Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3b. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan ja koulutusasteen mukaan 2016

Toimialaluokitus 2008 Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 412 041 359 790 3 036 2 772
Perusaste 18 609 15 267 2 384 2 272
Keskiaste 158 694 136 053 2 488 2 402
Alin korkea-aste 61 029 53 699 2 905 2 800
Alempi korkeakouluaste 81 372 71 571 2 996 2 861
Ylempi korkeakouluaste 87 192 78 939 4 033 3 759
Tutkijakoulutusaste 5 145 4 261 5 784 5 636
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous Yhteensä 3 107 2 095 2 553 2 535
Perusaste 527 354 2 497 2 470
Keskiaste 2 314 1 549 2 540 2 533
Alin korkea-aste 155 115 2 786 2 749
Alempi korkeakouluaste 98 70 2 703 2 595
Ylempi korkeakouluaste 12 6         ..         ..
Tutkijakoulutusaste 1 1         ..         ..
B Kaivostoiminta ja louhinta Yhteensä 9 9         ..         ..
Perusaste 1 1         ..         ..
Keskiaste 5 5         ..         ..
Alin korkea-aste 1 1         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 2 2         ..         ..
C Teollisuus Yhteensä 35 34 2 557 2 400
Perusaste 9 8         ..         ..
Keskiaste 12 12 2 471 2 467
Alin korkea-aste 6 6         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 5 5         ..         ..
Ylempi korkeakouluaste 3 3         ..         ..
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Yhteensä 16 16 3 530 2 480
Perusaste 1 1         ..         ..
Keskiaste 7 7         ..         ..
Alin korkea-aste 4 4         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 2 2         ..         ..
Ylempi korkeakouluaste 2 2         ..         ..
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito Yhteensä 1 737 1 636 3 153 2 991
Perusaste 123 114 2 615 2 539
Keskiaste 672 648 2 629 2 561
Alin korkea-aste 297 280 3 244 3 247
Alempi korkeakouluaste 338 321 3 440 3 414
Ylempi korkeakouluaste 288 257 4 129 3 835
Tutkijakoulutusaste 19 16 4 475 4 158
F Rakentaminen Yhteensä 865 784 3 207 3 259
Perusaste 93 73 2 228 2 132
Keskiaste 300 254 2 422 2 306
Alin korkea-aste 180 176 3 469 3 481
Alempi korkeakouluaste 222 215 3 730 3 683
Ylempi korkeakouluaste 67 63 4 404 4 320
Tutkijakoulutusaste 3 3         ..         ..
G Tukku- ja väh. kaup., moott.ajoneuv. ja -pyör. kaup. ja korj Yhteensä 277 260 2 799 2 739
Perusaste 22 21 1 983 2 043
Keskiaste 92 86 2 292 2 279
Alin korkea-aste 39 38 3 073 3 000
Alempi korkeakouluaste 85 80 2 821 2 793
Ylempi korkeakouluaste 36 32 4 020 3 924
Tutkijakoulutusaste 3 3         ..         ..
H Kuljetus ja varastointi Yhteensä 1 370 1 308 2 858 2 708
Perusaste 277 263 2 708 2 660
Keskiaste 784 748 2 722 2 643
Alin korkea-aste 118 115 2 972 2 820
Alempi korkeakouluaste 130 122 3 368 3 239
Ylempi korkeakouluaste 59 58 3 979 3 906
Tutkijakoulutusaste 2 2         ..         ..
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta Yhteensä 9 267 8 079 2 244 2 157
Perusaste 749 594 2 054 2 015
Keskiaste 7 351 6 424 2 203 2 150
Alin korkea-aste 663 595 2 443 2 348
Alempi korkeakouluaste 418 385 2 571 2 433
Ylempi korkeakouluaste 84 79 3 553 3 391
Tutkijakoulutusaste 2 2         ..         ..
J Informaatio ja viestintä Yhteensä 846 793 3 341 3 209
Perusaste 43 41 2 541 2 372
Keskiaste 275 259 2 858 2 787
Alin korkea-aste 140 130 3 287 3 279
Alempi korkeakouluaste 200 191 3 397 3 332
Ylempi korkeakouluaste 165 154 4 193 4 005
Tutkijakoulutusaste 23 18 4 373 3 967
L Kiinteistöalan toiminta Yhteensä 485 448 2 927 2 641
Perusaste 52 45 2 224 2 217
Keskiaste 242 219 2 310 2 223
Alin korkea-aste 62 59 3 271 3 379
Alempi korkeakouluaste 92 88 3 684 3 667
Ylempi korkeakouluaste 37 37 4 500 4 485
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Yhteensä 8 715 7 989 3 151 2 950
Perusaste 590 513 2 419 2 350
Keskiaste 2 938 2 638 2 440 2 363
Alin korkea-aste 1 559 1 458 3 083 3 051
Alempi korkeakouluaste 1 957 1 856 3 538 3 519
Ylempi korkeakouluaste 1 615 1 476 4 184 4 050
Tutkijakoulutusaste 56 48 4 523 4 337
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Yhteensä 11 652 10 450 2 330 2 155
Perusaste 1 787 1 524 2 158 2 104
Keskiaste 8 059 7 238 2 190 2 105
Alin korkea-aste 948 879 2 768 2 527
Alempi korkeakouluaste 615 578 3 160 3 185
Ylempi korkeakouluaste 240 228 3 846 3 823
Tutkijakoulutusaste 3 3         ..         ..
O Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus Yhteensä 43 307 38 987 3 146 2 856
Perusaste 2 411 1 989 2 444 2 358
Keskiaste 15 130 13 324 2 666 2 539
Alin korkea-aste 7 729 7 094 2 839 2 665
Alempi korkeakouluaste 8 815 8 094 3 106 2 955
Ylempi korkeakouluaste 8 819 8 113 4 279 3 903
Tutkijakoulutusaste 403 373 5 485 4 955
P Koulutus Yhteensä 82 354 70 828 3 507 3 549
Perusaste 1 584 1 033 2 465 2 218
Keskiaste 15 535 10 245 2 412 2 231
Alin korkea-aste 5 326 4 071 2 922 2 772
Alempi korkeakouluaste 10 167 8 702 3 456 3 529
Ylempi korkeakouluaste 48 963 46 063 3 790 3 721
Tutkijakoulutusaste 779 714 4 270 4 110
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut Yhteensä 238 474 207 771 2 935 2 684
Perusaste 9 455 7 983 2 392 2 267
Keskiaste 101 683 89 613 2 512 2 439
Alin korkea-aste 42 369 37 388 2 927 2 832
Alempi korkeakouluaste 56 725 49 563 2 874 2 774
Ylempi korkeakouluaste 24 483 20 231 4 590 3 925
Tutkijakoulutusaste 3 759 2 993 6 302 6 298
R Taiteet, viihde ja virkistys Yhteensä 9 420 8 262 2 657 2 521
Perusaste 857 702 2 536 2 432
Keskiaste 3 238 2 759 2 470 2 381
Alin korkea-aste 1 423 1 288 2 481 2 392
Alempi korkeakouluaste 1 496 1 293 2 602 2 550
Ylempi korkeakouluaste 2 314 2 135 3 042 2 892
Tutkijakoulutusaste 92 85 3 342 3 041
S Muu palvelutoiminta Yhteensä 104 40 2 072 2 016
Perusaste 28 8         ..         ..
Keskiaste 57 25 2 038 2 002
Alin korkea-aste 10 2         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 5 4         ..         ..
Ylempi korkeakouluaste 4 1         ..         ..

Lähde: Kuntasektorin palkat 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Suvi Kivi 029 551 3321, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 4.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2016, Liitetaulukko 3b. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan ja koulutusasteen mukaan 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2016/ksp_2016_2017-05-04_tau_007_fi.html