Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3c. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 2016

Toimialaluokitus 2008 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 412 041 359 790 3 036 2 772
Naiset 334 808 289 719 2 928 2 708
Miehet 77 233 70 071 3 461 3 205
0162 Kotieläintaloutta palveleva toiminta Yhteensä 3 078 2 070 2 553 2 536
Naiset 1 552 988 2 524 2 497
Miehet 1 526 1 082 2 578 2 562
5629 Henkilöstö- ja laitosruokalat Yhteensä 9 197 8 013 2 244 2 157
Naiset 8 563 7 443 2 248 2 161
Miehet 634 570 2 194 2 122
7112 Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi Yhteensä 7 853 7 246 3 150 2 933
Naiset 3 899 3 550 2 864 2 551
Miehet 3 954 3 696 3 414 3 352
8110 Kiinteistönhoito Yhteensä 4 655 4 172 2 365 2 171
Naiset 2 513 2 166 2 189 2 048
Miehet 2 142 2 006 2 537 2 309
8121 Kiinteistöjen siivous Yhteensä 5 327 4 755 2 175 2 086
Naiset 5 022 4 468 2 168 2 080
Miehet 305 287 2 284 2 199
8411 Julkinen yleishallinto Yhteensä 18 312 16 623 3 197 2 739
Naiset 13 185 11 959 2 990 2 643
Miehet 5 127 4 664 3 718 3 294
8412 Terv.huollon, opet., kultt., muiden yhteiskuntapalv. hallint Yhteensä 17 464 15 138 3 017 2 691
Naiset 14 114 12 221 2 971 2 684
Miehet 3 350 2 917 3 199 2 725
8425 Palo- ja pelastustoimi Yhteensä 6 315 6 216 3 297 3 246
Naiset 756 730 3 194 3 190
Miehet 5 559 5 486 3 310 3 249
8520 Alemman perusasteen koulutus Yhteensä 36 948 30 842 3 358 3 425
Naiset 30 010 24 554 3 286 3 370
Miehet 6 938 6 288 3 632 3 598
8531 Ylemmän perusasteen koulutus ja lukiokoulutus Yhteensä 26 162 23 152 3 713 3 765
Naiset 19 111 16 685 3 634 3 704
Miehet 7 051 6 467 3 911 3 906
8532 Keskiasteen ammatillinen koulutus Yhteensä 15 612 13 939 3 570 3 651
Naiset 9 273 8 194 3 476 3 595
Miehet 6 339 5 745 3 699 3 707
8610 Terveydenhuollon laitospalvelut Yhteensä 72 438 62 516 3 290 2 994
Naiset 60 072 51 342 3 154 2 945
Miehet 12 366 11 174 3 911 3 301
8621 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut Yhteensä 37 470 31 544 3 246 2 735
Naiset 34 181 28 680 3 114 2 715
Miehet 3 289 2 864 4 515 3 620
8690 Muut terveydenhuoltopalvelut Yhteensä 10 597 9 047 3 165 2 829
Naiset 9 124 7 727 3 050 2 783
Miehet 1 473 1 320 3 824 3 299
8710 Sosiaalihuollon hoitolaitokset Yhteensä 15 366 13 169 2 754 2 731
Naiset 14 577 12 454 2 758 2 736
Miehet 789 715 2 674 2 638
8720 Kehitysvamm., mielenterveys- ja päihdeongelm. asumispalv. Yhteensä 7 782 6 861 2 807 2 746
Naiset 6 524 5 674 2 801 2 747
Miehet 1 258 1 187 2 834 2 743
8730 Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut Yhteensä 10 279 8 989 2 734 2 716
Naiset 9 701 8 444 2 736 2 719
Miehet 578 545 2 696 2 662
8790 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut Yhteensä 2 695 2 503 2 920 2 908
Naiset 2 146 1 984 2 897 2 885
Miehet 549 519 3 007 2 974
8810 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 20 927 18 097 2 620 2 576
Naiset 19 696 16 982 2 628 2 584
Miehet 1 231 1 115 2 511 2 446
8891 Lasten päivähoitopalvelut Yhteensä 49 122 45 201 2 389 2 339
Naiset 47 860 44 025 2 386 2 339
Miehet 1 262 1 176 2 486 2 374
8899 Muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 10 715 8 992 2 798 2 653
Naiset 8 672 7 408 2 835 2 691
Miehet 2 043 1 584 2 631 2 476
9101 Kirjastojen ja arkistojen toiminta Yhteensä 4 162 3 639 2 564 2 421
Naiset 3 351 2 908 2 567 2 430
Miehet 811 731 2 549 2 393

Lähde: Kuntasektorin palkat 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Suvi Kivi 029 551 3321, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 4.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2016, Liitetaulukko 3c. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2016/ksp_2016_2017-05-04_tau_008_fi.html