Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3a. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialaluokituksen mukaan 2016

Toimialaluokitus 2008 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 412 041 359 790 3 036 2 772
Naiset 334 808 289 719 2 928 2 708
Miehet 77 233 70 071 3 461 3 205
01 Kasvinviljely, kotieläin- ja riistatalous Yhteensä 3 096 2 085 2 555 2 536
Naiset 1 562 998 2 525 2 497
Miehet 1 534 1 087 2 583 2 566
02 Metsätalous ja puunkorjuu Yhteensä 11 10 1 890 1 861
Miehet 11 10 1 890 1 861
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta Yhteensä 9 9         ..         ..
Miehet 9 9         ..         ..
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Yhteensä 25 24 2 658 2 448
Naiset 16 15         ..         ..
Miehet 9 9         ..         ..
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus Yhteensä 10 10 2 316 2 379
Naiset 1 1         ..         ..
Miehet 9 9         ..         ..
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Yhteensä 16 16 3 530 2 480
Naiset 4 4         ..         ..
Miehet 12 12         ..         ..
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu Yhteensä 1 085 1 044 3 132 2 927
Naiset 286 269 3 025 2 724
Miehet 799 775 3 167 2 996
37 Viemäri- ja jätevesihuolto Yhteensä 160 154 2 863 2 641
Naiset 29 26 2 907 2 695
Miehet 131 128 2 854 2 626
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; kierrätys Yhteensä 192 182 2 999 2 785
Naiset 73 68 3 006 2 951
Miehet 119 114 2 995 2 716
39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus, ympäristönhuoltopalvelut Yhteensä 300 256 3 511 3 447
Naiset 203 168 3 502 3 449
Miehet 97 88 3 528 3 445
41 Talonrakentaminen Yhteensä 325 308 3 680 3 669
Naiset 103 99 3 634 3 656
Miehet 222 209 3 702 3 675
42 Maa- ja vesirakentaminen Yhteensä 222 197 3 344 3 418
Naiset 66 59 3 307 3 341
Miehet 156 138 3 360 3 420
43 Erikoistunut rakennustoiminta Yhteensä 318 279 2 478 2 219
Naiset 79 65 2 213 2 050
Miehet 239 214 2 557 2 326
45 Moottoriajoneuvojen ja -pyörien kauppa sekä korjaus Yhteensä 49 48 2 609 2 377
Naiset 4 4         ..         ..
Miehet 45 44         ..         ..
47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) Yhteensä 228 212 2 844 2 793
Naiset 205 190 2 892 2 793
Miehet 23 22 2 382 2 029
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus Yhteensä 1 177 1 124 2 919 2 772
Naiset 318 286 2 807 2 698
Miehet 859 838 2 955 2 794
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta Yhteensä 193 184 2 473 2 233
Naiset 63 59 2 248 2 229
Miehet 130 125 2 577 2 278
55 Majoitus Yhteensä 57 54 2 190 2 081
Naiset 34 33 2 086 1 966
Miehet 23 21 2 400 2 226
56 Ravitsemistoiminta Yhteensä 9 210 8 025 2 244 2 158
Naiset 8 573 7 452 2 248 2 162
Miehet 637 573 2 197 2 125
61 Televiestintä Yhteensä 120 112 2 524 2 350
Naiset 89 82 2 540 2 354
Miehet 31 30 2 481 2 306
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta Yhteensä 571 535 3 498 3 374
Naiset 236 216 3 459 3 365
Miehet 335 319 3 524 3 395
63 Tietopalvelutoiminta Yhteensä 155 146 3 384 3 186
Naiset 55 49 3 333 3 131
Miehet 100 97 3 407 3 207
68 Kiinteistöalan toiminta Yhteensä 485 448 2 927 2 641
Naiset 248 218 2 626 2 287
Miehet 237 230 3 191 3 202
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut Yhteensä 61 59 3 481 3 493
Naiset 46 44 3 353 3 267
Miehet 15 15 3 833 3 704
71 Arkkitehti- ja ins.palvelut; tekninen testaus ja analysointi Yhteensä 8 287 7 641 3 153 2 956
Naiset 4 136 3 756 2 882 2 576
Miehet 4 151 3 885 3 405 3 335
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle Yhteensä 32 31 2 379 2 328
Naiset 20 20 2 395 2 328
Miehet 12 11 2 355 2 328
75 Eläinlääkintäpalvelut Yhteensä 335 258 3 104 2 837
Naiset 263 200 3 098 2 769
Miehet 72 58 3 131 2 998
78 Työllistämistoiminta Yhteensä 192 142 2 340 2 309
Naiset 120 91 2 495 2 466
Miehet 72 51 2 089 1 971
79 Matkatoimistojen ja -järjestäjien toiminta; varauspalvelut Yhteensä 35 34 2 781 2 555
Naiset 23 23 2 780 2 536
Miehet 12 11 2 784 2 815
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut Yhteensä 65 60 2 169 2 083
Naiset 43 41 2 200 2 105
Miehet 22 19 2 100 2 048
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito Yhteensä 11 055 9 939 2 327 2 142
Naiset 7 841 6 917 2 200 2 075
Miehet 3 214 3 022 2 603 2 348
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle Yhteensä 305 275 2 401 2 292
Naiset 295 266         ..         ..
Miehet 10 9         ..         ..
84 Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus Yhteensä 43 307 38 987 3 146 2 856
Naiset 28 801 25 511 2 990 2 686
Miehet 14 506 13 476 3 432 3 177
85 Koulutus Yhteensä 82 354 70 828 3 507 3 549
Naiset 61 198 51 654 3 419 3 484
Miehet 21 156 19 174 3 733 3 716
86 Terveyspalvelut Yhteensä 121 321 103 718 3 266 2 889
Naiset 104 125 88 310 3 132 2 838
Miehet 17 196 15 408 4 019 3 317
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut Yhteensä 36 231 31 623 2 774 2 741
Naiset 33 038 28 638 2 771 2 741
Miehet 3 193 2 985 2 806 2 741
88 Sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 80 922 72 430 2 501 2 435
Naiset 76 372 68 541 2 498 2 435
Miehet 4 550 3 889 2 556 2 436
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta Yhteensä 1 658 1 548 2 975 2 844
Naiset 833 763 2 881 2 787
Miehet 825 785 3 066 2 903
91 Kirjastojen ja muiden kulttuurilaitosten toiminta Yhteensä 5 807 5 087 2 613 2 460
Naiset 4 467 3 877 2 616 2 469
Miehet 1 340 1 210 2 601 2 434
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut Yhteensä 1 955 1 627 2 489 2 427
Naiset 851 679 2 426 2 379
Miehet 1 104 948 2 532 2 457
96 Muut henkilökohtaiset palvelut Yhteensä 104 40 2 072 2 016
Naiset 88 26 2 075 2 051
Miehet 16 14 2 068 2 016

Lähde: Kuntasektorin palkat 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Suvi Kivi 029 551 3321, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 4.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2016, Liitetaulukko 3a. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialaluokituksen mukaan 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2016/ksp_2016_2017-05-04_tau_006_fi.html