Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 2020

Toimialaluokitus 2008 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 414 823 356 811 3 251 2 981
Naiset 335 939 285 475 3 149 2 916
Miehet 78 884 71 336 3 638 3 379
0162 Kotieläintaloutta palveleva toiminta Yhteensä 2 373 1 470 2 705 2 685
Naiset 1 262 717 2 691 2 665
Miehet 1 111 753 2 717 2 711
5629 Henkilöstö- ja laitosruokalat Yhteensä 8 691 7 537 2 360 2 263
Naiset 7 998 6 925 2 366 2 267
Miehet 693 612 2 301 2 233
7112 Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi Yhteensä 7 234 6 809 3 450 3 352
Naiset 3 376 3 130 3 271 2 993
Miehet 3 858 3 679 3 599 3 569
8110 Kiinteistönhoito Yhteensä 3 693 3 353 2 570 2 345
Naiset 1 663 1 447 2 351 2 173
Miehet 2 030 1 906 2 723 2 469
8121 Kiinteistöjen siivous Yhteensä 4 332 3 817 2 251 2 160
Naiset 3 928 3 439 2 231 2 152
Miehet 404 378 2 415 2 258
8411 Julkinen yleishallinto Yhteensä 17 144 15 473 3 535 3 074
Naiset 12 176 10 931 3 339 2 944
Miehet 4 968 4 542 4 001 3 555
8412 Terv.huollon, opet., kultt., muiden yhteiskuntapalv. hallint Yhteensä 14 186 12 140 3 314 2 940
Naiset 11 427 9 762 3 275 2 940
Miehet 2 759 2 378 3 465 2 936
8425 Palo- ja pelastustoimi Yhteensä 6 382 6 245 3 478 3 408
Naiset 896 849 3 426 3 463
Miehet 5 486 5 396 3 486 3 400
8520 Alemman perusasteen koulutus Yhteensä 37 040 30 259 3 510 3 579
Naiset 30 392 24 390 3 447 3 527
Miehet 6 648 5 869 3 764 3 756
8531 Ylemmän perusasteen koulutus ja lukiokoulutus Yhteensä 29 602 26 034 3 885 3 914
Naiset 22 032 19 135 3 810 3 857
Miehet 7 570 6 899 4 088 4 078
8532 Keskiasteen ammatillinen koulutus Yhteensä 14 557 13 226 3 845 3 952
Naiset 8 615 7 648 3 807 3 992
Miehet 5 942 5 578 3 895 3 911
8610 Terveydenhuollon laitospalvelut Yhteensä 82 227 69 371 3 480 3 161
Naiset 67 868 56 550 3 343 3 103
Miehet 14 359 12 821 4 078 3 477
8621 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut Yhteensä 33 866 27 786 3 454 2 898
Naiset 30 593 24 988 3 313 2 877
Miehet 3 273 2 798 4 668 3 675
8690 Muut terveydenhuoltopalvelut Yhteensä 6 208 5 272 3 273 2 934
Naiset 5 513 4 625 3 231 2 912
Miehet 695 647 3 569 3 266
8710 Sosiaalihuollon hoitolaitokset Yhteensä 13 388 10 878 2 930 2 895
Naiset 12 507 10 094 2 932 2 900
Miehet 881 784 2 900 2 844
8720 Kehitysvamm., mielenterveys- ja päihdeongelm. asumispalv. Yhteensä 7 743 6 577 2 973 2 924
Naiset 6 428 5 359 2 968 2 925
Miehet 1 315 1 218 2 994 2 919
8730 Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut Yhteensä 11 947 10 025 2 922 2 906
Naiset 11 172 9 315 2 930 2 910
Miehet 775 710 2 829 2 838
8790 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut Yhteensä 2 746 2 458 3 090 3 035
Naiset 2 216 1 970 3 070 3 015
Miehet 530 488 3 172 3 131
8810 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 22 623 19 098 2 825 2 772
Naiset 20 945 17 635 2 834 2 781
Miehet 1 678 1 463 2 718 2 654
8891 Lasten päivähoitopalvelut Yhteensä 48 175 43 929 2 561 2 486
Naiset 46 772 42 624 2 559 2 486
Miehet 1 403 1 305 2 639 2 515
8899 Muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 15 523 13 113 3 071 2 873
Naiset 12 796 10 927 3 108 2 899
Miehet 2 727 2 186 2 891 2 694
9101 Kirjastojen ja arkistojen toiminta Yhteensä 4 040 3 504 2 684 2 551
Naiset 3 201 2 747 2 695 2 558
Miehet 839 757 2 646 2 520

Lähde: Kuntasektorin palkat 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 29.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2020, Liitetaulukko 3. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tau_006_fi.html