Liitetaulukko 2c. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja kuntamuodon mukaan 2020

Sopimusala Kuntamuoto Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Yhteensä 414 823 356 811 3 251 2 981
Kaupungit 217 556 189 542 3 181 2 937
Muut kunnat 59 170 49 133 3 071 2 819
Kuntayhtymät 138 097 118 136 3 427 3 096
01 KVTES Yhteensä 311 165 262 342 2 938 2 797
Kaupungit 153 627 130 123 2 850 2 710
Muut kunnat 41 994 33 373 2 722 2 574
Kuntayhtymät 115 544 98 846 3 114 2 973
02 OVTES Yhteensä 63 198 59 080 3 894 3 862
Kaupungit 42 142 39 764 3 854 3 818
Muut kunnat 13 369 12 320 3 827 3 785
Kuntayhtymät 7 687 6 996 4 212 4 209
03 Tekniset Yhteensä 22 679 21 602 3 319 3 243
Kaupungit 16 393 15 669 3 372 3 309
Muut kunnat 3 154 2 960 3 090 2 834
Kuntayhtymät 3 132 2 973 3 270 3 024
04 Lääkärit Yhteensä 16 997 13 038 6 266 6 222
Kaupungit 4 633 3 256 6 432 6 358
Muut kunnat 653 480 6 306 6 380
Kuntayhtymät 11 711 9 302 6 207 6 176
05 Muut Yhteensä 784 749 3 260 3 148
Kaupungit 761 730 3 260 3 153
Kuntayhtymät 23 19 3 246 2 989

Lähde: Kuntasektorin palkat 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 29.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2020, Liitetaulukko 2c. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja kuntamuodon mukaan 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tau_005_fi.html