Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2a. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja koulutusasteen mukaan 2016

Sopimusala Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Yhteensä 412 041 359 790 3 036 2 772
Perusaste 18 609 15 267 2 384 2 272
Keskiaste 158 694 136 053 2 488 2 402
Alin korkea-aste 61 029 53 699 2 905 2 800
Alempi korkeakouluaste 81 372 71 571 2 996 2 861
Ylempi korkeakouluaste 87 192 78 939 4 033 3 759
Tutkijakoulutusaste 5 145 4 261 5 784 5 636
01 KVTES Yhteensä 309 798 266 646 2 729 2 603
Perusaste 16 104 13 008 2 289 2 234
Keskiaste 144 117 122 406 2 445 2 381
Alin korkea-aste 55 774 48 983 2 857 2 765
Alempi korkeakouluaste 68 689 59 998 2 871 2 762
Ylempi korkeakouluaste 23 674 21 007 3 711 3 403
Tutkijakoulutusaste 1 440 1 244 4 889 4 528
02 OVTES Yhteensä 61 586 57 243 3 740 3 689
Perusaste 326 249 3 337 3 333
Keskiaste 2 234 1 916 3 104 3 119
Alin korkea-aste 2 067 1 715 3 472 3 495
Alempi korkeakouluaste 8 000 7 109 3 603 3 616
Ylempi korkeakouluaste 48 219 45 572 3 794 3 726
Tutkijakoulutusaste 740 682 4 226 4 110
03 Tekniset Yhteensä 23 310 22 082 3 109 3 036
Perusaste 1 687 1 552 2 453 2 370
Keskiaste 11 468 10 937 2 701 2 593
Alin korkea-aste 3 110 2 926 3 347 3 331
Alempi korkeakouluaste 4 407 4 213 3 609 3 541
Ylempi korkeakouluaste 2 546 2 376 4 150 4 026
Tutkijakoulutusaste 92 78 4 317 4 170
04 Lääkärit Yhteensä 16 528 13 019 5 972 5 982
Perusaste 310 281 5 078 5 000
Keskiaste 699 624 4 894 4 870
Alin korkea-aste 6 3         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 176 156 4 521 4 297
Ylempi korkeakouluaste 12 470 9 704 5 883 5 920
Tutkijakoulutusaste 2 867 2 251 6 811 6 758
05 Muut Yhteensä 819 800 3 070 2 958
Perusaste 182 177 3 045 2 956
Keskiaste 176 170 3 080 2 958
Alin korkea-aste 72 72 2 925 2 810
Alempi korkeakouluaste 100 95 2 894 2 795
Ylempi korkeakouluaste 283 280 3 174 3 113
Tutkijakoulutusaste 6 6         ..         ..

Lähde: Kuntasektorin palkat 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Suvi Kivi 029 551 3321, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 4.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2016, Liitetaulukko 2a. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja koulutusasteen mukaan 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2016/ksp_2016_2017-05-04_tau_003_fi.html