 1 028 3 478 3 370
26 Lainopilliset, sos.ialan ja kultt.alan erityisas.tunt. Yhteensä 14 599 12 816 3 311 3 259
Naiset 12 610 10 966 3 304 3 265
Miehet 1 989 1 850 3 349 3 218
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Yhteensä 5 081 4 804 3 201 3 157
Naiset 1 281 1 169 2 855 2 673
Miehet 3 800 3 635 3 309 3 300
32 Terveydenhuollon asiantuntijat Yhteensä 66 661 57 078 2 982 2 900
Naiset 60 037 50 831 2 958 2 872
Miehet 6 624 6 247 3 173 3 153
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Yhteensä 14 768 13 405 2 560 2 421
Naiset 13 725 12 433 2 531 2 417
Miehet 1 043 972 2 926 2 646
34 Lainopill. avustajat, sos.- ja kultt.alan asiantuntijat Yhteensä 19 854 17 729 2 662 2 603
Naiset 15 666 13 933 2 673 2 620
Miehet 4 188 3 796 2 623 2 539
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat Yhteensä 1 206 1 125 2 795 2 715
Naiset 378 352 2 888 2 816
Miehet 828 773 2 754 2 660
41 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 5 328 4 637 2 400 2 368
Naiset 4 993 4 368 2 406 2 370
Miehet 335 269 2 298 2 247
42 Asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 3 821 3 291 2 400 2 356
Naiset 3 456 2 988 2 400 2 359
Miehet 365 303 2 394 2 313
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Yhteensä 2 423 2 248 2 544 2 487
Naiset 2 033 1 880 2 524 2 490
Miehet 390 368 2 642 2 474
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 4 417 3 782 2 347 2 309
Naiset 3 007 2 549 2 383 2 330
Miehet 1 410 1 233 2 274 2 238
51 Palvelutyöntekijät Yhteensä 11 660 10 717 2 359 2 274
Naiset 6 509 5 976 2 375 2 285
Miehet 5 151 4 741 2 340 2 262
52 Myyjät, kauppiaat ym. Yhteensä 355 266 2 235 2 230
Naiset 319 245 2 240 2 231
Miehet 36 21 2 165 2 016
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät Yhteensä 99 495 83 108 2 480 2 427
Naiset 93 153 77 779 2 472 2 419
Miehet 6 342 5 329 2 592 2 578
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät Yhteensä 3 916 3 760 2 982 3 071
Naiset 355 286 2 335 2 251
Miehet 3 561 3 474 3 029 3 105
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. Yhteensä 3 960 2 750 2 520 2 513
Naiset 1 888 1 231 2 486 2 467
Miehet 2 072 1 519 2 546 2 544
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät Yhteensä 63 43 2 065 1 932
Miehet 63 43 2 065 1 932
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Yhteensä 520 484 2 474 2 409
Naiset 21 21 2 660 2 362
Miehet 499 463 2 467 2 409
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat Yhteensä 1 129 999 2 435 2 413
Naiset 57 43 2 242 2 178
Miehet 1 072 956 2 442 2 421
73 Käsityötuotteiden valm., hienomekaanikot, painoalan työnt. Yhteensä 42 36 2 444 2 406
Naiset 19 18 2 293 2 241
Miehet 23 18 2 595 2 451
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Yhteensä 318 279 2 601 2 530
Naiset 69 40 2 252 2 267
Miehet 249 239 2 654 2 592
75 Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valm.työnt. Yhteensä 165 138 2 295 2 250
Naiset 85 67 2 275 2 237
Miehet 80 71 2 314 2 270
81 Prosessityöntekijät Yhteensä 265 232 2 356 2 273
Naiset 118 92 2 090 2 023
Miehet 147 140 2 521 2 402
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Yhteensä 24 5         ..         ..
Naiset 3         ..         ..         ..
Miehet 21 5         ..         ..
83 Kuljetustyöntekijät Yhteensä 1 312 1 220 2 517 2 489
Naiset 254 221 2 597 2 582
Miehet 1 058 999 2 501 2 474
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät Yhteensä 21 282 17 749 2 114 2 068
Naiset 20 191 16 955 2 117 2 070
Miehet 1 091 794 2 064 2 021
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät Yhteensä 4 4         ..         ..
Naiset 2 2         ..         ..
Miehet 2 2         ..         ..
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Yhteensä 876 717 2 069 2 037
Naiset 163 132 2 065 2 027
Miehet 713 585 2 070 2 039
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Yhteensä 6 844 5 576 2 118 2 093
Naiset 6 362 5 189 2 122 2 096
Miehet 482 387 2 061 2 050
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Yhteensä 597 382 1 999 1 895
Naiset 235 166 2 044 1 969
Miehet 362 216 1 962 1 810
Tuntematon Yhteensä 433 391 3 611 3 391
Naiset 283 252 3 510 3 354
Miehet 150 139 3 795 3 573

Lähde: Kuntasektorin palkat 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Suvi Kivi 029 551 3321, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 4.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2016, Liitetaulukko 1a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2016/ksp_2016_2017-05-04_tau_001_fi.html