Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Kuntasektorin tuntipalkat toimialaluokituksen mukaan 2016

Toimialaluokitus 2008 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio
Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 8 070 14,71 14,62
Naiset 1 166 13,92 14,00
Miehet 6 904 14,83 14,70
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu Yhteensä 553 15,56 15,66
Naiset 8         ..         ..
Miehet 545         ..         ..
37 Viemäri- ja jätevesihuolto Yhteensä 111 15,18 15,42
Naiset 11 14,42 14,34
Miehet 100 15,27 15,43
41 Talonrakentaminen Yhteensä 143 14,44 14,49
Naiset 7         ..         ..
Miehet 136         ..         ..
42 Maa- ja vesirakentaminen Yhteensä 344 14,49 14,24
Naiset 39 13,49 13,80
Miehet 305 14,61 14,45
43 Erikoistunut rakennustoiminta Yhteensä 627 13,92 14,04
Naiset 69 13,55 13,69
Miehet 558 13,95 14,08
45 Moottoriajoneuvojen ja -pyörien kauppa sekä korjaus Yhteensä 203 14,91 14,65
Naiset 5         ..         ..
Miehet 198         ..         ..
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus Yhteensä 384 18,06 17,60
Naiset 26 15,49 14,41
Miehet 358 18,23 17,78
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta Yhteensä 88 13,82 13,87
Naiset 14 12,30 11,24
Miehet 74 14,09 14,05
68 Kiinteistöalan toiminta Yhteensä 64 14,71 14,37
Naiset 8         ..         ..
Miehet 56         ..         ..
71 Arkkitehti- ja ins.palvelut; tekninen testaus ja analysointi Yhteensä 1 454 14,97 14,96
Naiset 158 14,10 14,42
Miehet 1 296 15,06 15,01
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito Yhteensä 2 658 14,13 14,36
Naiset 556 13,44 13,66
Miehet 2 102 14,30 14,43
84 Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus Yhteensä 518 14,33 14,59
Naiset 43 14,07 14,64
Miehet 475 14,35 14,59
88 Sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 145 11,67 10,86
Naiset 54 10,67 10,49
Miehet 91 12,20 12,32
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut Yhteensä 647 15,28 15,03
Naiset 146 15,86 16,03
Miehet 501 15,12 14,69

Lähde: Kuntasektorin palkat 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Suvi Kivi 029 551 3321, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 4.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2016, Liitetaulukko 8. Kuntasektorin tuntipalkat toimialaluokituksen mukaan 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2016/ksp_2016_2017-05-04_tau_014_fi.html